Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
14.7.2021.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20) и Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20).
Подносилац иницијативе: Дарио Сандић из Бање Луке
Датум подношења: 21.04.2020
Датум окончања поступка: 14.07.2021
Категорија: Пресуђена правна ствар
14.7.2021.
Утврђује се да члан 9. став 2. Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.  37/20 и 53/20)  није у сагласности са Уставом Републике Српске.
Подносилац иницијативе: Милан Благојевић из Бањалуке
Датум подношења: 08.05.2020
Датум окончања поступка: 14.07.2021
Категорија: Уредбе
14.7.2021.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности  Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске"  број 37/20), Уредбе са  законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 38/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 40/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" 42/20), Уредбе са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за финансирање "хитног пројекта COVID-19 за БиХ" (П173809) ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута коридор 5Ц кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута "9. јануар" Бања Лука - Добој ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о  здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о гарантном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 46 /20) и Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 46 /20).
Подносилац иницијативе: Драшко Станивуковић и Игор Црнадак из Бање Луке
Датум подношења: 27.05.2020
Датум окончања поступка: 14.07.2021
Категорија: Пресуђена правна ствар
14.7.2021.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 18. став 9. и члана 19. став 2. Правилника о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/14, 25/14 и 31/15).
Подносилац иницијативе: Татјана Видовић из Власенице
Датум подношења: 06.08.2020
Датум окончања поступка: 14.07.2021
Категорија: Непотпуна иницијатива/приједлог
14.7.2021.
Утврђује се да Посебни колективни уговор о измјенама и допуни Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 21/20), који су закључили Министарство управе и локалне самоуправе и Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/16 и 66/18).
Подносилац иницијативе: Синдикат управе Републике Српске
Датум подношења: 07.08.2020
Датум окончања поступка: 14.07.2021
Категорија: Колективни уговори
14.7.2021.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности  и законитости Закључка о ограничењу окупљања у вјерским објектима, број: 05-2/20 од 21. марта 2020. године, Закључка о формирању Тима за праћење спровођења мјера Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 05-3/20 од 21. марта 2020. године, Закључка, број: 04-3/20 од 20. марта 2020. године и Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, број: 16-3/20 од 6. априла 2020. године, које је донио Републички штаб за ванредне ситуације.
Подносилац иницијативе: Милош Кошпић из Бање Луке
Датум подношења: 02.09.2020
Датум окончања поступка: 14.07.2021
Категорија: Пресуђена правна ствар
14.7.2021.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 115. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 66/20).
Подносилац иницијативе: Стефан Мачкић из Бање Луке
Датум подношења: 14.09.2020
Датум окончања поступка: 14.07.2021
Категорија: Народна скупштина Републике Српске
14.7.2021.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке 3, подтачка 3.2.2. Општих услова пословања „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука бр. 5575/14, 9287/15, 383/16, 1979/16 и 1-3472/20 које је донио директор „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука.
Подносилац иницијативе: Сергеј Вујасиновић из Бање Луке
Датум подношења: 23.09.2020
Датум окончања поступка: 14.07.2021
Категорија: Оспорени акт није општи правни акт
14.7.2021.
Утврђује се да Одлука о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка са посла за запослене у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука број 135-24-10295/20 од 30. јула 2020. године и Одлука о допуни Одлуке о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка са посла за запослене у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука број 135-24-12561/20 од 16. септембра 2020. године нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 66/18).
Подносилац иницијативе: Струковни синдикат медицинских сестара и техничара Републике Српске
Датум подношења: 01.10.2020
Датум окончања поступка: 14.07.2021
Категорија: Превоз
14.7.2021.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 14. тачка в) Закона о комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“ број 28/13).
Подносилац иницијативе: Стефан Мачкић из Бање Луке
Датум подношења: 09.10.2020
Датум окончања поступка: 14.07.2021
Категорија: Закони
Страна: 1/124 (укупно 1233 одлука)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>

Актуелно
13.9.2021.
Тендерска документација за набавку додатних и непредвиђених радова на изградњи зграде Уставног суда РС

9.9.2021.
Одлука о прихватању понудеза навку консултантских услугаопремања интеријера за пословни објекат Уставног суда

8.9.2021.
Саопштење за јавност са 272. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2021.
Дневни ред 272. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.8.2021.
Саопштење за јавност са 132. и 133. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

27.8.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

27.8.2021.
Дневни ред 133. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

27.8.2021.
Дневни ред 132. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

27.8.2021.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе билтена Уставног суда Републике Српске број 25

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>