Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
29.1.2020.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 20. Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/14, 33/14 и 116/16).
Подносилац иницијативе: Бојан Пеулић из Бање Луке
Датум подношења: 11.10.2018
Датум окончања поступка: 29.01.2020
Категорија: Оспорене одредбе престаје да важе доношењем новог прописа и општег акта
29.1.2020.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 9. став 4. тачка г) Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17) у дијелу који гласи: "...као и трошкове дистрибуције према инсталисаној снази када корисник није преузимао топлотну енергију, односно када се очитавање на његовом мјерном уређају није мијењало у односу на претходни обрачун".
Подносилац иницијативе: Зоран Стокић из Добоја
Датум подношења: 25.12.2018
Датум окончања поступка: 29.01.2020
Категорија: Комунална накнада
29.1.2020.
Утврђује се да Одлука о усвајању Плана парцелације и стручног мишљења са урбанистичко-техничким условима израђеним од стране „Пут инижињеринг“ д.о.о. Требиње  број 32-03/16 од марта 2016. године, за изградњу пословног објекта бензинске станице са пратећим садржајима („Службени гласник Општине Билећа“ број 5/17), није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).
Подносилац иницијативе: Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције, Одјељење Требиње
Датум подношења: 11.01.2019
Датум окончања поступка: 29.01.2020
Категорија: Парцелација
29.1.2020.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 18. тачка 15. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Градишци број 072-0-Су-18-00 1048 од 4. септембра 2018. године и број 072-0-Су-19-000 321 од 27. марта 2019. године.
Подносилац иницијативе: Боро Бабић из Градишке
Датум подношења: 17.01.2019
Датум окончања поступка: 29.01.2020
Категорија: Радни односи
29.1.2020.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности  Одлуке о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134/16 од 9. фебруара 2016. године и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број 134-1/16 од 18. фебруара 2016. године.
Подносилац иницијативе: Милица Брђанин из Бање Луке
Датум подношења: 31.01.2019
Датум окончања поступка: 29.01.2020
Категорија: Оспорене одредбе престаје да важе доношењем новог прописа и општег акта
29.1.2020.
Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности члана 5. Закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности ("Службени гласник Републике Српске" број 20/07).
Подносилац приједлога: "Centrum tradе" д.о.о Бања Лука
Датум подношења: 04.02.2019
Датум окончања поступка: 29.01.2020
Категорија: Непотпуна иницијатива/приједлог
29.1.2020.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање законитости члана 11. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 32/18).
Подносилац иницијативе: Биљана Јовановић из Угљевика
Датум подношења: 18.02.2019
Датум окончања поступка: 29.01.2020
Категорија: Нису испуњене процесне претпоставке за вођење поступка
18.12.2019.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 35. став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 13. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника ("Службени гласник Републике Српске" бр. 68/09, 31/12 и 24/15).
Подносилац иницијативе: Жељко Јандрић из Шипова
Датум подношења: 12.10.2018
Датум окончања поступка: 18.12.2019
Категорија: Државни службеници
18.12.2019.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Измјене Плана постављања привремених пословних објеката у Угљевику број 01-363-20/18 од 17. 09. 2018. године („Службени билтен Општине Угљевик“ број 11/18).
Подносилац иницијативе: Мило Ђокић из Доње Трнове, општина Угљевик
Датум подношења: 15.10.2018
Датум окончања поступка: 18.12.2019
Категорија: Нису испуњене процесне претпоставке за вођење поступка
18.12.2019.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 7. став 3. Одлуке о управљању и располагању имовином општине која се даје на управљање и коришћење другим корисницима („Службени билтен Општине Угљевик“ број 3/18).
Подносилац иницијативе: Мило Ђокић из Доње Трнове
Датум подношења: 22.11.2028
Датум окончања поступка: 18.12.2019
Категорија: Нису испуњене процесне претпоставке за вођење поступка
Страна: 1/110 (укупно 1098 одлука)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>

Актуелно
27.2.2020.
Одлука о покретању поступка јавне набавке консултантске услуге

26.2.2020.
Саопштење за јавност са 253. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.2.2020.
Дневни ред 253. сједнице Уставног суда Републике Српске

11.2.2020.
Одлука о покретању поступка јавне набавке фотокопир апарата

11.2.2020.
План набавки за 2020. годину

11.2.2020.
Дневни ред 252. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.1.2020.
Саопштење за јавност са 251. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.1.2020.
Дневни ред 251. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>