Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Najnovije odluke
8.8.2023.
UV-3/23
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske broj: 02/1-021-812/23, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 20. jula 2023. godine.
12.7.2023.
U-22/22
Podnosilac inicijative: Načelnik Opštine Modriča
Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 7. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16).
12.7.2023.
U-67/22
Podnosilac inicijative: Milenko P. Radić iz Beograda
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 12. Poslovnika o radu Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjaluci, od 21. aprila 2022. godine.
12.7.2023.
U-59/22
Podnosilac inicijative: Darko Popović iz Banje Luke
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Naredbe o nesprovođenju istrage broj T13 0 KTA 0057237 21 Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka od 17. maja 2022. godine.
12.7.2023.
U-38/23
Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina
Utvrđuje se da je u sukobu nadležnosti između Osnovnog suda u Bijeljini i Poreske uprave Republike Srpske, Područni centar Bijeljina, za odlučivanje o prijedlogu tražioca izvršenja Grada Bijeljine protiv izvršenika Pantelije Vakičića iz Bijeljine radi prinudne naplate novčanog potraživanja - komunalne naknade, nadležan Osnovni sud u Bijeljini.
28.6.2023.
U-15/22
Podnosilac inicijative: Svjetlana Čojić iz Bijeljine
Utvrđuje se da član 75. stav (1), član 76. i član 77. stav (4) Pravilnika o radu Akcionarskog društva „Komunalac“ Bijeljina broj 8354/2019 od 15. novembra 2019. godine, koji je donio Nadzorni odbor ovog akcionarskog društva, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16, 66/18 i 119/21).
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 81. Pravilnika o radu Akcionarskog društva „Komunalac“ Bijeljina broj 8354/2019 od 15. novembra 2019. godine.
28.6.2023.
U-36/22
Podnosilac inicijative: Udruženje sudija Republike Srpske
Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 6. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 66/18 i 119/21) i člana 2. stav 2. i  člana 6.  st. 1, 2, 3. i 4. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 56/22).
28.6.2023.
U-46/22
Podnosilac inicijative: Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske
Utvrđuje se da Odluka o primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 83/20) i Odluka o primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 60/21) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/08) i  Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16, 66/18 i 119/21).
Utvrđuje se da Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  69/16, 52/19, 83/20 i 60/21) („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 62/22) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16, 66/18 i 119/21).
28.6.2023.
U-47/22
Podnosilac inicijative: Svetlana Mirković iz Bileće, koju zastupa Dražen Mijanović, advokat iz Trebinja
Utvrđuje se da Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje koji službenici i namještenici u okviru Opštinske uprave Bileća postaju neraspoređeni („Službeni glasnik Opštine Bileća“ broj 3/22) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16).
28.6.2023.
U-61/22
Podnosilac inicijative: Robert Vidović iz Banje Luke
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti izmjena Posebnih uslova pružanja usluge „Dopuna“ i „DopunaNET“, koje je donio „MTEL“ a.d. Banja Luka.
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
6.9.2023.
Saopštenje za javnost sa 149. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
  U Banjoj Luci je danas, 6. septembra 2023. godine, održana 149. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.
  5.9.2023.
  Dnevni red 149. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
   Sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske održaće se u srijedu 6septembra 2023. godine, sa početkom u 1000 časova.

   8.8.2023.
   Saopštenje za javnost sa 147. i 148. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
    Danas su u Banjoj Luci održane Stotinu i četrdeset i sedma i Stotinu i četrdeset i osma sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.
    7.8.2023.
    Dnevni red 148. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
     Sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske održaće se u utorak 8avgusta 2023. godine, sa početkom u 11,00 časova.
     2.8.2023.
     Dnevni red 147. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
      Sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske održaće se u utorak 8avgusta 2023. godine, sa početkom u 9,00 časova.
      12.7.2023.
      Saopštenje za javnost sa 302. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
       Danas, 12. jula 2023. godine, u Banjoj Luci je održana Tri stotine i druga sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
       12.7.2023.
       Dnevni red 146. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
        Sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske održaće se u četvrtak, 13jula 2023. godine, sa početkom u 12,00 časova.
        11.7.2023.
        Dnevni red 302. sjednice Ustavnog suda republike srpske
         Sjednica će se održati u srijedu, 12jula 2023. godine sa početkom u 9,00 časova.
         Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
         Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
          
         © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja