Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
20.12.2018.
U-53/17
Podnosilac inicijative: Svetlana Lazić i Daniela Višnjić

Utvrđuje se da odredba člana 84. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 44/17 i 31/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.      

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti odredbi člana 84. stav 5. i člana 168. stav 7. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske br. 44/17 i 31/18).

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje međusobne saglasnosti odredbi člana 84. stav 5. i 6. i člana 168. stav 7. sa odredbama člana 2. stav 2. i člana 4. stav 9. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske br. 44/17 i 31/18).     

20.12.2018.
U-54/17
Podnosilac inicijative: Violeta Popović iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti  člana 160b Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13 i 106/15).

20.12.2018.
U-106/17
Podnosilac inicijative: Draško Grbić iz Prijedora

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 132. stav 1. tačka 8. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.  57/16 i 110/16 ).

20.12.2018.
U-109/17
Podnosilac inicijative: Prijedlogom "Geoastor"d.o.o. Banja Luka, "Mirković-geoastor"d.o.o. Banja Luka, "Geoput"d.o.o. Banja Luka, "Geomaks"d.o.o. Banja Luka, "Geoinfo"d.o.o. Banja Luka, "Geomatik"d.o.o. Bijeljina, "Cerovac"d.o.o. Trebinje, "Prosan-geoastor"d.o.o. Prnjavor, "Geonovo"d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, "Gekonika"d.o.o. Doboj

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 33. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 i 15/16).

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 5. stav 1, člana 8. stavovi 1. i 2, člana 10. stav 1, članova 12, 15, 18, 21, člana 24. stav 2, člana 28. stav 1, članova 122. i 124. stav 3, člana 125. stavovi 3, 4. i 5, člana 149. stav 2, člana 150. stav 3, člana 151. stavovi 3, 5. i 7, člana 170. stavovi 1. i 3, članova 181. i 182. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 6/12, 110/16 i 62/18).

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 173. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 6/12, 110/16 i 62/18).

 Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti članova 29, 175, 176. i 177. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 6/12, 110/16 i 62/18).

20.12.2018.
U-13/18
Podnosilac inicijative: Udruženje porodica sa četvoro i više djece grada Banja Luka, koje zastupaju dr Predrag Baroš, advokat iz Banje Luke i doc. dr Nenad Baroš i Feđa Bičakčić, advokati Zajedničke advokatske kancelarije iz Sarajeva

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti odredbi članova 13. i 14. stav 2, članova 15. i 18. stav 1. i člana 62. Zakona o dječijoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 114/17).

20.12.2018.
U-31/18
Podnosilac inicijative: Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske Banjaluka i Konfederacija sindikata Republike Srpske

          Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 116a stav 2. Zakona o željeznicama Republike Srpske  (''Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  19/17, 28/17 i 100/17).  

20.12.2018.
U-79/18
Podnosilac inicijative: Dr Milan Blagojević iz Banje Luke

Utvrđuje se da  Memorandum o saradnji zaključen 5. septembra 2018. godine između Osnovnog suda u Banjaluci i Okružnog suda u Banjaluci i Smjernice Osnovnog suda u Banjaluci za postupanje u parničnom postupku, donesene u septembru 2018. godine, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

28.11.2018.
U-70/17
Podnosilac inicijative: Novica Mandić iz Banje Luke

Utvrđuje se da član 11. stav 1. Uredbe o boračkom dodatku („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 52/13 i 53/14) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12).

28.11.2018.
U-78/17
Podnosilac inicijative: Aleksandar Arnaut iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 31. stav 5. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 45/14 i 46/15).

28.11.2018.
U-94/17
Podnosilac inicijative: Notarska komora Republike Srpske

Utvrđuje se da član 20. tačka 1, član 33. stav 1. i član 38. stav 2. Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 i 68/17) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srspke.

       Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 3. stav 2, člana 20. tačka 6, člana 25. st. 1. tačka 2, člana 28. stav 1. tač. 3. i 4, člana 34. stav 2, člana 35. stav 7. i člana 36. stav 2. Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 i 68/17) i neustavnosti i nezakonitosti Pravilnika o izboru notarskih pomoćnika ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 101/17).

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
30.1.2019.
Saopštenje za javnost sa 239. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
239. sjednica Suda Danas, 30. januara 2019. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i trideset i deveta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

29.1.2019.
Dnevni red 239. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  Sjednica će se održati u srijedu, 30. januara 2019. godine sa početkom u 9,00 časova.

  20.12.2018.
  Saopštenje za javnost sa 238. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  238. sjednica Suda U Banjoj Luci je danas, 20. decembra 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i osma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
  18.12.2018.
  Dnevni red 238. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   Sjednica će se održati u četvrtak, 20. decembra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova.
   28.11.2018.
   Saopštenje za javnost sa 237. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   237. sjednica U Banjoj Luci je danas, 28. novembra 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i sedma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

   27.11.2018.
   Dnevni red 237. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    Sjednica će se održati u srijedu, 28. novembra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova.
    31.10.2018.
    Saopštenje za javnost sa 236. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    236. sjednica U Banjoj Luci je danas, 31. oktobra 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i šesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
    30.10.2018.
    Dnevni red 236. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
     Sjednica će se održati u srijedu, 31. oktobra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova.
     © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja