Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
31.10.2018.
U-3/16
Podnosilac inicijative: Udruženje „Centar za humanu politiku“ iz Doboja

Utvrđuje se da član 160a Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti članova 160b i 160v Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15 i 3/16).

31.10.2018.
U-46/17
Podnosilac inicijative: Janko Vukoje i Aleksandar Vuksan iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 37. Pravilnika o unutrašnjoj organizacionoj strukturi Društva za upravljanje investicionim fondovima "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ prečišćeni tekst, broj: 1049-02/16 od 12. septembra 2016. godine i člana 44. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Društva za upravljanje investicionim fondovima "Kristal Invest" a.d. Banja Luka ‒ prečišćeni tekst, broj: 207-1-UO/16 od 08. septembra 2016. godine.

31.10.2018.
U-47/17
Podnosilac inicijative: Farmaceutska komora Republike Srpske, koju zastupa predsjednica Jagoda Radaković

Utvrđuje se da član 4. st. 4.  i 5, član 5, član 7. st. 1, 2. i 4, te prilozi 2, 3. i 4. Pravilnika o sprovođenju kontinuirane edukacije („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 59/16) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 106/09 i 44/15) i Zakonom o Republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 , 15/16, 57/16 i 31/18).

Utvrđuje se da član 7. stav 3. i član 8. Pravilnika o sprovođenju kontinuirane edukacije („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 59/16) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 106/09 i 44/15), Zakonom o zdravstvenim komorama  („Službeni glasnik Republike Srpske“ 35/03) i Zakonom o Republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 i 31/18).

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 3. stav 3. i Priloga 1. Pravilnika o sprovođenju kontinuirane edukacije („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 59/16).

31.10.2018.
U-62/17
Podnosilac inicijative: Mehdin Čivić iz Caparda, opština Osmaci, zastupan po punomoćniku Enveru Paščanoviću, advokatu iz Kalesije

Utvrđuje se da član 120. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske broj S/M-020-73/17 od 13. marta 2017. godine u dijelu koji glasi: "Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja Odluke o davanju saglasnosti Vlade Republike Srpske u „Službenom glasniku Republike Srpske“,..."  nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 120. Pravilnika iz tačke 1. dispozitiva ove odluke u dijelu koji glasi: "... a isti će biti objavljen na intranet ‒ portalu Ministarstva".

31.10.2018.
U-69/17
Podnosilac inicijative: Zoran Bulatović i Aleksandar Forca iz Banje Luke

Utvrđuje se da član 2. stav 2. u dijelu kojim je propisano: "... koja nije bila propisana tim zakonom." i član 56. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 64/17) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

31.10.2018.
U-97/17
Podnosilac inicijative: Lazo Đurđević iz Šamca

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 68. stav 3. i člana 71. stav 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 16/16).

31.10.2018.
U-101/17
Podnosilac inicijative: Jovana Bogdanović iz Majevca

Utvrđuje se da tačka I Odluke o visini troškova upisa u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske, broj: IO AK RS-04-01/2017 od 27. maja 2017. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o advokaturi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 80/15).

31.10.2018.
U-104/17
Podnosilac inicijative: "Intervet" d.o.o. iz Bijeljine, koje zastupa Advokatska kancelarija Vesne Stevanović iz Bijeljine

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti čl. 14, 18. stav 6. i 28. Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 75/17).

31.10.2018.
U-107/17
Podnosilac inicijative: Mitar Grgur iz Avtovca, Opština Gacko

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 89. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/12, 44/15 i 100/17).

26.9.2018.
U-71/17
Podnosilac inicijative: Rosanda Krsmanović iz Istočne Ilidže

Ne prihvata se  inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti članova 11, 12, 13, 14. i 15. Zakona o nasljeđivanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/09, 55/09 i 91/16).

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
20.12.2018.
Saopštenje za javnost sa 238. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
238. sjednica Suda U Banjoj Luci je danas, 20. decembra 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i osma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
18.12.2018.
Dnevni red 238. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  Sjednica će se održati u četvrtak, 20. decembra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova.
  28.11.2018.
  Saopštenje za javnost sa 237. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  237. sjednica U Banjoj Luci je danas, 28. novembra 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i sedma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

  27.11.2018.
  Dnevni red 237. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   Sjednica će se održati u srijedu, 28. novembra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova.
   31.10.2018.
   Saopštenje za javnost sa 236. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   236. sjednica U Banjoj Luci je danas, 31. oktobra 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i šesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
   30.10.2018.
   Dnevni red 236. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    Sjednica će se održati u srijedu, 31. oktobra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova.
    26.9.2018.
    Saopštenje za javnost sa 235. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
    235. sjednica U Banjoj Luci je danas, 26. septembra 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
    25.9.2018.
    Dnevni red 235. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
     Sjednica će se održati u srijedu, 26. septembra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova.
     © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja