Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
26.9.2018.
U-71/17
Podnosilac inicijative: Rosanda Krsmanović iz Istočne Ilidže

Ne prihvata se  inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti članova 11, 12, 13, 14. i 15. Zakona o nasljeđivanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/09, 55/09 i 91/16).

26.9.2018.
U-73/17
Podnosilac inicijative: Sredoje Đaković iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 2. tačka a) stav 2. Naredbe o regulisanju saobraćaja na području grada Banjaluke („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 3/07, 10/7, 18/07, 16/08, 15/12, 22/13, 38/14, 7/15, 8/16, 28/17, 33/17 i 9/18).

26.9.2018.
U-77/17
Podnosilac inicijative: Sindikat uprave Republike Srpske

Utvrđuje se da član 19. alineja 5, u dijelu koji glasi „...i Statutarne komisije...“, član 19. alineja 11, član 20. stav 2. alineja 6, u dijelu koji glasi „... i usvaja završni račun...“, i član 67. Statuta Saveza sindikata Republike Srpske broj: 05-782/09 od 2. jula 2009. godine nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” 52/01 i 42/05).

Utvrđuje se da Izmjene i dopune Statuta Saveza sindikata Republike Srpske broj: 05-655-1/18 od 11. maja 2018. godine  nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” 52/01 i 42/05).

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti čl. 15, 16, 17, 19. alineja 5. u dijelu koji glasi „u toku mandata bira predsjednika, potpredsjednike, članove Nadzornog odbora...“, člana 20. stav 1. u dijelu koji glasi „Predsjedništvo Saveza sindikata je organ kojeg verifikuje Generalno vijeće,...“, te člana 20. stav 2. alineja 6. u dijelu koji glasi „donosi finansijski plan...“ Statuta Saveza sindikata Republike Srpske broj: 05-782/09 od 2. jula 2009. godine.

26.9.2018.
U-82/17
Podnosilac inicijative: Udruženje "Spas pivare UMA Banja Luka" iz Banje Luke

Odbija se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 438. Zakona o privrednim  društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09,  100/11, 67/13 i 100/17).

26.9.2018.
U-93/17
Podnosilac inicijative: Bojan Peulić, advokat iz Banje Luke

    Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 31. Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/07, 116/09, 1/11, 1/12 i 116/12).

26.9.2018.
U-95/17
Podnosilac inicijative: Davor Majstorović iz Banje Luke i Nemanja Kostovski iz Čelinca

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 12. stav 5. i člana 166. stav 3. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18).

26.9.2018.
U-100/17
Podnosilac inicijative: Milivoje Lazić iz Teslića, zastupan po advokatu Mili Antoniću iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 28/17 i 107/17).

26.9.2018.
U-113-17
Podnosilac inicijative: Stefan Mačkić iz Banje Luke

         Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 3. st. 1. i 3, člana 4. stav 2, člana 5. stav 3, člana 6. stav 1. tačka a), člana 12. stav 1, člana 13. stav 4. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08, 49/09, 67/13 i 63/14) i člana 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 66/18).

         Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 4. stav 1. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08, 49/09, 67/13 i 63/14).

24.9.2018.
UV-3/18
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda

Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključcima u vezi sa Informacijom o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 14. avgusta 2018. godine pod brojem: 02/1-021-847/18.

13.9.2018.
UV-2/18
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda

Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o zaštiti žrtava ratne torture, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 21. juna 2018. godine.

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
31.10.2018.
Saopštenje za javnost sa 236. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
236. sjednica U Banjoj Luci je danas, 31. oktobra 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i šesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
30.10.2018.
Dnevni red 236. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  Sjednica će se održati u srijedu, 31. oktobra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova.
  26.9.2018.
  Saopštenje za javnost sa 235. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  235. sjednica U Banjoj Luci je danas, 26. septembra 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i peta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
  25.9.2018.
  Dnevni red 235. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   Sjednica će se održati u srijedu, 26. septembra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova.
   24.9.2018.
   Saopštenje za javnost sa 118. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
   118. sjednica Vijeća Danas je u Banjoj Luci održana Stotinu i osamnaesta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

   24.9.2018.
   Dnevni red 118. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
    Sjednica Vijeća održaće se u  ponedeljak, 24. septembra 2018. godine, sa početkom u 9,00 časova.
    13.9.2018.
    Saopštenje za javnost sa 117. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
    117. sjednica Vijeća Danas je u Banjoj Luci održana Stotinu i sedamnaesta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.
    12.9.2018.
    Dnevni red 117. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
     Sjednica Vijeća održaće se u četvrtak, 13. septembra 2018. godine, sa početkom u 9,00 časova.
     © 2009-2018. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja