Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke

 
Najnovije odluke
17.8.2022.
U-2/22
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Utvrđuje se da čl. 1, 8. i 9, kao i odredbama ostalih članova Zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma broj: 02/1-021-571/22, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Dvadeset drugoj redovnoj sjednici, održanoj 31. maja i 1. juna 2022. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.
17.8.2022.
UV-3/22
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Utvrđuje se da članom 125. stav 9. i članom 140. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, broj: 02/1-021-673/22, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 23. juna 2022. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.
13.7.2022.
U-57/21
Podnosilac inicijative: Miroslav Milovanović iz Bijeljine
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Izmjene i dopune plana zapošljavanja u Gradskoj upravi Grada Bijeljina za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 16/21).
13.7.2022.
U-64/21
Podnosilac inicijative: Dragan Popović iz Banjaluke
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 6. stav 1. tačke g) i d), člana 9a, člana 16. stav 2. i člana 39. stav 1. tačka a) Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/17 i 100/17).
13.7.2022.
U-74/21
Podnosilac inicijative: Radenko Topić iz Čelinca

Utvrđuje se  da Uputstvo o načinu i postupku vršenja stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini i sprečavanju bespravnih sječa i prometa šumskih drvnih sortimenata iz šuma u privatnoj svojini broj: 02-5486/19 od 25. jula 2019. godine, koje je donijela uprava Javnog preduzeće šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, nije u saglasnosti s Ustavom Republike Srpske i Zakonom o šumama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/08, 60/13 i 70/20).

13.7.2022.
U-16/22
Podnosilac inicijative: Zajednice etažnih vlasnika Aleja Svetog Save
Utvrđuje se da Odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centralnog područja grada Banjaluka (“Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 48/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).
29.6.2022.
U-20/21
Podnosilac inicijative: Prof. dr Dijana Marković-Bajalović
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 97. st. 4. i 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 67/20).
29.6.2022.
U-23/21
Podnosilac inicijative: Darko Malinović i Ranko Orozović iz Doboja
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o cjenovniku usluga Kancelarije SRRS za 2008. godinu broj: 02/01-08, od 23. januara 2008. godine, u dijelu koji glasi: „Godišnja članarina za operatore sa ličnim znakom: (za operatore članove klubova -10 KM) (za operatore koji nisu članovi kluba  -  30 KM)“.
29.6.2022.
U-49/21
Podnosilac inicijative: Udruženje priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 43. stav 1. Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 22/19 i 131/20).
Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje saglasnosti člana 43. stav 1. Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 22/19 i 131/20) sa Zakonom o poreskom sistemu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 62/17).
29.6.2022.
U-53/21
Podnosilac inicijative: Sindikat uprave Republike Srpske
Utvrđuje se da Pravilnik o testiranju zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Banjaluka na alkohol i druga sredstva zavisnosti („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 17/21) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16, 36/19 i 61/21).
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
7.12.2022.
Saopštenje za javnost sa 292. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  Danas je, 7. decembraa 2022. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i devedeset i druga redovna sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

  5.12.2022.
  Dnevni red 292. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   Sjednica će se održati u srijedu, 7. decembra 2022. godine sa početkom u 9,00 časova. 

   17.11.2022.
   Svečano otvaranje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske
    Ustavni sud Republike Srpske ovim putem obavještava javnost da će u ponedeljak, 21. novembra 20122. godine u 13,00 časova, biti upriličeno svečano otvaranje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske u Banjoj Luci, u ogranku Grčke ulice bb.

    18.10.2022.
    Saopštenje za javnost sa 144. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
     U Banjoj Luci je danas, 18. oktobra 2022. godine, održana Stotinu i četrdeset i četvrta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.
     18.10.2022.
     Dnevni red 144. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
      Sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske održaće se u utorak, 18. oktobra 2022. godine, sa početkom u 9,00 časova.
      12.10.2022.
      Saopštenje sa 289. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
       Danas je, 12. oktobra 2022. godine, u Banjoj Luci održana Dvije stotine i osamdeset i deveta redovna sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
       11.10.2022.
       Dnevni red 289. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
        Sjednica će se održati u srijedu, 12. oktobra 2022. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci.
        17.8.2022.
        Saopštenje za javnost sa 142. i 143. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
         U Banjoj Luci su danas, 17. avgusta 2022. godine, održane 142. i 143. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.
         © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja