Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
15.7.2020.
U-14/19
Подносилац приједлога: Удружење грађана Ветерани Републике Српске, Добој, заступано по предсједнику удружења Душку Вукотићу
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности  чланова 27. и  31. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12).
15.7.2020.
U-17/19
Подносилац иницијативе: Хаџи Јован Митровић из Зворника
Утврђује се да члан 21. став 1, 2. и 3. Одлуке о комуналном реду на подручју Града Зворник („Службени гласник Града Зворника“ број 3/18) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17).
15.7.2020.
U-21/19
Подносилац иницијативе: Бране Смиљанић и Дејан Николић из Вишеграда
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград ("Службени гласник Општине Вишеград“ број 13/18).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Статута Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград ("Службени гласник Општине Вишеград“ број 13/18).
15.7.2020.
U-25/19
Подносилац иницијативе: Небојша Рудан и Драган Шкулетић из Требиња
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности Одлуке о комуналним таксама - Тарифе комуналних такси, Тарифа број 10. тачка 3. - Физичка лица и самостални предузетник-Адвокатске канцеларије ("Службени гласник Града Требиње" број 9/18).
15.7.2020.
U-37/19
Подносилац приједлога: „Моззарт“ д.о.о. Бања Лука, које заступа адвокат др Предраг Барош из Бањалуке
Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности поступка доношења Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ број 22/19).
15.7.2020.
U-48/19
Подносилац приједлога: Адвокатска комора Републике Српске
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чл. 21. и 69. Закона о нотарима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/17 и  82/19).
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 271. став 5. и члана 288. Породичног закона („Службени гласник Републике Српске“ бр. 54/02, 41/08 и 63/14), члана 23. став 1. тачка 3, члана 27. став 4, члана 35. став 3, члана 69. став 3 у дијелу који гласи: „...мора бити нотарски обрађена...“ и „...не достави нотарски обрађену исправу...“, члана 74. став 4. у дијелу који гласи: „...или нотарски обрађене исправе.“ Закона о извршном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18), чл. 72. и 74. у дијелу који гласи: „...и тестамента сачињеног код нотара...“ и „...или нотара...“, члана 75. у дијелу који гласи: „.. или нотару...“, члана 96. у дијелу који гласи: „...нотар...“, и „...или нотара...“ и „...а нотар ће поступити по прописима којима се уређује нотарска служба.“, члана 129. став 2, члана 139. став 2, члана 145. став 2, члана 158. став 3. у дијелу који гласи: „...или се нотарски обрађује.“ и став 4. у дијелу који гласи: „...односно приликом нотарске обраде нотар...“, члана 167. став 2. Закона о насљеђивању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/09, 55/09, 91/16 и 82/19), члана 7. ст. 3. и 4, члана 123. став 1. у дијелу који гласи: „...са нотарски овјереним потписима...“, члана 145. став 5. у дијелу који гласи: „...уколико је нотар сачинио записник.“, члана 169. став 1. тачка а), члана 196. став 1. у дијелу који гласи: „...нотара као записничара...“ и став 3. у дијелу који гласи: „...нотар као записничар...“, члана 297. став 14. у дијелу који гласи: „...нотарски обрађеног...“, члана 331. став 2. „...са нотарском потврдом...“, члана 381. став 4. у дијелу који гласи: „Уговор се нотарски потврђује.“, члана 405. став 3. у дијелу који гласи: „...нотарски се потврђује.“, члана 434. став 5. у дијелу који гласи: „...и примјерак нотарски обрађеног уговора...“, члана 438б. став 3, у дијелу који гласи: „Изјава о одрицању мора бити нотарски овјерена.“, члана 438в. став 1, у дијелу који гласи: „...који је сачинио нотар,“,  члана 442. став 3. у дијелу који гласи: „...морају бити нотарски потврђене.“ Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 266. став 2. у дијелу који гласи: „...нотарски обрађене исправе...“ Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 104. у дијелу који гласи: „...нотарски обрађена.“ и члана 105. став 1. у дијелу који гласи: „...и нотарска исправа...“ Закона о премјеру и катастру непокретности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 110/16 и 62/18).
Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности члана 68. став 1. и ст. 3‒7. Закона о нотарима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/17 и  82/19).
15.7.2020.
U-50/19
Подносилац приједлога: „Техноградња“ д.о.о. Фоча, које заступа пуномоћник Миленко Војо Радовић, адвокат из Фоче
Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности члана 3. став 3. Закона о Привредној комори Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 65/08).
15.7.2020.
U-52/19
Подносилац иницијативе: Вељко Ђукић из Љубије
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање сагласности члана 85. ст. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. и 34. Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/07, 1/11, 65/14 и 21/15) са Уставом Босне и Херцеговине.
15.7.2020.
U-56/19
Подносилац иницијативе: Јосип Радоњић из Горњих Витковаца, Теслић
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке Управог одбора Ловачког удружења „Тетријеб“ Теслић од 4. октобра 2018. године и Акта број 235/11-18 од 6. новембра 2018. године, који је донио предсједник Ловачког удружења „Тетријеб“ Теслић.
15.7.2020.
U-57/19
Подносилац иницијативе: Зоран Булатовић и Желимир Лепир из Бање Луке
Утврђује се да члан 7. тачка 4. Правилника о унутрашњој организацији и пословању јавних тужилаштава Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 47/19) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о јавним тужилаштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 69/16) и Законом о кривичном поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 53/12, 91/17 и 66/18).
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
16.9.2020.
Саопштење за јавност са 260. сједнице Уставног суда Републике Српске
260. сједница Суда У Бањој Луци је данас, 16. септембра 2020. године, одржана Двије стотине и шездесета сједница Уставног суда Републике Српске.

14.9.2020.
Дневни ред 260. сједнице Уставног суда Републике Српске
  Сједница ће се одржати у сриједу, 16. септембра 2020. године са почетком у 9,00 часова.

  7.9.2020.
  Саопштење за јавност са 131. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
   У Бањој Луци је данас, 7. септембра 2020. године, одржана стотину и тридесет и прва сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
   7.9.2020.
   Дневни ред 131. сједнице Вијећа за зштиту виталног интереса
    Сједница Вијећа одржаће се у понедељак, 7. септембра 2020. године, са почетком у 10,00 часова.
    29.7.2020.
    Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
    130. сједница Вијећа Данас је у Бањој Луци одржана Стотину и тридесета сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
    28.7.2020.
    Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
     Сједница Вијећа одржаће се у сриједу 29. јула 2020. године, са почетком у 10,00 часова.
     15.7.2020.
     Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске
     128. сједница Вијећа У Бањој Луци је данас, 15. јула 2020. године, одржана 128. и 129. сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
     15.7.2020.
     Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске
     259. сједница Суда Данас, 15. јула 2020. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и педесет и девета сједница Уставног суда Републике Српске.
     © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења