Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
31.10.2018.
U-3/16
Подносилац иницијативе: Удружење „Центар за хуману политику“ из Добоја

Утврђује се да члан 160а Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске.

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности чланова 160б и 160в Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16).

31.10.2018.
U-46/17
Подносилац иницијативе: Јанко Вукоје и Александар Вуксан из Бање Луке

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 37. Правилника о унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени текст, број: 1049-02/16 од 12. септембра 2016. године и члана 44. Правилника о организацији и систематизацији Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени текст, број: 207-1-УО/16 од 08. септембра 2016. године.

31.10.2018.
U-47/17
Подносилац приједлога: Фармацеутска комора Републике Српске, коју заступа предсједница Јагода Радаковић

Утврђује се да члан 4. ст. 4.  и 5, члан 5, члан 7. ст. 1, 2. и 4, те прилози 2, 3. и 4. Правилника о спровођењу континуиране едукације („Службени гласник Републике Српске“ број 59/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15) и Законом о Републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 , 15/16, 57/16 и 31/18).

Утврђује се да члан 7. став 3. и члан 8. Правилника о спровођењу континуиране едукације („Службени гласник Републике Српске“ број 59/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15), Законом о здравственим коморама  („Службени гласник Републике Српске“ 35/03) и Законом о Републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18).

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 3. став 3. и Прилога 1. Правилника о спровођењу континуиране едукације („Службени гласник Републике Српске“ број 59/16).

31.10.2018.
U-62/17
Подносилац иницијативе: Мехдин Чивић из Цапарда, општина Осмаци, заступан по пуномоћнику Енверу Пашчановићу, адвокату из Калесије

Утврђује се да члан 120. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске број С/М-020-73/17 од 13. марта 2017. године у дијелу који гласи: "Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Одлуке о давању сагласности Владе Републике Српске у „Службеном гласнику Републике Српске“,..."  није у сагласности са Уставом Републике Српске.

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 120. Правилника из тачке 1. диспозитива ове одлуке у дијелу који гласи: "... а исти ће бити објављен на интранет ‒ порталу Министарства".

31.10.2018.
U-69/17
Подносилац иницијативе: Зоран Булатовић и Александар Форца из Бање Луке

Утврђује се да члан 2. став 2. у дијелу којим је прописано: "... која није била прописана тим законом." и члан 56. став 2. тачка 2. Кривичног законика Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 64/17) нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

31.10.2018.
U-97/17
Подносилац иницијативе: Лазо Ђурђевић из Шамца

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 68. став 3. и члана 71. став 1. Закона о стечају ("Службени гласник Републике Српске" број 16/16).

31.10.2018.
U-101/17
Подносилац иницијативе: Јована Богдановић из Мајевца

Утврђује се да тачка I Одлуке о висини трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО АК РС-04-01/2017 од 27. маја 2017. године, није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 80/15).

31.10.2018.
U-104/17
Подносилац приједлога: "Интервет" д.о.о. из Бијељине, које заступа Адвокатска канцеларија Весне Стевановић из Бијељине

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чл. 14, 18. став 6. и 28. Закона о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 75/17).

31.10.2018.
U-107/17
Подносилац иницијативе: Митар Гргур из Автовца, Општина Гацко

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 89. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17).

26.9.2018.
U-71/17
Подносилац иницијативе: Росанда Крсмановић из Источне Илиџе

Не прихвата се  иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 11, 12, 13, 14. и 15. Закона о насљеђивању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/09, 55/09 и 91/16).

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
20.12.2018.
Саопштење за јавност са 238. сједнице Уставног суда Републике Српске
238. сједница Суда У Бањој Луци је данас, 20. децембра 2018. године, одржана Двије стотине и тридесет и осма сједница Уставног суда Републике Српске.
18.12.2018.
Дневни ред 238. сједнице Уставног суда Републике Српске
  Сједница ће се одржати у четвртак, 20. децембра 2018. године са почетком у 9,00 часова.
  28.11.2018.
  Саопштење за јавност са 237. сједнице Уставног суда Републике Српске
  237. сједница У Бањој Луци је данас, 28. новембра 2018. године, одржана Двије стотине и тридесет и седма сједница Уставног суда Републике Српске.

  27.11.2018.
  Дневни ред 237. сједнице Уставног суда Републике Српске
   Сједница ће се одржати у сриједу, 28. новембра 2018. године са почетком у 9,00 часова.
   31.10.2018.
   Саопштење за јавност са 236. сједнице Уставног суда Републике Српске
   236. сједница У Бањој Луци је данас, 31. октобра 2018. године, одржана Двије стотине и тридесет и шеста сједница Уставног суда Републике Српске.
   30.10.2018.
   Дневни ред 236. сједнице Уставног суда Републике Српске
    Сједница ће се одржати у сриједу, 31. октобра 2018. године са почетком у 9,00 часова.
    26.9.2018.
    Саопштење за јавност са 235. сједнице Уставног суда Републике Српске
    235. сједница У Бањој Луци је данас, 26. септембра 2018. године, одржана Двије стотине и тридесет и пета сједница Уставног суда Републике Српске.
    25.9.2018.
    Дневни ред 235. сједнице Уставног суда Републике Српске
     Сједница ће се одржати у сриједу, 26. септембра 2018. године са почетком у 9,00 часова.
     © 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења