Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
14.7.2021.
U-26/20
Подносилац иницијативе: Дарио Сандић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20) и Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20).
14.7.2021.
U-27/20
Подносилац иницијативе: Милан Благојевић из Бањалуке
Утврђује се да члан 9. став 2. Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.  37/20 и 53/20)  није у сагласности са Уставом Републике Српске.
14.7.2021.
U-33/20
Подносилац иницијативе: Драшко Станивуковић и Игор Црнадак из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности  Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске"  број 37/20), Уредбе са  законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 38/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 40/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" 42/20), Уредбе са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за финансирање "хитног пројекта COVID-19 за БиХ" (П173809) ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута коридор 5Ц кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута "9. јануар" Бања Лука - Добој ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о  здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о гарантном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 46 /20) и Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 46 /20).
14.7.2021.
U-64/20
Подносилац иницијативе: Татјана Видовић из Власенице
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 18. став 9. и члана 19. став 2. Правилника о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/14, 25/14 и 31/15).
14.7.2021.
U-65/20
Подносилац иницијативе: Синдикат управе Републике Српске
Утврђује се да Посебни колективни уговор о измјенама и допуни Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 21/20), који су закључили Министарство управе и локалне самоуправе и Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/16 и 66/18).
14.7.2021.
U-69/20
Подносилац иницијативе: Милош Кошпић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности  и законитости Закључка о ограничењу окупљања у вјерским објектима, број: 05-2/20 од 21. марта 2020. године, Закључка о формирању Тима за праћење спровођења мјера Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 05-3/20 од 21. марта 2020. године, Закључка, број: 04-3/20 од 20. марта 2020. године и Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, број: 16-3/20 од 6. априла 2020. године, које је донио Републички штаб за ванредне ситуације.
14.7.2021.
U-72/20
Подносилац иницијативе: Стефан Мачкић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 115. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 66/20).
14.7.2021.
U-73/20
Подносилац иницијативе: Сергеј Вујасиновић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке 3, подтачка 3.2.2. Општих услова пословања „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука бр. 5575/14, 9287/15, 383/16, 1979/16 и 1-3472/20 које је донио директор „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука.
14.7.2021.
U-76/20
Подносилац иницијативе: Струковни синдикат медицинских сестара и техничара Републике Српске
Утврђује се да Одлука о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка са посла за запослене у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука број 135-24-10295/20 од 30. јула 2020. године и Одлука о допуни Одлуке о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка са посла за запослене у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука број 135-24-12561/20 од 16. септембра 2020. године нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 66/18).
14.7.2021.
U-79/20
Подносилац иницијативе: Стефан Мачкић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 14. тачка в) Закона о комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“ број 28/13).
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
8.9.2021.
Саопштење за јавност са 272. сједнице Уставног суда Републике Српске
  Данас је, 8. септембра 2021. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и седамдесет и друга сједница Уставног суда Републике Српске.
  7.9.2021.
  Дневни ред 272. сједнице Уставног суда Републике Српске
   Сједница ће се одржати у сриједу, 8. септембра 2021. године са почетком у 9,00 часова.
   30.8.2021.
   Саопштење за јавност са 132. и 133. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
    Данас су у Бањој Луци одржане Стотину и тридесет и друга и Стотину и тридесет и трећа сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
    27.8.2021.
    Дневни ред 133. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
     Сједница Вијећа одржаће се у понедељак  30. августа 2021. године, са почетком у 9,30 часова.
     27.8.2021.
     Дневни ред 132. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
      Сједница Вијећа одржаће се у понедељак  30. августа 2021. године, са почетком у 9,00 часова.
      14.7.2021.
      Саопштење за јавност са 271. сједнице Уставног суда Републике Српске
      271. сједница Данас, 14. јула 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и седамдесет и прва сједница Уставног суда Републике Српске.
      13.7.2021.
      Дневни ред 271. сједнице Уставног суда Републике Српске
       Сједница ће се одржати у сриједу, 14. јула 2021. године са почетком у 9,00 часова.
       23.6.2021.
       Саопштење за јавност са 270. сједнице Уставног суда Републике Српске
        Данас, 23. јуна 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и седамдесета сједница Уставног суда Републике Српске.
        © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења