Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Поступци jавне набавке

  Преглед поступака јавних набавки у Уставном суду Републике Српске.

    
   28.2.2023.
   Прва допуна Плана јавних набавки за 2023. годину
   План набавки Уставног суда Републике Српске за 2023. годину, број СУ-506/23 од 7. децембра 2022. године мијења се у дијелу Робе тако што се  додаје редни број 27. „Набавка носача за ватрогасне апарате“ процијењене вриједности 700,00 КМ без ПДВ-а, a у дијели Услуге додаје se редни број 20. „Набавка  услуга коричења“ процијењене вриједности 800,00 КМ без ПДВ-а,

   22.2.2023.
   Правилник о поступку директног споразума
   На основу чл. 13. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12 и 29/13) и члана 7. став 1. Одлуке о организацији Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/12), Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 22. фебруара 2023. године, донио  је ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА

   25.1.2023.
   Правилник о јавним набавкама
   На основу члана 13. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12 и 29/13) и члана 7. став 1. Одлуке о организацији Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/12), Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 25. јануара 2023. године, донио је ПРАВИЛНИК о јавним набавкама роба, услуга и радова

   17.1.2023.
   Попис привредних субјеката с којима постоји сукоб интереса
   Уставни суд Републике Српске обавјештава јавност да не постоје субјекти с којима представник уговорног органа или са њим повезане особе су у сукобу интереса.

   5.1.2023.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбјеђења објекта
   Прихвата се понуда понуђача „SECTOR SECURITY ” d.о.о. Бања Лука, број 01-378-12/22 од 12.12.2022. године, за набавку услуга физичко-техничког обезбјеђења објекта Уставног суда Републике Срспке за 2023. годину.

   5.1.2023.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга редовног чишћења и одржавања хигијене у објекту Уставног суда Републике Српске
   Прихвата се понуда понуђача „Perfect clean“ d.о.о. број 134/22 од 12.12.2022. године, за набавку услуга редовног чишћења и одржавања хигијене у објекту Уставног суда Републике Срспке за 2023. годину.

   5.1.2023.
   Одлука о измјени одлуке о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
   У Одлуци о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, број СУ-24/21 од 26. јануара 2022. године, које су предвиђене за 2022. годину, тачка I мијења се.

   5.1.2023.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система против провала за нову зграду Уставног суда Републике Српске
   Прихвата се понуда понуђача „Сецтор сецуритy“ д.о.о. Бања Лука, број 01/2200100745 од 7. новембра 2022. године за набавку система против провала за нову зграду Уставног суда Републике Српске.

   5.1.2023.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку тога за судије Уставног суда Републике Српске
   Прихвата се понуда понуђача „Мода“ д.о.о. Бања Лука, број 20/22 од 11. новембра 2022. године, за набавку тога за судије Уставног суда Републике Српске.

   29.12.2022.
   План набавки за 2023. годину
   На сједници одржаној 7. децембра 2022. године, Уставни суд Републике Српске донио је План набавки за 2023. годину.

   Страна: 1/13 (укупно 125 текстова)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>
   Актуелно
   28.2.2023.
   Прва допуна Плана јавних набавки за 2023. годину

   22.2.2023.
   Правилник о поступку директног споразума

   25.1.2023.
   Правилник о јавним набавкама

   17.1.2023.
   Попис привредних субјеката с којима постоји сукоб интереса

   5.1.2023.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбјеђења објекта

   5.1.2023.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга редовног чишћења и одржавања хигијене у објекту Уставног суда Републике Српске

   5.1.2023.
   Одлука о измјени одлуке о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине

   5.1.2023.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система против провала за нову зграду Уставног суда Републике Српске

   5.1.2023.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку тога за судије Уставног суда Републике Српске

   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења