Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Поступци jавне набавке

  Преглед поступака јавних набавки у Уставном суду Републике Српске.

    
   13.9.2021.
   Тендерска документација за набавку додатних и непредвиђених радова на изградњи зграде Уставног суда РС
   Тендерска документација за набавку додатних и непредвиђених радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске - Позив за достављање понуде

   9.9.2021.
   Одлука о прихватању понудеза навку консултантских услугаопремања интеријера за пословни објекат Уставног суда
   Прихвата се понуда понуђача „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ АД Приједор за набавку консултанске услуге опремања ентеријера пословног објекта Уставног суда Републике Српске. Са понуђачем „Индустропројект“ а.д. Приједор Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор у износу од 7.020,00 КМ са ПДВ-ом.

   27.8.2021.
   Одлука о прихватању понуде за услуге штампе билтена Уставног суда Републике Српске број 25
   Прихвата се понуда понуђача „Графопапир“ д.о.о. Бања Лука за штампање Билтена Уставног суда Републике Српске број 25.

   27.8.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске
   Прихвата се понуда понуђача „Георг Комерц“ доо из Бање Лука за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске.

   14.7.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја
   Прихвата се понуда понуђача „МГ РОЛОПЛАСТ“ С.З.Р. Челинац за набавку два клима уређаја Орион са монтажом.

   14.7.2021.
   Допуна плана набавки за 2021. годину
   На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), члана 3. став 1. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 14. јула 2021. године, д о н и о  је Допуну Плана набавки за 2021. годину.

   5.7.2021.
   Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал
   Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске
   На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године, д о н и о је  О Д Л У К У  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЉЕТЊИХ АУТО ГУМА ЗА  СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ.

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години
   На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске је на сједници одржаној 31. марта 2020. године, донио је  ОДЛУКУ ЗА НАБАВКУ  КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА У 2021. ГОДИНИ.

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2021. години
   На основу члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 19. и 32. став 2. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Одлуке о покретању поступка јавне набавке моторног горива у 2021. години, број: СУ-54/21 од 24. фебруара 2021. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године,  д о н и о  је  О Д Л У К У  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ МОТОРНОГ ГОРИВА У 2021. ГОДИНИ.

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигиене у 2021. години
   На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015 године, и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године, д о н и о  је  О Д Л У К У  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ  МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У 2021. ГОДИНИ.

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за одржавање возила
   На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године, д о н и о  је  О Д Л У К У  О  ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА.

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме
   На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године, д о н и о је  О Д Л У К У  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ.

   Страна: 1/7 (укупно 63 текстова)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>
   Актуелно
   13.9.2021.
   Тендерска документација за набавку додатних и непредвиђених радова на изградњи зграде Уставног суда РС

   9.9.2021.
   Одлука о прихватању понудеза навку консултантских услугаопремања интеријера за пословни објекат Уставног суда

   27.8.2021.
   Одлука о прихватању понуде за услуге штампе билтена Уставног суда Републике Српске број 25

   27.8.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

   14.7.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја

   14.7.2021.
   Допуна плана набавки за 2021. годину

   5.7.2021.
   Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години

   1.4.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2021. години

   12
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења