Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
14.7.2021.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 32/20), Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 32/20), Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom Sars-CoV-2 ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20) i Uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20).
Podnosilac inicijative: Dario Sandić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 21.04.2020
Datum okončanja postupka: 14.07.2021
Kategorija: Пресуђена правна ствар
14.7.2021.
Utvrđuje se da član 9. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  37/20 i 53/20)  nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Podnosilac inicijative: Milan Blagojević iz Banjaluke
Datum podnošenja: 08.05.2020
Datum okončanja postupka: 14.07.2021
Kategorija: Уредбе
14.7.2021.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti  Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 32/20), Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 32/20), Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom Sars-CoV-2 ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 35/20), Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske"  broj 37/20), Uredbe sa  zakonskom snagom o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 38/20), Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 40/20), Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/20), Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" 42/20), Uredbe sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje "hitnog projekta COVID-19 za BiH" (P173809) ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/20), Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta koridor 5C kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta "9. januar" Banja Luka - Doboj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/20), Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/20), Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o  zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/20), Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o garantnom fondu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/20), Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 46 /20) i Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom Sars-CoV-2 ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 46 /20).
Podnosilac inicijative: Draško Stanivuković i Igor Crnadak iz Banje Luke
Datum podnošenja: 27.05.2020
Datum okončanja postupka: 14.07.2021
Kategorija: Пресуђена правна ствар
14.7.2021.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 18. stav 9. i člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 11/14, 25/14 i 31/15).
Podnosilac inicijative: Tatjana Vidović iz Vlasenice
Datum podnošenja: 06.08.2020
Datum okončanja postupka: 14.07.2021
Kategorija: Непотпуна иницијатива/приједлог
14.7.2021.
Utvrđuje se da Posebni kolektivni ugovor o izmjenama i dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 21/20), koji su zaključili Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/16 i 66/18).
Podnosilac inicijative: Sindikat uprave Republike Srpske
Datum podnošenja: 07.08.2020
Datum okončanja postupka: 14.07.2021
Kategorija: Колективни уговори
14.7.2021.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti  i zakonitosti Zaključka o ograničenju okupljanja u vjerskim objektima, broj: 05-2/20 od 21. marta 2020. godine, Zaključka o formiranju Tima za praćenje sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije, broj: 05-3/20 od 21. marta 2020. godine, Zaključka, broj: 04-3/20 od 20. marta 2020. godine i Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske, broj: 16-3/20 od 6. aprila 2020. godine, koje je donio Republički štab za vanredne situacije.
Podnosilac inicijative: Miloš Košpić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 02.09.2020
Datum okončanja postupka: 14.07.2021
Kategorija: Пресуђена правна ствар
14.7.2021.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 115. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 66/20).
Podnosilac inicijative: Stefan Mačkić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 14.09.2020
Datum okončanja postupka: 14.07.2021
Kategorija: Народна скупштина Републике Српске
14.7.2021.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke 3, podtačka 3.2.2. Opštih uslova poslovanja „Blicnet“ d.o.o. Banja Luka br. 5575/14, 9287/15, 383/16, 1979/16 i 1-3472/20 koje je donio direktor „Blicnet“ d.o.o. Banja Luka.
Podnosilac inicijative: Sergej Vujasinović iz Banje Luke
Datum podnošenja: 23.09.2020
Datum okončanja postupka: 14.07.2021
Kategorija: Оспорени акт није општи правни акт
14.7.2021.
Utvrđuje se da Odluka o naknadi troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla za zaposlene u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka broj 135-24-10295/20 od 30. jula 2020. godine i Odluka o dopuni Odluke o naknadi troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla za zaposlene u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka broj 135-24-12561/20 od 16. septembra 2020. godine nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/18).
Podnosilac inicijative: Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske
Datum podnošenja: 01.10.2020
Datum okončanja postupka: 14.07.2021
Kategorija: Превоз
14.7.2021.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 14. tačka v) Zakona o komunalnoj policiji („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 28/13).
Podnosilac inicijative: Stefan Mačkić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 09.10.2020
Datum okončanja postupka: 14.07.2021
Kategorija: Закони
Strana: 1/123 (ukupno 1224 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
13.9.2021.
Tenderska dokumentacija za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda RS

9.9.2021.
Odluka o prihvatanju ponudeza navku konsultantskih uslugaopremanja interijera za poslovni objekat Ustavnog suda

8.9.2021.
Saopštenje za javnost sa 272. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

7.9.2021.
Dnevni red 272. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

30.8.2021.
Saopštenje za javnost sa 132. i 133. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

27.8.2021.
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske

27.8.2021.
Dnevni red 133. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

27.8.2021.
Dnevni red 132. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

27.8.2021.
Odluka o prihvatanju ponude za usluge štampe biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 25

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>