Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
22.5.2019.

Utvrđuje se da član 3. stav 1. tačka 1. Pravilnika o uslovima za izdavanje dozvole za monitoring kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 3/18 i 57/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 46/17).      

Podnosilac inicijative: "Eko dozvola" d.o.o. Banja Luka, Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, "Unis" Institut za ekologiju, zaštitu na radu zaštitu od požara d.o.o. Istočno Sarajevo, "V-Z-zaštita" d.o.o. Banja Luka, Master d.o.o. – PJ "Master institut" Banja Luka, "Projekt" a.d. Banja Luka, "Rudarsko-tehnološki zavod" d.o.o. Prijedor, Tehničko-ekološki zavod d.o.o Banja Luka i "Eko trade" d.o.o. Gradiška ‒
Datum podnošenja: 16.04.2018
Datum okončanja postupka: 22.05.2019
Kategorija: Акти министарстава и других републичких органа
22.5.2019.

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 11. stav 2. Zakona o studentskom organizovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 56/16).

Podnosilac inicijative: Unija studenata Republike Srpske
Datum podnošenja: 03.05.2018
Datum okončanja postupka: 22.05.2019
Kategorija: Закони
22.5.2019.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti  akata u inicijativi označenih kao „Zakon o boračkom dodatku“ i „Zakon o boračkim odlikovanjima“.

Podnosilac inicijative: Radovan Stanković, KPZ Foča
Datum podnošenja: 16.05.2018
Datum okončanja postupka: 22.05.2019
Kategorija: Непотпуна иницијатива/приједлог
22.5.2019.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 3. stav 3. Zakona o javnom okupljanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 118/08).

Podnosilac inicijative: Stefan Mačkić iz Banje Luke, koga zastupa Dragana Stanković, advokat iz Banje Luke
Datum podnošenja: 28.05.2018
Datum okončanja postupka: 22.05.2019
Kategorija: Закони
22.5.2019.

Utvrđuje se da član 48. Odluke o pravima i obavezama izabranih i imenovanih lica u Vijeću naroda Republike Srpske broj: 03.2-38/17 od 31. januara 2017. godine i član 3. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pravima i obavezama izabranih i imenovanih lica u Vijeću naroda Republike Srpske broj: 03.2-330/17 od 27. oktobra 2017. godine, u dijelu koji glasi: „Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,“ nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Utvrđuje se da član 1. stav 1. Odluke o pravima i obavezama izabranih i imenovanih lica u Vijeću naroda Republike Srpske broj: 03.2-38/17 od 31. januara 2017. godine, u dijelu koji glasi: „... generalnog sekretara Vijeća naroda i zamjenika generalnog sekretara ...“nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 11/94, 6/97 i 96/03).  

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 3. st. 4. i 5. Odluke o pravima i obavezama izabranih i imenovanih lica u Vijeću naroda Republike Srpske broj: 03.2-38/17 od 31. januara 2017. godine i člana 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pravima i obavezama izabranih i imenovanih lica u Vijeću naroda Republike Srpske broj: 03.2-330/17 od 27. oktobra 2017. godine.

Podnosilac inicijative: Jelena Jevtić iz Ugljevika
Datum podnošenja: 01.06.2018
Datum okončanja postupka: 22.05.2019
Kategorija: Радни односи
22.5.2019.

Ne prihvata se  inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 87. st. 3. i 4. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15 i 3/16).

Podnosilac inicijative: Zoran Stokić iz Doboja
Datum podnošenja: 18.06.2018
Datum okončanja postupka: 22.05.2019
Kategorija: Уређење простора и грађење
22.5.2019.

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 107. stav 1. tačka 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj  41/18), u dijelu koji glasi " ...ukoliko ne iziskuje dodatne troškove prevoza".

          Odbacuje se  prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 114. stav 1. tačka 2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  44/17 i 31/18), u dijelu koji glasi " ...ukoliko ne iziskuje dodatne troškove prevoza".

Podnosilac inicijative: Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske
Datum podnošenja: 26.06.2018
Datum okončanja postupka: 22.05.2019
Kategorija: Радни односи
25.4.2019.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 105. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 134/11, 9/12 i 40/12) i ustavnosti i zakonitosti člana 11. stav 2. Uredbe o boračkom dodatku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 52/13, 53/14 i 6/19).

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 11. stav 1. Uredbe o boračkom dodatku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 52/13 i 53/14).

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje saglasnosti člana 105. Zakona Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 134/11, 9/12 i 40/12) sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12).   

Podnosilac inicijative: Živko Škrbić iz Čelinca
Datum podnošenja: 26.03.2018
Datum okončanja postupka: 25.04.2019
Kategorija: Борци
25.4.2019.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 5. stav 2. tačka 3. podtačka  g) i člana 8. stav 3. Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 2/18).

Podnosilac inicijative: Savo B. Mirić iz Ugljevika, Ulica Ćirila i Metodija bb
Datum podnošenja: 05.04.2018
Datum okončanja postupka: 25.04.2019
Kategorija: Колективни уговори
25.4.2019.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 12. stav 7. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 104/16), te člana 5. stav 7, člana 6. stav 4, člana 7. stav 5, člana 8. stav 4. i člana 9. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodjele sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 39/17 i 51/17), u vrijeme njihovog važenja.

Podnosilac inicijative: Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini
Datum podnošenja: 17.04.2018
Datum okončanja postupka: 25.04.2019
Kategorija: Правилник
Strana: 1/104 (ukupno 1034 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>