Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
27.3.2024.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke Skupštine Grada Trebinja od 8. novembra 2023. godine o prihvatanju zaduženja Grada Trebinja kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 5 miliona KM po projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (93020-BA) i Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju od 8. novembra 2023. godine u iznosu od pet miliona maraka po kamatnoj stopi od 5,5% za izgradnju kapitalnih investicija.

Podnosilac inicijative: "Za pravdu i red - lista Nebojše Vukanovića"
Datum podnošenja: 24.11.2023
Datum okončanja postupka: 27.03.2024
Kategorija: Непотпуна иницијатива/приједлог
27.3.2024.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 208a. i člana 208b. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Podnosilac inicijative: Aleksandar Jokić i Jovana Kisin Zagajac
Datum podnošenja: 19.09.2023
Datum okončanja postupka: 27.03.2024
Kategorija: Кривично законодавство
27.3.2024.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 73. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Podnosilac inicijative: Dario Lj. Sandić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 31.05.2023
Datum okončanja postupka: 27.03.2024
Kategorija: Пензијско инвалидско осигурање
27.3.2024.

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, koju je donijela Skupština Grada Bijeljine.

Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina
Datum podnošenja: 05.04.2023
Datum okončanja postupka: 27.03.2024
Kategorija: Грађевинско земљиште
27.3.2024.

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 1. Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina
Datum podnošenja: 05.04.2023
Datum okončanja postupka: 27.03.2024
Kategorija: Градско грађевинско зељиште
27.3.2024.

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju Odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini broj: 177/23 od 24. februara 2023. godine koju je donio Upravni odbor Agrarnog fonda Grada Bijeljina.

Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina
Datum podnošenja: 05.04.2023
Datum okončanja postupka: 27.03.2024
Kategorija: Фондови
27.3.2024.

Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti čl. 1, 2, 3. i 4. Odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini.

Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina
Datum podnošenja: 05.04.2023
Datum okončanja postupka: 27.03.2024
Kategorija: Фондови
27.3.2024.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 34. stav 3, člana 35. stav 1. tačka b) i člana 36. st. 1, 5. i 6. Zakona o ribarstvu.

Podnosilac inicijative: Staša Đuričić iz Doboja
Datum podnošenja: 29.03.2023
Datum okončanja postupka: 27.03.2024
Kategorija: Адвокатура
27.3.2024.

Odbija se u jednom dijelu, a u drugom odbacuje prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 16. stav 3. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, odnosno člana 16. stav 4. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Podnosilac inicijative: Udruženje ratnih vojnih invalida otadžbinskih ratova Grada Banja Luka
Datum podnošenja: 23.03.2023
Datum okončanja postupka: 27.03.2024
Kategorija: Права бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
27.3.2024.

Utvrđuje se da Odluka o plaćanju komunalnih usluga i naknada u sistemu objedinjene naplate na području Grada Gradiška nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.

Podnosilac inicijative: Milorad Todorović iz Gradiške
Datum podnošenja: 15.03.2023
Datum okončanja postupka: 27.03.2024
Kategorija: Комуналне услуге
Strana: 1/144 (ukupno 1433 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Preminuo je bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

27.3.2024.
Saopštenje za javnost sa 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

26.3.2024.
Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

15.3.2024.
Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki za 2023. godinu

8.3.2024.
Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu

28.2.2024.
Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

27.2.2024.
Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske

22.2.2024.
Odluka o prihvatanju javne nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija (redovnog čišćenja i održavanja higijene) u objektu Ustavnog suda Republike Srspke

22.2.2024.
O D L U K A O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>