Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
28.10.2020.
Utvrđuje se da članovi 5. i 10. Zakona o poreskom sistemu Republike Srpske   ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 62/17) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Podnosilac inicijative: Ustavni sud Republike Srpske
Datum podnošenja: 09.07.2020
Datum okončanja postupka: 28.10.2020
Kategorija: Порези
28.10.2020.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 94. Kolektivnog ugovora Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka broj: 1-975/17 od 20. marta 2017. godine.
Podnosilac inicijative: Vukica Subotić iz Brčkog
Datum podnošenja: 15.07.2019
Datum okončanja postupka: 28.10.2020
Kategorija: Колективни уговори
28.10.2020.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za priređivanje igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 61/19).
Podnosilac inicijative: „Joker game“ d.o.o. Banja Luka i „Mozzart“ d.o.o. Banja Luka
Datum podnošenja: 20.08.2019
Datum okončanja postupka: 28.10.2020
Kategorija: Игре на срећу
28.10.2020.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije  ("Službeni glasnik Grada Banja Luka" br. 2/18, 40/18 i 12/19)
Ne prihvata se inicijativa za  pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 4. Odluke iz stava 1. izreke.
Podnosilac inicijative: Aleksandar Kisić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 25.09.2019
Datum okončanja postupka: 28.10.2020
Kategorija: Пресуђена правна ствар
28.10.2020.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 18. stav 3, člana 19. st. 1. i 2, te čl. 20. i 21. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/09, 31/12 i 24/15).
Podnosilac inicijative: Gradska Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Banja Luka
Datum podnošenja: 25.09.2019
Datum okončanja postupka: 28.10.2020
Kategorija: Државни службеници
28.10.2020.
Utvrđuje se da član 27. Statuta Opštine Pale („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ br. 17/17 i 18/17), u dijelu uvoda koji glasi: "...turizma..." "...i trgovine...", tačka 1. ovog člana Statuta, te tačka 3. istog člana Statuta, u dijelu koji glasi: "...i trgovine...", nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi.
Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje zakonitosti Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Pale („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ br. 10/19 i 13/19).
Podnosilac inicijative: Javna ustanova Turistička organizacija „Jahorina“ – Grad Istočno Sarajevo
Datum podnošenja: 01.10.2019
Datum okončanja postupka: 28.10.2020
Kategorija: Статут општине-града
28.10.2020.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 5. tač. 1. i 2. Zakona o doprinosima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 114/17 i 112/19).
Podnosilac inicijative: Dragan Savić iz Gradiške
Datum podnošenja: 04.10.2019
Datum okončanja postupka: 28.10.2020
Kategorija: Доприноси
28.10.2020.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 107. stav 4. Zakona o radu  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16).
Podnosilac inicijative: Udruženje penzionera Republike Srpske, koje zastupa predsjednik Rade Rakulj iz Banje Luke
Datum podnošenja: 14.10.2019
Datum okončanja postupka: 28.10.2020
Kategorija: Радни односи
28.10.2020.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 136a Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19).
Podnosilac inicijative: Zdravko Mićanović iz Šekovića
Datum podnošenja: 28.10.2019
Datum okončanja postupka: 28.10.2020
Kategorija: Пензије
28.10.2020.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke III. pod a) podtačka 12. Odluke o visini naknade za korišćenje podataka i pružanja usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 18/12 i 27/12).
Podnosilac inicijative: Dario Lj. Sandić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 29.10.2019
Datum okončanja postupka: 28.10.2020
Kategorija: Пресуђена правна ствар
Strana: 1/116 (ukupno 1153 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>