Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
27.1.2021.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 2. alineja 10. Zakona o radio-televiziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 49/06, 73/08, 42/10,89/13 i 44/16).
Podnosilac inicijative: Dario Lj. Sandić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 27.01.2020
Datum okončanja postupka: 27.01.2021
Kategorija: РТВ наплата
27.1.2021.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti čl. 78, 79, 80, 81. i 82. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 44/17, 31/18, 123/18 i 84/19).
Podnosilac inicijative: Dario Sandić iz Banjaluke
Datum podnošenja: 27.01.2020
Datum okončanja postupka: 27.01.2021
Kategorija: Није надлежан Уставни суд
27.1.2021.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Kostajnica broj 01-022-145/19 od 31. decembra 2019. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Opštine Kostajnica broj 01-022-146/19 od 31. decembra 2019. godine („Službeni glasnik Opštine Kostajnica“ broj 13/19);
Odbacuje se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za kulturu, zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa broj 01-022-127/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za poslove iz stambene oblasti broj 01-022-129/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za statutarna pitanja, poslovnik i propise broj 01-022-122/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Etičkog odbora broj 01-022-124/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Mandatsko-imunitetske komisije broj 01-022-121/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za boračka pitanja broj 01-022-125/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za sport i pitanja mladih broj 01-022-130/19 od 18. decembra 2019. godine, Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja broj 01-022-120/19 od 18. decembra 2019. godine i Rješenje o razrješenju dužnosti članova Komisije za budžet i finansije, broj 01-022-123/19 od 18. decembra 2019. godine.
Podnosilac inicijative: Drago Bundalo, načelnik Opštine Kostajnica
Datum podnošenja: 27.01.2020
Datum okončanja postupka: 27.01.2021
Kategorija: Акти града/општине
27.1.2021.
Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 114. stav 1. tačka 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članova 15. i 16. Pravilnika o normativima i standardima za finansiranje osnovnih škola (“Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/19 i 77/19).
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 15. i čl. 16. Pravilnika o normativima i standardima za finansiranje osnovnih škola (“Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/19 i 77/19).
Podnosilac inicijative: Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske
Datum podnošenja: 04.02.2020
Datum okončanja postupka: 27.01.2021
Kategorija: Основна школа
27.1.2021.
Ne prihvata se  inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 133. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 64/17).
Podnosilac inicijative: Aleksandar Jokić i Arsenije Baltić iz Banjaluke
Datum podnošenja: 10.02.2020
Datum okončanja postupka: 27.01.2021
Kategorija: Кривично законодавство
27.1.2021.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 71. st. (7) i (8) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 134/11, 82/13 i 103/15).
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 71. stav (1) tačka a) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 134/11, 82/13 i 103/15).
Podnosilac inicijative: Dragana Savić iz Banje Luke, koju zastupa Din Tešić, advokat iz Banje Luke
Datum podnošenja: 12.02.2020
Datum okončanja postupka: 27.01.2021
Kategorija: Пензијско инвалидско осигурање
27.1.2021.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 132. stav 1. tačka 2) Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19).
Podnosilac inicijative: Danko Borovčanin iz Bijeljine
Datum podnošenja: 13.02.2020
Datum okončanja postupka: 27.01.2021
Kategorija: Закони
27.1.2021.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka broj: PR PS-UK-04, verzija 3.00 i Odluke o stupanju na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banjaluka broj:  9256/18 od 02. novembra 2018. godine.
Podnosilac inicijative: Jelena Joka iz Prijedora
Datum podnošenja: 20.02.2020
Datum okončanja postupka: 27.01.2021
Kategorija: Пресуђена правна ствар
23.12.2020.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje  zakonitosti Odluke o usvajanju izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/19).
Podnosilac inicijative: Vojislav Petrović iz Dvorova
Datum podnošenja: 31.10.2019
Datum okončanja postupka: 23.12.2020
Kategorija: Непотпуна иницијатива/приједлог
23.12.2020.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti  člana 114. stav 1. tačka 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 i 63/20).
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 11. i 12. stavovi 1, 3. i 4. Pravilnika o normativima i kriterijumima za finansiranje osnovnih škola („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/19 i 77/19).
Podnosilac inicijative: Dario Sandić iz Banjaluke
Datum podnošenja: 05.11.2019
Datum okončanja postupka: 23.12.2020
Kategorija: Основна школа
Strana: 1/118 (ukupno 1177 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>