Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Postupci javne nabavke

  Pregled postupaka javnih nabavki u Ustavnom sudu Republike Srpske.

    
   13.9.2021.
   Tenderska dokumentacija za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda RS
   Tenderska dokumentacija za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske - Poziv za dostavljanje ponude

   9.9.2021.
   Odluka o prihvatanju ponudeza navku konsultantskih uslugaopremanja interijera za poslovni objekat Ustavnog suda
   Prihvata se ponuda ponuđača „INDUSTROPROJEKT“ AD Prijedor za nabavku konsultanske usluge opremanja enterijera poslovnog objekta Ustavnog suda Republike Srpske. Sa ponuđačem „Industroprojekt“ a.d. Prijedor Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor u iznosu od 7.020,00 KM sa PDV-om.

   27.8.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za usluge štampe biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 25
   Prihvata se ponuda ponuđača „Grafopapir“ d.o.o. Banja Luka za štampanje Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 25.

   27.8.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske
   Prihvata se ponuda ponuđača „Georg Komerc“ doo iz Banje Luka za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske.

   14.7.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku klima uređaja
   Prihvata se ponuda ponuđača „MG ROLOPLAST“ S.Z.R. Čelinac za nabavku dva klima uređaja Orion sa montažom.

   14.7.2021.
   Dopuna plana nabavki za 2021. godinu

   Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 3. stav 1. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-20/15 od 28. januara 2015. godine, Ustavni sud Repulike Srpske, na sjednici održanoj 14. jula 2021. godine, d o n i o  je Dopunu Plana nabavki za 2021. godinu.


   5.7.2021.
   Realizacija ugovora / okvirnog sporazuma, Ustavni sud Republike srpske za 2021. godinu, I i II kvartal
   Realizacija ugovora / okvirnog sporazuma, Ustavni sud Republike srpske za 2021. godinu, I i II kvartal

   1.4.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku ljetnjih auto guma za službena vozila Ustavnog suda Republike Srpske
   Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 3. i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2021. godinu, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 31. marta 2021. godine, d o n i o je  O D L U K U  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU LjETNjIH AUTO GUMA ZA  SLUŽBENA VOZILA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE  SRPSKE.

   1.4.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku kancelarijskog materijala u 2021. godini
   Na osnovu člana 9. st. 1. i 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13 i 90/14), i Plana javnih nabavki za 2021. godinu, Ustavni sud Republike Srpske je na sjednici održanoj 31. marta 2020. godine, donio je  ODLUKU ZA NABAVKU  KANCELARIJSKOG MATERIJALA U 2021. GODINI.

   1.4.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku motornog goriva u 2021. godini
   Na osnovu člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 19. i 32. stav 2. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke motornog goriva u 2021. godini, broj: SU-54/21 od 24. februara 2021. godine, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 31. marta 2021. godine,  d o n i o  je  O D L U K U  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU MOTORNOG GORIVA U 2021. GODINI.

   1.4.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za održavanje higiene u 2021. godini
   Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 3. i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-20/15 od 28. januara 2015 godine, i Plana javnih nabavki za 2021. godinu, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 31. marta 2021. godine, d o n i o  je  O D L U K U  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU  MATERIJALA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE U 2021. GODINI.

   1.4.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za održavanje vozila
   Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 3. i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2021. godinu, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 31. marta 2021. godine, d o n i o  je  O D L U K U  O  PRIHVATANjU PONUDE ZA ODRŽAVANjE VOZILA.

   1.4.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku računarske opreme

   Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 3. i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2021. godinu, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 31. marta 2021. godine, d o n i o je  O D L U K U  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME.


   Strana: 1/7 (ukupno 63 tekstova)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>
   Aktuelno
   13.9.2021.
   Tenderska dokumentacija za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda RS

   9.9.2021.
   Odluka o prihvatanju ponudeza navku konsultantskih uslugaopremanja interijera za poslovni objekat Ustavnog suda

   27.8.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za usluge štampe biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 25

   27.8.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske

   14.7.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku klima uređaja

   14.7.2021.
   Dopuna plana nabavki za 2021. godinu

   5.7.2021.
   Realizacija ugovora / okvirnog sporazuma, Ustavni sud Republike srpske za 2021. godinu, I i II kvartal

   1.4.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku ljetnjih auto guma za službena vozila Ustavnog suda Republike Srpske

   1.4.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku kancelarijskog materijala u 2021. godini

   1.4.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku motornog goriva u 2021. godini

   12
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja