Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Postupci javne nabavke

  Pregled postupaka javnih nabavki u Ustavnom sudu Republike Srpske.

    
   29.4.2020.
   Obavještenje o obustavi postupka javne nabavke - Nabavka radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske
   Obavještenje o obustavi postupka javne nabavke – Nabavka radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   7.4.2020.
   Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova izgradnje zgrade Ustavnog suda u Banjoj Luci
   Pokreće se postupak prikupljanja ponuda putem otvorenog postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srpske vrijednosti do 5.950.000,00 KM (2.950.000,00 KM u 2020. godini i 3.000.000,00 KM u 2021. godini).

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku fotokopir aparata
   Prihvata se ponuda ponuđača „BIRO. KIP“ d.o.o. Banjaluka“ za nabavku fotokopir aparata prema uslovima iz Obavještenja o nabavci broj: 895-7-1-4-3-1/20 od 25. februara 2020. godine.

   7.4.2020.
   Odluka za nabavku kancelarijskog materijala u 2020. godini
   Prihvata se ponuda ponuđača „Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida“ Banjaluka za nabavku kancelarijskog materijala sa kojim će Ustavni sud Republike Srpske zaključiti Rezervisani ugovor o nabavci kancelarijskog materijala u iznosu do 7.020,00 KM.

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za održavanje vozila
   Prihvata se ponuda ponuđača „AUTOKOMERC V.S.“ Banjaluka za održavanje vozila Ustavnog suda Republike Srpske.

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku motornog goriva u 2020. godini
   Prihvata se ponuda ponuđača „Nestro Petrol“ a.d. Banjaluka za nabavku motornog goriva euto-dizel prema uslovima iz Odluke o pokretanju postupka, broj SU-90/20 od 12. marta 2020. godine.

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za održavanje higijene u 2020. godini
   Prihvata se ponuda ponuđača „Keckom“ d.o.o. Banjaluka za nabavku materijala za održavanje higijene u 2020. godini.

   7.4.2020.
   Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga Stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda
   Pokreće se postupak prikupljanja ponuda putem konkurentskog zahtjeva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske u vrijednosti do 50.000,00 KM.

   13.3.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za konsultantske usluge
   Prihvata se ponuda ponuđača „ATEK PLUS“ d.o.o. Banjaluka za nabavku konsultantskih usluga pri izradi tenderske dokumentacije za nabavku radova na Izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske i Nadzora nad izgradnjom zgrade Ustavnog suda Republike Srpske.

   13.3.2020.
   Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornog goriva za 2020. godinu
   Pokreće se postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem konkurentskog zahtjeva za nabavku euro dizel goriva za vozila Ustavnog suda Republike Srpske  u iznosu do  14.000,00 KM  na godišnjem nivou od dana potpisivanja ugovora.

   Strana: 1/4 (ukupno 37 tekstova)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>
   Aktuelno
   22.5.2020.
   Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   29.4.2020.
   Obavještenje o obustavi postupka javne nabavke - Nabavka radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   7.4.2020.
   Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova izgradnje zgrade Ustavnog suda u Banjoj Luci

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku fotokopir aparata

   7.4.2020.
   Odluka za nabavku kancelarijskog materijala u 2020. godini

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za održavanje vozila

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku motornog goriva u 2020. godini

   7.4.2020.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za održavanje higijene u 2020. godini

   7.4.2020.
   Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga Stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda

   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja