Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Nadležnost

  Ustavni sud obezbjeđuje zaštitu ustavnosti i zakonitosti (stav 7. član 69. Ustava).

  Funkcije Ustavnog suda Republike Srpske decidirano su utvrđene članom 115. Ustava Republike Srpske, a dvije su osnovne nadležnosti: (1) opštenadzorne, usmjeravajuće i preventivne i (2) odlučujuće i normativne.

  Ustavni sud:

  1. odlučuje o saglasnosti zakona i drugih propisa i opštih akata sa Ustavom;
  2. odlučuje o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom;
  3. rješava sukob nadležnosti između organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.
  4. rješava sukob nadležnosti između organa Republike, grada i opštine;
  5. odlučuje o saglasnosti programa, statuta i drugih opštih akata političkih organizacija sa Ustavom i zakonom;
  6. odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata Narodne skupštine sa odredbama Ustava o zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda;
  7. odlučuje o pitanjima imuniteta, koja proističu iz zakona kojima se uređuje imunitet u Republici Srpskoj.

  Ustavni sud prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, obavještava najviše ustavne organe Republike o stanju i problemima u toj oblasti i daje im mišljenja i predloge za donošenje zakona i preduzimanje drugih mjera radi obezbjeđenja ustavnosti i zakonitosti i zaštite sloboda i prava građana, organizacija i zajednica.

  Ustavni sud može ocjenjivati ustavnost zakona i ustavnost i zakonitost propisa i opštih akata koji su prestali da važe, ako od prestanka važenja do pokretanja postupka nije proteklo više od jedne godine (stav 2. člana 115. Ustava Republike Srpske).

  O pitanjima iz svoje nadležnosti Sud, odnosno vijeće odlučuje donošenjem odluke ili rješenja, koji moraju biti obrazloženi.

  Odluke Ustavnog suda su opšteobavezne i izvršne na teritoriji Republike Srpske (stav 1. člana 119. Ustava).

  Izvršenje odluka Ustavnog suda obezbjeđuje Vlada Republike Srpske (stav 2. člana 119. Ustava).

    
   Aktuelno
   13.9.2021.
   Tenderska dokumentacija za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda RS

   9.9.2021.
   Odluka o prihvatanju ponudeza navku konsultantskih uslugaopremanja interijera za poslovni objekat Ustavnog suda

   8.9.2021.
   Saopštenje za javnost sa 272. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   7.9.2021.
   Dnevni red 272. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   30.8.2021.
   Saopštenje za javnost sa 132. i 133. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   27.8.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za usluge štampe biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 25

   27.8.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske

   27.8.2021.
   Dnevni red 132. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   27.8.2021.
   Dnevni red 133. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja