Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
28.11.2018.

Утврђује се да члан 14. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства („Службени гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16) у дијелу који гласи "и на рад ноћу" није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18).

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 20. тач. 3. и 4. и члана 22. став 2. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства („Службени гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16).

Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости чланова 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. и 31. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства („Службени гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16).  

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 16. став 1. тач. 3. и 4. и члана 16а Посебног колективног уговора за запослене у области здравства („Службени гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16).

Подносилац приједлога: Универзитетско клинички центар Републике Српске из Бање Луке
Датум подношења: 27.11.2017
Датум окончања поступка: 28.11.2018
Категорија: Колективни уговори
28.11.2018.

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 45. Правилника о раду број: 11-022-89/17 („Службени гласник Града Требиња“ број 7/17).

Подносилац приједлога: Синдикална организација „Градска управа Града Требиња“
Датум подношења: 08.12.2017
Датум окончања поступка: 28.11.2018
Категорија: Радни односи
28.11.2018.

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 39. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12).

Подносилац иницијативе: Стефан Мачкић из Бањалуке
Датум подношења: 21.12.2017
Датум окончања поступка: 28.11.2018
Категорија: Закони
31.10.2018.

Утврђује се да члан 160а Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске.

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности чланова 160б и 160в Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16).

Подносилац иницијативе: Удружење „Центар за хуману политику“ из Добоја
Датум подношења: 13.01.2016
Датум окончања поступка: 31.10.2018
Категорија: Уређење простора и грађење
31.10.2018.

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 37. Правилника о унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени текст, број: 1049-02/16 од 12. септембра 2016. године и члана 44. Правилника о организацији и систематизацији Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени текст, број: 207-1-УО/16 од 08. септембра 2016. године.

Подносилац иницијативе: Јанко Вукоје и Александар Вуксан из Бање Луке
Датум подношења: 28.04.2017
Датум окончања поступка: 31.10.2018
Категорија: Правилник
31.10.2018.

Утврђује се да члан 4. ст. 4.  и 5, члан 5, члан 7. ст. 1, 2. и 4, те прилози 2, 3. и 4. Правилника о спровођењу континуиране едукације („Службени гласник Републике Српске“ број 59/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15) и Законом о Републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 , 15/16, 57/16 и 31/18).

Утврђује се да члан 7. став 3. и члан 8. Правилника о спровођењу континуиране едукације („Службени гласник Републике Српске“ број 59/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15), Законом о здравственим коморама  („Службени гласник Републике Српске“ 35/03) и Законом о Републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18).

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 3. став 3. и Прилога 1. Правилника о спровођењу континуиране едукације („Службени гласник Републике Српске“ број 59/16).

Подносилац приједлога: Фармацеутска комора Републике Српске, коју заступа предсједница Јагода Радаковић
Датум подношења: 28.04.2017
Датум окончања поступка: 31.10.2018
Категорија: Образовање
31.10.2018.

Утврђује се да члан 120. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске број С/М-020-73/17 од 13. марта 2017. године у дијелу који гласи: "Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Одлуке о давању сагласности Владе Републике Српске у „Службеном гласнику Републике Српске“,..."  није у сагласности са Уставом Републике Српске.

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 120. Правилника из тачке 1. диспозитива ове одлуке у дијелу који гласи: "... а исти ће бити објављен на интранет ‒ порталу Министарства".

Подносилац иницијативе: Мехдин Чивић из Цапарда, општина Осмаци, заступан по пуномоћнику Енверу Пашчановићу, адвокату из Калесије
Датум подношења: 22.06.2017
Датум окончања поступка: 31.10.2018
Категорија: Радни односи
31.10.2018.

Утврђује се да члан 2. став 2. у дијелу којим је прописано: "... која није била прописана тим законом." и члан 56. став 2. тачка 2. Кривичног законика Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 64/17) нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

Подносилац иницијативе: Зоран Булатовић и Александар Форца из Бање Луке
Датум подношења: 19.07.2017
Датум окончања поступка: 31.10.2018
Категорија: Кривично законодавство
31.10.2018.

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 68. став 3. и члана 71. став 1. Закона о стечају ("Службени гласник Републике Српске" број 16/16).

Подносилац иницијативе: Лазо Ђурђевић из Шамца
Датум подношења: 17.11.2017
Датум окончања поступка: 31.10.2018
Категорија: Стечај
31.10.2018.

Утврђује се да тачка I Одлуке о висини трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО АК РС-04-01/2017 од 27. маја 2017. године, није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 80/15).

Подносилац иницијативе: Јована Богдановић из Мајевца
Датум подношења: 04.12.2017
Датум окончања поступка: 31.10.2018
Категорија: Адвокатура
Страна: 2/101 (укупно 1000 одлука)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>

Актуелно
30.1.2019.
Саопштење за јавност са 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.1.2019.
Дневни ред 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.12.2018.
Саопштење за јавност са 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

18.12.2018.
Дневни ред 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.11.2018.
Саопштење за јавност са 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.11.2018.
Дневни ред 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

31.10.2018.
Саопштење за јавност са 236. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.10.2018.
Дневни ред 236. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>