Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Sudije

Ustavni sud ima devet sudija, uključujući i predsjednika Suda, koji se biraju u skladu sa Ustavom i zakonom.


 
Svetlana Brković, sudija

Rođena je 12.04.1960. godine u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu školu i  Gimnaziju. Pravni fakultet u Banjoj Luci upisala je 1978. godine, a diplomirala na istom, dana 06.07.1982. godine. Po sticanju zvanja diplomiranog pravnika pripravnički staž je započela u Opštinskom sekretarijatu unutrašnjih poslova Banja Luka, u januaru 1985. godine, a potom je pripravnički staž nastavila u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci i isti je obavila u periodu od 01.02.1985. godine do 01.02.1986. godine. Pravosudni ispit položila je dana 22.04.1986. godine u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu, SR BiH u Sarajevu.

Za zamjenika opštinskog (osnovnog) javnog tužioca u Banjoj Luci, imenovana je u maju 1986. godine i na toj funkciji je bila do maja 1996. godine.

Advokatskom djelatnošću se bavila od 1996. godine do imenovanja za republičkog javnog tužioca, u aprilu 2003. godine. U toku obavljanja funkcije republičkog javnog tužioca u dva mandata obavljala je funkciju zamjenika Glavnog republičkog javnog tužioca i to u periodu od 01.08.2010. godine do 01.08.2022. godine.

Bila je član Visokog tužilačkog savjeta Republike Srpske , a potom i član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta  BiH, od 03.06.2008. godine do septembra 2014. godine. Bila je i član Upravnog odbora CEST-a RS, a jedan period je bila i zamjenik predsjednika Upravnog odbora.

Učestvovala je na više konferencija i stručnih savjetovanja iz oblasti krivičnog prava i reforme tužilačkog sistema, te kao član radnih grupa i komisija radila na projektima jačanja uloge tužilaštava nakon reforme tužilačkog sistema. Vodila je interne edukativne radionice u okviru Republičkog tužilaštva Republike Srpske nakon donošenje reformskih zakona, a učestvovala je u edukacijama tužilaca okružnih tužilaštava u  Republici  Srpskoj u cilju  usavršavanja rada  tužilaca u skladu sa  izmijenjenom ulogom i procesnim ovlaštenjima tužioca,  u krivičnom postupku.

Za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda izabrana u martu 2023. godine.

 

Sudije Ustavnog suda Republike Srpske

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja