Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Sudije

Ustavni sud ima devet sudija, uključujući i predsjednika Suda, koji se biraju u skladu sa Ustavom i zakonom.


 
Zlatko Kulenović, sudija

Rođen je 08.7.1961. godine u Travniku. 1980. godine je maturirao u Gimnaziji Banjaluka. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci je diplomirao u martu 1987. godine. Pripravnički staž je obavljao u Advokatskoj kancelariji Šarčević i Šabić u Sanskom Mostu, od jula 1987. godine do decembra 1988. godine. Pravosudni ispit je položio u decembru 1988. godine pri Republičkom Sekretarijatu za pravosuđe i upravu SR Srbije. Od februara 1989. godine do jula 1996. godine obavlja advokatsku djelatnost u Banjaluci. Od 01.7.1996. godine do 25.4.2002. godine, radio je kao viši pravni ekspert u Ombudsmanu za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu (Aneks 6 Dejtonskog sporazuma). Od 25.4.2002. godine do 27.8.2003. godine obavljao je funkciju Ombudsmana RS. Na funkciju sudije Vrhovnog suda RS je izabran 27.8.2003. godine, na kojoj se nalazio sve do izbora za sudiju Ustavnog suda. 

Stalni je edukator pri Centrima za edukaciju sudija i tužilaca RS i F BiH, a povremeni je predavač pri CEELI Institutu u Pragu, Češka Republika. Član je Komisije za polaganje pravosudnog ispita pri Ministarstvu pravde RS. Tokom karijere, organizovao je i održao brojne seminare iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Od februara 2010. godine do marta 2012. godine, bio je predsjednik Upravnog odbora Udruženja sudija RS.

Objavio je više stručnih tekstova iz oblasti upravnog prava. Koautor je 2 izdanja Komentara Zakona o parničnom postupku u RS i F BiH, kao i Izvoda iz sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava. Iz domena zaštite ljudskih prava prema standardima Evorpske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, proveo je nekoliko sedmica na praksi u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Do izbora za sudiju Ustavnog suda RS, u ime Bosne i Hercegovine je bio član Komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ)  pri Savjetu Evrope. 

Aktivno govori engleski jezik.

Za sudiju Ustavnog suda RS iz reda bošnjačkog naroda, izabran je 13. maja 2013. godine. 

 

Sudije Ustavnog suda Republike Srpske

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja