Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Судије

Уставни суд има девет судија, укључујући и предсједника Суда, који се бирају у складу са Уставом и законом.


 
Проф. др Иванка Марковић, потпредсједник

Проф. др Иванка Марковић рођена је у Бањој Луци 17. новембра 1964. године, гдје је завршила основно, средње и високо образовање. Дипломирала је у јуну 1987. године, а као студенту генерације Правног факултета додијељена јој је „Златна значка“ Универзитета у Бањој Луци. На истом факултету је одбранила магистарски рад 1997. године, а докторску дисертацију 2001. године. Од 1992. године ради на Правном факултету у Бањој Луци, на Катедри за кривично право. У периоду од 2008 до 2012. године је обављала функцију продекана за наставу.

 

Од 2012. године је у звању редовног професора за ужу научну област Кривично право и кривично процесно право, те одговорни наставник за наставни предмет Кривично право и наставни предмет Криминологија са пенологијом на првом циклусу студија, а на другом и трећем циклусу студија на неколико предмета из своје научне области. Обавља функцију шефа Катедре за кривично право. Као одговорни наставник је била ангажована на Високој школи унутрашњих послова у Бањој Луци (од школске 1999/2000. до школске 2015/16. године), на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци (школске 2016/17. године), Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву (од школске 2011/12. до школске 2021/22. године), као и на постдипломском студију из области Кривичног права на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву и Правном факултету Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару. Била је координаторка пројекта „Клиничко образовање за студенте права у Босни и Херцеговини“ (БиХ СЛП пројекат), који је реализован током школске 2018-2019, 2019-2020. и 2020-2021. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. Била је менторка кандидатима за стицање научног звања доктор правних наука који су успјешно одбранили докторске дисертације током 2021. године.                                  

У циљу професионалног усавршавања похађала је велики број семинара, међу којима се издвајају семинар из кривичног права на Централном европском универзитету у Будимпешти (1999. године), међународни семинар „Међународно хуманитарно право“ у Београду (2004. године), курс за постзаконски надзор „Cours on post-legislative scrutiny for HUGEN Network“, (Human Rights and Gender Equality Network of Committees in the Western Balkan) у Београду (2019. године).

Као чланица панела „Превенција и сузбијање сексуалног узнемиравања у босанскохерцеговачком правосуђу“ у оквиру пројекта „Род и реформа правосуђа у БиХ“ од 20. до 27. септембра 2014. године је била у студијској посјети судовима и институцијама у Вашингтону Д.Ц., укључујући и Врховни суд САД, министарства правде на савезном и федералном нивоу и дисциплинског тужиоца.

Била је предавач на Љетној школи родне равноправности у организацији Гендер центра - Центра за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске и Универзитета у Бањој Луци. Више пута је била ангажована у Центру за едукацију судија и тужилаца Републике Српске као едукатор на теме родно заснованог насиља, односно кривичноправне заштите полног интегритета, питања примјене Закона о заштити од насиља у породици, трговине људима, као и кривичних дјела против здравља људи.

У организацији различитих НВО у БиХ и међународних организација више пута је ангажована као уводничарка на округлим столовима, конференцијама и радионицама које су се бавиле питањима заштите основних људских права и слобода, као што је нпр. право на приватност, право на живот, права жртава кривичних дјела, као и питањима везаним за инкорпорацију Истанбулске конвенције у правни систем БиХ, трговину људима, коруптивна кривична дјела, кривична дјела из мржње итд.

Од 2012. године је учествовала у активностима НВО „Атлантске иницијативе“ у склопу пројекта „Род и правосуђе“ те је у својству експерта учествовала у радним групама за израду „Смјерница за превенцију сексуалног и родно заснованог узнемиравања у правосуђу“, приручника „Родне предрасуде у примјени права“, „Приручника за разматрање кривичног дјела силовања у судској пракси у Босни и Херцеговини“, публикације „Поновно читање и анализа пресуда насиља у породици у Босни и Херцеговини“. Од стране УНДП-а је 2013. године, као локални експерт за насиље у породици, ангажована за израду Приручника за обуку судија и тужилаца о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици у Републици Српској, а током 2015. године је, у својству експерта, учествовала у изради „Ресурсног пакета за одговор пружалаца здравствених услуга у Републици Српској на родно засновано насиље“, у издању Министарства здравља и социјалне заштите уз подршку УНФПА. Исте године је ангажована од стране УНФПА за израду једног дијела текста „Модула за обуку за психосоцијални третман починилаца родно заснованог насиља у породици“. Од стране ОСЦЕ-а је ангажована као експерт за израду публикације „Сажет приказ судске праксе у случајевима трговине људима“ која је објављена новембра 2015. године, а од стране организације „Транспаренцy Интернатионал“ у Босни и Херцеговини је 2021. године ангажована за пасивни мониторинг суђења у предметима корупције у БиХ.

Током 2020. године је у оквиру пројекта „Изградња капацитета В“ ангажована од стране Фондације „Женски центар“ Требиње да спроведе истраживање фемицида на територији Републике Српске, а Министарство за људска права и избјеглице БиХ - Агенција за равноправност полова у оквиру пројекта „Јачање капацитета институција за рјешавање родно заснованог насиља у БиХ“ ју је 2021. године ангажовала као консултанта за израду прегледа случајева фемицида за период 2018-2020. година у БиХ и израду приједлога за успоставу „Фемициде Wатцх“ у Босни и Херцеговини.

Од стране НВО „Фондација Лара“ из Бијељине ангажована је у више пројеката као експерт, од којих наводимо пројекат „Подршка раду мреже РИНГ“, пројекат „ПРЕКИНИМО ЋУТАЊЕ - Унапређење одговора на сексуално насиље према женама“. Током 2021. године је ангажована као консултант у програму Подршка женском цивилном друштву у побољшању институционалног одговора на родно засновано насиље у БиХ, као и у пројекту “Унапређење права и подршке жртвама родно заснованог насиља у кривичним поступцима“, које спроводи НВО „Удружене жене“ Бања Лука. Исте године била је ангажована од стране НВО Центар женских права из Зенице као стручна сарадница на реализацији пројекта „Нови приступ, нови модели за бољи положај жена у систему заштите од насиља“ у оквиру УН Trust Fund programa „To end Violence Against Women“, a neprofitna organizacija „Save the Children“ ју је ангажовала као консултанта у пројекту „Превенција и рад на спречавању сексуалног искориштавања и злостављања дјеце у дигиталном окружењу у Босни и Херцеговини“.

У току свог досадашњег стручног и научног рада неколико пута је била ангажована као члан експертског тима за израду Кривичног законика Републике Српске (2000, 2003. и 2017. године), Закона о заштити од насиља у породици, Закона о кривичном поступку и Закона о посебној евиденцији лица правоснажно осуђених за кривична дјела учињена на штету полног интегритета дјетета, као и Стратегије за сузбијање насиља у породици у Републици Српској за период 2014-2019. година.

Била је члан Комисије за помиловање Републике Српске (први пут именована 2006. године и други пут 2011. године), Комисије за информисање и признавање докумената из области високог образовања (први пут именована 2008. године и други пут 2011. године), Комисије за лиценцирање студијских програма (два пута за I и једном за II циклус студија) на високошколским установама у Републици Српској, Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ (2015 - 2018. године) те предсједница Комисије за надзор над заштитом и стањем људских права и услова у којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере изречене у кривичном поступку (комисија именована од стране Народне скупштине Републике Српске 2009. године) и предсједница Савјета за сузбијање насиља у породици и породичној заједници (2013-2021. година).

2018. године је бирана за посланицу у Народној скупштини Републике Српске, а 14.3.2022. године је поднијела оставку на ову функцију. Током посланичког мандата била је потпредсједница Законодавног одбора и Одбора једнаких могућности и чланица Одбора за политички систем, правосуђе и управу и Одбора за образовање, науку, културу и информисање.

У свом досадашњем научном раду објавила је пет уџбеника (два као аутор и три као коаутор) и више публикација (монографија, приручника, итд.) и преко 80 научних и стручних радова у научним и стручним часописима са простора бивше Југославије. Била је чланица ауторског тима, именованог од стране Савјета Европе и Европске комисије 2004. године, који је израдио Коментар кривичних/казнених закона у БиХ, који су објављени марта 2005. године. Као референт је учествовала у раду савјетовања која су организована од стране бившег Југословенског удружења за кривично право и криминологију, Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда, Удружења правника Србије, Српског удружења за кривично право, Виктимолошког друштва Србије, Удружења правника Републике Српске, Удружења судија и тужилаца РС, Удружења за кривично право и криминологију РС, Удружења за кривично право ФБиХ, Факултета криминалистичких наука у Сарајеву, Високе школе унутрашњих послова у Бањој Луци, Удружења за кривично право Црне Горе, Омбудсмена за дјецу РС, а била је и учесник традиционалне Копаоничке школе природног права.

За судију Уставног суда Републике Српске је изабрана 6.7.2022. године.

Потпредсједница је Уставног суда Републике Српске.

 

Судије Уставног суда Републике Српске

 

Актуелно
17.7.2024.
Саопштење за јавност са 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

16.7.2024.
Дневни ред 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.7.2024.
Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2024.
Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

26.6.2024.
Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.6.2024.
Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

25.6.2024.
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2024.
Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.6.2024.
Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења