Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

       Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. октобра 2020. године,  д о н и о   ј е

 

                                                                Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке III. под а) подтачка 12. Одлуке о висини накнаде за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/12 и 27/12).

 

                                                        О б р а з л о ж е њ е

 

         Дарио Љ. Сандић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке III. под а) подтачка 12. Одлуке о висини накнаде за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/12 и 27/12) због, како наводи, несагласности са чл. 5, 10, 50, 53, 60. и 108. Устава Републике Српске, Законом о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12, 110/16 и 62/18) и Законом о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12, 63/14 и 18/17). Детаљно образлажући разлоге оспоравања давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе наведне одлуке нису у сагласности са Уставом и законом.

         Одлуку о висини накнаде за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/12 и 27/12)  донијела је Влада Републике Српске на основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске" број 118/08) и члана 173. став 2. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 6/12). Оспореном тачком  III под а) подтачка 12. прописана је висина накнаде за упис права на непокретностима и упис и брисање хипотеке.

          Рјешењем број У-72/13 од 29. октобра 2014. године („Службени гласник Републике Српске“ број 101/14), Уставни суд Републике Српске није прихватио иницијативу за оцјењивање уставности и законитости  Одлуке о висини накнаде за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/12 и 27/12), јер је оцијенио да је у сагласности са Уставом и законом.

         Имајући у виду наведено Суд, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачке III под а) подтачка 12. Одлуке о висини накнаде за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/12 и 27/12), јер је већ одлучивао о истој ствари.

        На основу изложеног  одлучено је као у  изреци овог рјешења.

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-93/19

28. октобра 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
23.6.2021.
Саопштење за јавност са 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

21.6.2021.
Дневни ред 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.5.2021.
Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.5.2021.
Дневни ред 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2021.
Саопштење за јавност са 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.4.2021.
Дневни ред 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигиене у 2021. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>