Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Саопштење за јавност са 309. сједнице Уставног суда Републике српске

  Бања Лука, 28. фебруар 2024. године

   

   

  УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

   

      Данас, 28. фебруара 2024. године, у Бањој Луци је одржана Три стотине и девета сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима, овај Суд одлучивао о сагласности закона, прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

       Уставни суд је, између сталог, усвојио одлуку у предмету број У-3/23 којом је утврдио да тачка IV Одлуке о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број: 01-421-25/22/Р-443 од 15. децембра 2022. године („Службени гласник Републике Српске“ број 125/22), није у сагласности са Уставом Републике Српске, јер је овом тачком прописано да Одлука ступа снагу даном доношења, а примјењује се од 1. јануара 2023. године, што је супротно члану 109. и члану 5. алинеја 4. Устава Републике Српске. Истом одлуком Уставни суд је утврдио да тачке II и IV Одлукe о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у Републици Српској број: 01-599-2/22/Р-58-445 од 15. децембра 2022. године (”Службени гласник Републике Српске” број 125/22), нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о електричној енергији. Образлажући своју одлуку у овом дијелу, Уставни суд је истакнуо да су тачком II оспорене одлуке, која предвиђа обим потрошње као критеријум за утврђивање накнаде за набавку електричне енергије, крајњи купци у оквиру једне тарифне групе који троше више електричне енергије доведени у неповољнији положај у односу на крајње купце у оквиру исте тарифне групе који троше мање електричне енергије, што је супротно уставном начелу забране дискриминације. Из истих разлога, ова одредба, по оцјени Уставног суда, није у сагласности са релевантним нормама Закона о електричној енергији. У односу на тачку IV ове одлуке Уставни суд је такође утврдио несагласност са Уставом, јер ова одредба прописује ступање на снагу овог акта даном доношења, као и њену примјену од 1. јануара 2023. године, што је супротно члану 109. и члану 5. алинеја 4. Устава Републике Српске.

       У предмету број У-27/23 Уставни суд је утврдио да Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених и одговорних лица у Жељезницама Републике Српске а.д. Добој бр. I-2-20546/08 од 10. јула 2008. године и  I-2-9238/09 од 8. априла 2009. године ниje у сагласности са Уставом Републике Српске и Законoм о јавним предузећима, јер Надзорни одбор овог предузећа, није имао законско овлашћење за доношење овог правилника. Уставни суд је, такође, у предмету број У-55/23 утврдио да Одлука о дугорочном задужењу општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 2/23), није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, јер не садржи све потребне, Законом предвиђене елементе, без којих се задуживање не може реализовати на законит начин.

        Поред наведеног, Уставни суд је на данашњој сједници одлучио и у предметима број У-17/23 и У-40/23, у којима није прихватио иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства и Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске, те је из процесних разлога обуставио поступак у предмету број У-12/23, односно због ненадлежности није прихватио иницијативу у предмету број У-22/23.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења