Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. јануара 2020. године, донио је   

                                                                 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

         Одбацује се  приједлог за оцјењивање уставности члана 5. Закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности ("Службени гласник Републике Српске" број 20/07).     

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         "Centrum tradе" д.о.о Бања Лука приједлогом је покренуо поступак за оцјењивање уставности члана 5. Закона о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности ("Службени гласник Републике Српске" број 20/07). Предлагач указује на неке од накнада које је, као инвеститор изградње објеката на градском грађевинском земљишту, плаћао  и наводи да су накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и рента оправдане, али да није јасна сврха  плаћања доприноса из оспореног законског рјешења, односно да се ради о непотребном улагању инвеститора које само повећава трошкове изградње објекта.

           С обзиром на то да приједлог није садржавао неопходне податке за даље поступање Суда у овој правној ствари, од предлагача је затражено да, у смислу чланова 33. и 39. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), прецизира које одредбе Устава су у конкретном случају повријеђене, као и да наведе  уставноправне разлоге на којима заснива своје наводе. Предлагач је упозорен да ће Суд, уколико не поступи сходно тражењу Суда, приједлог одбацити.

         Како предлагач у остављеном року није поступио по налогу Суда, односно није отклонио наведене недостатке који онемогућавају поступање по приједлогу  Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске, приједлог одбацио.

         На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-11/19

29. јануара 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>