Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

     

          Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11), на сједници одржаној 20. децембра 2018. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности  члана 160б Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13 и 106/15).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

     Виолета Поповић из Бање Луке дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 160б Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13 и 106/15). У иницијативи се наводи да је предметном законском одредбом нарушено начело равноправности и једнакости грађана из члана 10. Устава, као и принцип једнаке правне заштите свих облика својине из члана 54. Устава. Давалац иницијативе, наиме, сматра да оспорено прописивање у поступку легализације непокретности доводи у неравноправан положај сувласника некретнина у односу са власника, због чега тражи да Суд оцијени да ова норма није у сагласности са Уставом Републике Српске.   

    У току поступка Суд је утврдио да на сједници овог суда одржаној 31. октобра  2018. године, приликом одлучивања у предмету број У-3/16, између осталог, није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 160б Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), јер је Суд утврдио да је ова законска одредба у сагласности са Уставом Републике Српске. Ова одлука је објављена у "Службеном гласнику Републике Српске" број 104/18.

     Имајући у виду да је наведеном одлуком овог суда одлучено о уставности оспорене законске одредбе, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу.

     На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

     Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-54/17

20. децембра 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.1.2019.
Саопштење за јавност са 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.1.2019.
Дневни ред 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.12.2018.
Саопштење за јавност са 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

18.12.2018.
Дневни ред 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>