Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка a) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 27. октобра 2021. године, д о н и о  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о преносу права располагања на стану у државној својини, са Општине Брод на Јавну здравствену установу „Дом здравља“ Брод број: 01-022-122/20 од 30. септембра 2020. године („Службени гласник Општине Брод“ број 16/20), коју је донијела  Скупштина Општине Брод. 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Брод дала је Уставном суду Републике Српске приједлог у форми иницијативе за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о преносу права располагања на стану у државној својини, са Општине Брод на Јавну здравствену установу „Дом здравља“ Брод, број: 01-022-122/20 од 30. септембра 2020. године („Службени гласник Општине Брод“ број 16/20), коју је донијела Скупштина општине Брод. Предлагач сматра да оспорена одлука не представља правни основ за додјелу конкретног стана у закуп у складу са одредбама Закона о приватизацији државних станова, те предлаже да Суд обустави извршење предметне одлуке до окончања поступка пред овим судом и утврди да оспорена одлука није у складу са законом и другим правним актима који регулишу предметну област. 

            Оспореном Одлуком Скупштине Општине Брод о преносу права располагања на стану у државној својини са Општине Брод на Јавну здравствену установу „Дом здравља“ Брод број: 01-022-122/20 од 30. септембра 2020. године („Службени гласник Општине Брод“ број 16/20), Општина Брод преноси право располагања на Jавну здравствену установу „Дом здравља“ Брод на стану у државној својини, који се налази у Броду, Улица Светог Саве број 48, спрат први, стан број 3, површине 53 м2, ради рјешавања стамбеног питања љекару, специјалисти гинекологије и акушерства, као неопходном кадру, стално запосленом у Јавној здравственој установи „Дом здравља“ Брод (тачка 1), те се одређује да ће Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Брод додијелити предметни стан из тачке I ове одлуке љекару специјалисти гинекологије и акушерства у закуп, а што је у интересу Општине Брод (тачка 2), као и да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Брод“ (тачка 3). 

            Одредбама члана 115. Устава Републике Српске је прописано да Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

            Имајући у виду садржину и правну природу оспорене одлуке о преносу права располагања на стану у државној својини, Суд је утврдио да оспорена одлука нема карактер општег акта и да се ради о појединачном акту који регулише конкретну правну ситуацију, чија се примјена исцрпљује његовим доношењем. Наиме, предметна одлука као појединачан акт располагања са временски ограниченим дјеловањем на конкретни случај није акт о чијој сагласности са Уставом и законом одлучује Уставни суд Републике Српске.

            С обзиром на то да оспорена одлука нема карактер општег акта чију уставност и законитост, сагласно члану 115. Устава, оцјењује Уставни суд, Суд је на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да приједлог одбаци због ненадлежности.

            На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

Број: У-84/20

27. октобра 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.12.2021.
Реализација уговора за период 1. 9. до 30. 11. 2021. године

24.11.2021.
Саопштење за јавност са 275. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.11.2021.
Саопштење за јавност са 137. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

23.11.2021.
Дневни ред 275. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.10.2021.
Одлука о прихватању понуде за осигурање запослених лица за 2021/2022. годину

28.10.2021.
Одлука о прихватању понуде за осигурање имовине за 2021/2022. годину

28.10.2021.
Одлука о прихватању понуде за израду дијела пројектне документације прикључка на

27.10.2021.
Саопштење за јавност са 274. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>