Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a)  i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. aprila  2019. godine,     d o n i o  je

 

RJEŠENjE

 

         Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 21/15) kojim je izmijenjen član 85. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 69/07, 1/11 i 65/14) i to st. 22. i 25, te st. 28. do 33. člana 85.

 

                                                          O b r a z l o ž e nj e

 

         Drago Ilić iz Dervente dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, kako je naveo,  postupka Poreske uprave Republike Srpske u prekršajima poreskih obveznika i privrednih društava. U obrazloženju inicijative se navodi da je ovlašćenje koje je članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 21/15) dato Poreskoj upravi Republike Srpske da, u postupku kontrole naloži prinudno zatvaranje objekta i zabranu obavljanja djelatnosti ‒ u suprotnosti sa Zakonom o prekršajima Republike Srpske kojim je, kao sistemskim zakonom, propisano da mjeru zabrane obavljanja djelatnosti može izreći samo nadležni sud u prekršajnom postupku.

          S obzirom na to da inicijativa nije sadržavala sve podatke neophodne za vođenje postupka, dopisom od 24. maja 2018. godine od davaoca inicijative je zatraženo da u roku od 15 dana Sudu dostavi dopunjenu inicijativu u kojoj treba da navede tačan naziv opšteg akta koji osporava, odnosno da precizira odredbe opšteg akta koji osporava, donosioca i službeno glasilo u kojem je akt objavljen, kao i ustavnopravne razloge osporavanja istog.

         Postupajući po dopisu Suda, davalac inicijative je u dopuni od 5. juna 2018. godine naveo da osporava član 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 21/15) kojim je izmijenjen član 85.  Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 69/07, 1/11 i 65/14) i to st. 22. i 25, te st. 28. do 33. navedenog člana. U obrazloženju, bez navođenja konkretnih odredaba Ustava Republike Srpske sa kojima su osporene zakonske odredbe u nesaglasnosti, iznosi mišljenje da je osporeno propisivanje u suprotnosti sa članom 62. Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/14) kojim je propisana isključiva nadležnost suda, a ne Poreske uprave Republike Srpske  za izricanje mjere zabrane vršenja djelatnosti. 

         Članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 21/15) izmijenjen je član 85. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 69/07, 1/11 i 65/14), a u osporenim stavovima je propisano: (22) Ako se u postupku iz stava 19. ovog člana utvrdi da je obveznik preduzimao radnje radi izmjene podataka o ostvarenom evidentiranom prometu ili ostvarenom reklamiranom prometu iz stava 19. ovog člana, PU donosi rješenje za oduzimanje fiskalne kase ili terminala sa oštećenom servisnom plombom, nalaže otklanjanje nepravilnosti i izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju od najmanje 15 dana, a najduže do otklanjanja nepravilnosti; (25) Ako se u postupku iz stava 22. ovog člana utvrdi da je obveznik preduzimao radnje radi izmjene podataka o ostvarenom evidentiranom prometu ili ostvarenom reklamiranom prometu, ili da obveznik koristi softversku aplikaciju bez uvjerenja iz člana 38. ovog zakona, ili da je izvršio neovlašćene izmjene u softverskoj aplikaciji sa uvjerenjem iz člana 38. ovog zakona, PU donosi rješenje za oduzimanje fiskalne kase, terminala, nadređenog računara sa softverskom aplikacijom i ostale dodatne opreme,nalaže otklanjanje nepravilnosti i izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju od najmanje 15dana, a najduže do otklanjanja nepravilnosti; (28) Ako organ iz stava 26. ovog člana dȃ nalaz i mišljenje da programska i fiskalna plomba fiskalne kase nisu vjerodostojne, PU donosi rješenje za trajno oduzimanje fiskalne kase,  nalaže otklanjanje nepravilnosti i izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju od najmanje 15 dana, a najduže do otklanjanja nepravilnosti; (29) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana utvrdi da je obveznik onemogućio prenos podataka iz fiskalne kase pomoću terminala, a fiskalna kasa i terminal su bili ispravni, PU rješenjem izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju od 15 dana; (30) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana utvrdi da se podaci iz dnevnog izvještaja za konkretan dan odštampani iz baze podataka PU, formirani na osnovu prenesenih podataka putem terminala, ne slažu sa podacima iz dnevnog izvještaja za isti dan, uloženog u knjigu dnevnog izvještaja, ili za konkretan dan u knjizi nije evidentiran dnevni izvještaj ili se dnevni izvještaj ne nalazi na kontrolnoj traci fiskalne kase, PU rješenjem izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana; (31) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana utvrdi da poreski obveznik ne vrši registrovanje svakog pojedinačnog prometa preko fiskalne kase i prenos podataka preko terminala do servera PU, a u slučaju da koristi nadređeni računar, zadavanje komandi fiskalnoj kasi ne vrši pomoću softverske aplikacije, PU rješenjem izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti na period od 15 dana; (32) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana utvrdi da poreski obveznik počne obavljanje djelatnosti prometa robe, odnosno pružanja usluga prije nabavke fiskalnog sistema i fiskalizacije fiskalne registar-kase, njenog povezivanja sa terminalom i instaliranja na prodajnom mjestu ili prije fiskalizacije fiskalnog štampača, njegovog povezivanja sa terminalom i nadređenim računarom sa softverskom aplikacijom i instaliranja na prodajnom mjestu, te ako nabavi fiskalni sistem bez odobrenja iz člana 31. stav 3. ovog zakona, PU rješenjem nalaže otklanjanje nepravilnosti i izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od najmanje 15 dana, a najduže do otklanjanja nepravilnosti i (33). Ako PU u postupku kontrole iz stava 1. ovog člana u slučaju postojanja bar jedne ispravne fiskalne kase na prodajnom mjestu utvrdi da poreski obveznik klijentu nije izdao fiskalni račun odštampan na fiskalnoj kasi preko koje je evidentiran promet, bez obzira na to da li to klijent zahtijeva, ili ako fiskalni račun ne izda sa svim obaveznim podacima, PU rješenjem izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti na period od 15 dana.

         Imajući u vidu da je inicijativom osporena ustavnost odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 21/15) isključivo zbog toga što davalac inicijative smatra da su nesaglasne sa članom 62. Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/14), Sud je, shodno članu 115. Ustava Republike Srpske utvrdio da nije nadležan da ocjenjuje međusobnu saglasnost zakona, odnosno pojedinih njihovih odredaba, jer se radi o aktima iste pravne snage.

         S obzirom na izloženo Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), odlučio da ne prihvati datu inicijativu.          

         Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-47/18

25. aprila 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
11.9.2019.
Саопштење за јавност са 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.9.2019.

10.9.2019.
Дневни ред 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

17.7.2019.
Саопштење за јавност са 245. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.7.2019.
Дневни ред 245. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.6.2019.
Саопштење за јавност са 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2019.
Дневни ред 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

22.5.2019.

22.5.2019.

22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>