Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 25. априла 2019. године, 

д о н и о   ј е

 

                                                             Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15 ("Службени Билтен Општине Угљевик" број 3/15).

 

                                                      О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е

 

         Саво Томић из Угљевика дао je Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15  ("Службени билтен Општине Угљевик" број 3/15). У иницијативи се наводи да оспорена одлука није усвојена сагласно процедури прописаној Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), због чега предлаже да  Суд утврди да оспорени акт није у сагласности са законом.

         У изјашњењу Скупштине Општине Угљевик наводи се, између осталог, да је оспорена одлука реализована доношењем Одлуке о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-15/15 ("Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15), која је била предмет оцјене Уставног суда  Републике Српске у раније вођеном поступку,  који је окончан Одлуком У-60/15 од 30. новембра 2016.

          Оспорену Одлуку о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15  ("Службени билтен Општине Угљевик" број 3/15) донијела је Скупштина Општине Угљевик, с позивом на члан 192. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), а у вези са чланом 38. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), члан 26. Статута Општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14) и Одлуку о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 2/13 и 3/13). Овом одлуком утврђује се Нацрт измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика израђен од стране ЈП Дирекција за изградњу и развој града д.о.о. Бијељина и то за локације таксативно наведене у члану 1. Одлуке те је, између осталог, прописано да ће утврђени Нацрт бити изложен на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Угљевик у трајању од 30 дана (члан 3), као и да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном Билтену Општине Угљевик" (члан 8).

         У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је имао у виду да је Одлука о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15 једна од фаза у поступку доношења регулационог  плана и да као таква представља акт темпоралног карактера, јер је њено временско важење ограничено доношењем акта ради чије израде је донесена. Имајући у виду наведено, тј. да оспорена Одлука, од дана ступања на снагу Одлуке о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-15/15 ("Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15), није егзистирала као самостални општи  акт  у правном поретку, Суд је оцијенио да не постоје процесне претпоставке за оцјењивање њене уставности и законитости.

         Поред овога, Уставни суд је Одлуком број У-60/15 од 30. новембра 2016. године („Службени гласник Републике Српске“ број 107/16) утврдио да Одлука о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-15/15 ("Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10).

          Сагласно наведеном, примјеном члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), Суд је одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости  предметне Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик, број: 01-363-3/15  ("Службени билтен Општине Угљевик" број 3/15).

         На основу изложеног одлучено је као у  диспозитиву овог рјешења.

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-51/18

25. априла 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>