Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

                Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а), члана 57. тачка а) и члана 61. став 1. тач. б) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. марта 2019. године, донио је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о иступању Синдиката управе Републике Српске из Савеза синдиката Републике Српске број: 01-1-6/18 („Службени гласник Републике Српске“ број 19/18).

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о прикупљању и расподјели чланарине број: 01-1-5/18 („Службени гласник Републике Српске“ број 19/18).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Савез синдиката Републике Српске поднио је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о иступању Синдиката управе Републике Српске из Савеза синдиката Републике Српске број: 01-1-6/18 од 24. фебруара 2018. године и Одлуке о прикупљању и расподјели чланарине број: 01-1-5/18 од 24. фебруара 2018. године, које је донијела Скупштина Синдиката управе Републике Српске и које су објављене у „Службеном гласнику Републике Српске“ број: 19/18. У приједлогу се наводи да је у обје ове одлуке прописано да оне ступају на снагу даном доношења, да је тачком ВИ Одлуке о прикупљању и расподјели чланарине предвиђено њено повратно дејство, да су оспорене одлуке донесене супротно важећим одредбама Статута Савеза синдиката Републике Српске и Статута Синдиката управе Републике Српске, што их у цјелини чини несагласним са чланом 109. и чланом 110. Устава Републике Српске, те  Законом у удружењима и фондацијама Републике Српске.

            У одговору Синдиката управе Републике Српске се истиче да су обе оспорене одлуке појединачни акти због чега није у надлежности Уставног суда да оцјењује њихову уставност, односно законитост, да су обе одлуке донесене на основу важећих законских и статутарних одредби и да су објављене у „Службеном гласнику Републике Српске“. На крају напомињу да је оспорена Одлука о прикупљању и расподјели чланарине престала да важи доношењем нове Одлуке о прикупљању и расподјели чланарине број: 018-1-111-2/18 од 14.11.2018. године.

            Одлуку о иступању Синдиката управе Републике Српске из Савеза синдиката Републике Српске број: 01-1-6/18 („Службени гласник Републике Српске“ број: 19/18) донијела је, 24. фебруара 2018. године, Скупштина Синдиката управе Републике Српске на основу чл. 50, 51. и 100. Статута Синдиката управе Републике Српске број: 01-1-46-2/17 од 23. маја 2017. године. Одлуком је прописано: да Синдикат управе Републике Српске иступа из Савеза синдиката Републике Српске (тачка И), да се за реализацију ове одлуке задужује Републички одбор Синдиката управе Републике Српске (тачка ИИ), да ова одлука ступа на снагу даном доношења, те да ће бити објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ и на интернет страници Синдиката управе Републике Српске (тачка ИИИ).

Одлуку о прикупљању и расподјели чланарине број: 01-1-5/18 („Службени гласник Републике Српске“ број 19/18) донијела је, 24. фебруара 2018. године, Скупштина Синдиката управе Републике Српске на основу чл. 50, 51, 94, 98. и 99. Статута Синдиката управе Републике Српске број: 01-1-46-2/17 од 23. маја 2017. године. Овом одлуком је, у процентуалном износу, утвђена чланарина у Синдикату управе Републике Српске, начин њене уплате, одређен је вршилац контроле уплате и расподјеле чланарине као и учесталост ових контрола. Тачком ВИ  Одлуке прописано је њено ступање на снагу даном доношења, са примјеном од 1. марта 2018. године. Тачком ВИИ Одлуке је регулисан начин њене објаве.

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

Имајући у виду садржину и правну природу Одлуке о иступању Синдиката управе Републике Српске из Савеза синдиката Републике Српске, Суд је утврдио да оспорена одлука нема карактер општег акта и да се ради о појединачном акту који регулише конкретну правну ситуацију чија се примјена исцрпљује његовим доношењем. Како оспорена одлука нема карактер општег акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), Суд је, због ненадлежности, одбацио приједлог у овом дијелу.

У погледу оцјене уставности и законитости Одлуке о прикупљању и расподјели чланарине број: 01-1-5/18 („Службени гласник Републике Српске“ број 19/18), Суд је утврдио да је, у току поступка пред овим судом, оспорена одлука престала да важи ступањем на снагу Одлуке о прикупљању и расподјели чланарине број: 018-1-111-2/18 („Службени гласник Републике Српске“ број: 105/18) од 14. новембра 2018. године. Имајући у виду да је у току трајања овог поступка оспорена одлука престала да важи Суд је, на основу члана 57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), обуставио поступак за оцјену њене уставности и законитости, цијенећи да није потребно донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности, односно незаконитости.

             На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и  судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-28/18

27. марта 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>