Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

          Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11), на сједници одржаној 27. фебруара 2019. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

           Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 35. ст. 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства ("Службени гласник Републике Српске" бр. 72/16 и 111/16).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

             ЈЗУ Дом здравља Братунац поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 35. став 1. тачке 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства ("Службени гласник Републике Српске" бр. 72/16 и 111/16), што је у суштини члан 35. ст. 2. и 3. овог општег акта. Предлагач сматра да су оспорене норме предметног колективног уговора супротне Закону о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српксе и Закону о раду, јер прописују нова права у оквиру права на накнаду плате предсједнику репрезентативног синдиката, као и увећање основне плате, која нису предвиђена овим законима. Стога предлаже да Уставни суд утврди да оспорене одредбе Посебног колективног уговора за запослене у области здравства нису у сагласности са Уставом и законом. 

             Поступајући по приједлогу, Суд је констатовао да је на сједници овог суда одржаној 12. јула 2017. године, приликом одлучивања у предмету број У-86/16, Уставни суд утврдио да члан 35. ст. 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства ("Службени гласник Републике Српске" бр. 72/16 и 111/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српксе. Суд је, наиме, оцијенио да се колективним уговором могу прописати повољнија права и већи обим права само у оквиру оних права која су утврђена законом, а не, као у конкретом случају, прописати нова права на накнаду плате, које законодавац није предвидио. Ова одлука је објављена у "Службеном гласнику Републике Српске" број 69/17.  

             Имајући у виду да је Уставни суд Републике Српске већ одлучивао о уставности и законитости оспореног члана 35. ст. 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства ("Службени гласник Републике Српске" бр. 72/16 и 111/16), Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, одбацио приједлог за оцјењивање ових одредаба.

    На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

   Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-18/18

27. фебруара 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>