Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

      Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka b) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 26. septembra 2018. godine,    d o n i o    je

 

  R J E Š E Nj E

 

    Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 31. Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/07, 116/09, 1/11, 1/12 i 116/12).

 

O b r a z l o ž e nj e

         

        Bojan Peulić, advokat iz Banje Luke, dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 20. Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/07, 116/09, 1/11, 1/12 i 116/12). S obzirom na to da je u inicijativi citirana odredba ovog zakona koja se osporava, evidentno je da je davalac inicijative omaškom kao osporenu normu označio član 20. umjesto člana 31. predmetnog zakona. U inicijativi se navodi da je Ustavni sud Republike Srpske, u svojoj odluci broj U-60/06 od 5. jula 2007. godine,  ukazao da je načelom ustavnosti i zakonitosti utvrđena suprematija Ustava u odnosu na zakon i druge propise, te zakona u odnosu na podzakonske akte, tako da ovaj princip predstavlja jedan od bitnih elemenata ostvarivanja vladavine prava. Pored toga, davalac inicijative ističe da je u istoj odluci ovaj sud utvrdio da Ustav Republike Srpske ne poznaje hijerarhijsko rangiranje zakonskih normi, te da nema uporišta u Ustavu normiranje kojim se daje prioritet u primjeni jednog zakona u odnosu na drugi. Kako se osporenom normom Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske daje prioritet u primjeni ovog zakona u slučaju da je materija koja je predmet njegovog regulisanja na drugačiji način uređena drugim zakonima i opštim aktima, u inicijativi se traži da Sud, shodno svom ranije zauzetom stavu u predmetu broj U-60/06, utvrdi da i osporena odredba člana 31. ovog zakona nije u saglasnosti sa Ustavom.  

          Osporenom odredbom člana 31. Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/07, 116/09, 1/11, 1/12 i 116/12) propisano je da u slučaju da je materija koja je predmet regulisanja ovog zakona na drugačiji način uređena zakonima i drugim opštim aktima, primjenjivaće se odredbe ovog zakona.  

    U toku postupka Sud je imao u vidu da je osporeni Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/07, 116/09, 1/11, 1/12 i 116/12) prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 31/14, 33/14 i 116/16), te da je i ovaj zakon prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 66/18).

        S obzirom na to da je inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje predmetne zakonske odredbe podnesena 14. novembra 2017. godine, dakle nakon isteka godine dana od dana prestanka važenja osporenog zakona, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio da ne prihvati  ovu inicijativu.

    Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-93/17

26. septembra 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.1.2019.
Саопштење за јавност са 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.1.2019.
Дневни ред 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.12.2018.
Саопштење за јавност са 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

18.12.2018.
Дневни ред 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.11.2018.
Саопштење за јавност са 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.11.2018.
Дневни ред 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>