Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Поступци jавне набавке

  Преглед поступака јавних набавки у Уставном суду Републике Српске.

    
   27.4.2022.
   Одлука о прихватању понуде за прање службених возила
   Прихвата се понуда понуђача „Луле“ с.п.  Јована Драгић, Бањалука за прање службених возила Уставног суда Републике Српске.

   31.3.2022.
   Oдлукa о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2022. години
   Прихвата се понуда понуђача „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука за набавку моторног еуро дизел горива за потребе службених возила Уставног суда Републике Срспке.

   31.3.2022.
   Oдлукa о прихватању понуде за одржавање и поправку возила
   Прихвата се понуда понуђача „АУТО-КОМЕРЦ В.С.“ Бањалука за одржавање и поправку возила Уставног суда Републике Српске.

   31.3.2022.
   Oдлукa о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2022. години
   Прихвата се понуда понуђача „Кецком“ д.о.о. Бањалука за набавку средстава за одржавање хигијене у 2022. години.

   31.3.2022.
   Oдлукa о прихватању понуде за одржавање и поправке копир апарата и принтера
   Прихвата се понуда понуђача „БИРО.КИП“ д.о.о. Бањалука за одржавање и поправку копир апарата и принтера у Уставног суда Републике Српске.

   31.3.2022.
   Oдлукa о набавци канцеларијског материјала у 2022. години
   Прихвата се понуда понуђача „Центар за рехабилитацију и запошљавање инвалида“ Бањалука за набавку канцеларијског материјала.

   10.3.2022.
   Прва допуна Плана јавних набавки за 2022. годину
   План набавки Уставног суда Републике Српске за 2022. годнину мијења се у дијелу Робе тако што се редни број 5. мијења  и умјесто „рачунарска опрема“процијењене вриједности 6.000,00 КМ без ПДВ-а, треба да стоји канцеларијски намјештај процијењене вриједности 454.125,00 КМ без ПДВ-а, а врста поступка се мијења тако да умјесто директни споразум, пише отворени поступак, те се додају редни бројеви  од 5 до 10.

   1.2.2022.
   Јавни позив за набавку услуга стручног усавршавања
   У складу са Правилником о поступку додјеле уговора на набавку услуга из Анекса II дио Б („Службени глсник БиХ“, број 66/16), позивамо вас да доставите понуду за услуге стручног усавршавања за потребе Уставног суда Републике Српске у 2022. години.

   1.2.2022.
   Реализација уговора - децембар 2021
   Реализација уговора/оквирног споразума
   Уставни суд Републике Српске за 2021. годину
   - децембар -

   1.2.2022.
   Одлука о прихватању понуде за консултантске услуге
   Прихвата се понуда понуђача „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ АД за пројектовање, урбанизам и конзалтинг Приједор, број 01-13/22 од 26. јануара 2022. године за набавку консултантских услуга за израду тендерске документације за опремање ентеријера зграде Уставног суда Републике Српске.

   1.2.2022.
   Одлука о покретању поступка јавне набавке консултантских услуга
   Покреће се поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку консултантских услуга, број ЈРЈН 98390000-3 при изради тендерске документације за опремања ентеријера зграде Уставног суда Републике Српске.

   1.2.2022.
   Одлука о прихватању понуде за каско осигурање возила за 2022. годину
   Прихвата се понуда понуђача „Winer osiguranje“ а.д. Бањалука, број: 001-1440/22 од 26. јануара 2022. године за каско осигурање возила за 2022. годину.

   1.2.2022.
   Одлука о покретању поступка јавне набавке за каско осигурање возила за 2022. годину
   Покреће се поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуга каско осигурања моторних возила, број ЈРЈН 66514110-0 за потребе Уставног суда Републике Српске.

   1.2.2022.
   План набавки за 2022. годину
   Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 26. јануара 2022. године, донио је План набавки за 2022. годину.

   1.2.2022.
   Јавни позив за набавку услуга смјештаја у БиХ и иностранству
   У складу са Правилником о поступку додјеле уговора на набавку услуга из Анекса II дио Б („Службени глсник БиХ“, број 66/16), позивамо вас да доставите понуду за услуге смјештаја за потребе Уставног суда Републике Српске у 2022. години.

   1.2.2022.
   Јавни позив за набавку ресторанских услуга
   У складу са Правилником о поступку додјеле уговора на набавку услуга из Анекса II дио Б („Службени глсник БиХ“ број 66/16), позивамо вас да доставите понуду за ресторанске услуге (храна и пиће) за потребе Уставног суда Републике Српске у 2022. години.

   1.2.2022.
   Одлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
   Овом одлуком утврђује се изузеће од примјене Закона о јавним набавкама које су предвиђене за 2022. годину.

   22.12.2021.
   Одлука о прихватању понуде за набавку угоститељских услуга
   Одлука о прихватању  понуде за набавку угоститељских услуга

   22.12.2021.
   Одлука о поретању поступка за набавку угоститељских услуга
   Одлука о покретању поступка набавке угоститељских услуга

   1.12.2021.
   Реализација уговора за период 1. 9. до 30. 11. 2021. године
   РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
   УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ПЕРИОДУ ОД 1. СЕПТЕМБРА ДО 30. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

   Страна: 2/11 (укупно 101 текстова)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>
   Актуелно
   18.7.2022.
   Одлука о прихватању понуде за набавку и постављање тракастих завјеса

   1.7.2022.
   Реализација уговора/оквирног споразума за 2022. годину, I и II квартал

   29.6.2022.
   Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена бр. 26

   29.6.2022.
   Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу

   29.6.2022.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система за дигитално аудио снимање сједница

   29.6.2022.
   Друга допуна Плана јавних набавки за 2022. годину

   5.5.2022.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система контроле приступа и евиденцији присуства запослених

   5.5.2022.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку телевизујске и аудиовизуелне опреме

   5.5.2022.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку канцеларијског намјештаја

   5.5.2022.
   Одлука о прихватању понуде за јавну набавку рачунарске опреме

   12
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења