Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система против провала за нову зграду Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ-508/22                                                                                              

  Бања Лука, 7. децембар 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            На основу чл. 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 7. децембра 2022. године, д о н и о  је

   

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СИСТЕМА ПРОТИВ ПРОВАЛА ЗА НОВУ ЗГРАДУ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Сецтор сецуритy“ д.о.о. Бања Лука, број 01/2200100745 од 7. новембра 2022. године за набавку система против провала за нову зграду Уставног суда Републике Српске.
  2. Са понуђачем „Сецтор сецуритy“ д.о.о. Бања Лука ће се закључити уговор за јавну набавку система против провала за нову зграду Уставног суда Републике Српске у вриједности од 5.013,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.865,21 КМ са ПДВ-ом.
  3. Расходи за плаћање наведене робе од понуђача вршиће се са позиције групе 511300 - Издаци за набавку постројења и опреме.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-457/22 од 7. новембра 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за јавну набавку система против провала за нову зграду Уставног суда Републике Српске у процјењеној вриједности до 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора најповољнијих услова за закључивање уговора за набавку наведене робе приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Сецтор сецуритy“ д.о.о. Бања Лука.

  С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Сецтор сецуритy“ д.о.о. Бања Лука у вриједности од 5.013,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.865,21 КМ са ПДВ-ом, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.


                                                                                                                                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                                                                                                                              УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                           

                                                                                                                                                                                                                               Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења