Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. марта 2024. године, д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке Скупштине Града Требиња од 8. новембра 2023. године о прихватању задужења Града Требиња код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој у износу од 5 милиона КМ по пројекту модернизације водних и санитарних услуга (93020-БА) и Одлуке о дугорочном кредитном задужењу од 8. новембра 2023. године у износу од пет милиона марака по каматној стопи од 5,5% за изградњу капиталних инвестиција.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

„За правду и ред – листа Небојше Вукановића“ из Требиња дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке Скупштине Града Требиња од 8. новембра 2023. године о прихватању задужења Града Требиња код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој у износу од 5 милиона КМ по пројекту модернизације водних и санитарних услуга (93020-БА) и Одлуке о дугорочном кредитном задужењу од 8. новембра 2023. године у износу од пет милиона марака по каматној стопи од 5,5% за изградњу капиталних инвестиција, које је, како се наводи, донијела Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 8. новембра 2023. године. У иницијативи се наводи да су оспорене одлуке у супротности са одредбом члана 62. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама из разлога што обавјештење о сједници скупштине јединице локалне самоуправе на којој је разматран приједлог оспорених одлука није објављено на начин и у року прописаном законом, нити је прибављена сагласност Министарства финансија за задужење, односно издавање гаранције у конкретном случају. У вези са тим наводи се да ни позив за поменуту сједницу Скупштине Града Требиње, заједно са приједлогом дневног реда и материјалима по појединим тачкама, није одборницима Скупштине Града Требиња достављен у складу са чланом 98. Пословника о раду Скупштине Града Требиња. Такође се наводи да су оспорене одлуке у супротности са одредбама члана 59. и 61. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама, јер са претходно узетим кредитима и каматама, укупна изложеност јединице локалне самоуправе, по мишљењу даваоца иницијативе, прелази 30% редовних прихода које је остварио Град Требиње у 2022. години. У иницијативи је предложено да се иста разматра по хитној процедури, а како би се спријечило наступање штетних посљедица усљед реализације оспорених одлука.

Како дата иницијатива није садржавала податке неопходне за вођење поступка пред овим судом, од даваоца иницијативе је затражено да у остављеном року иницијативу допуни на начин да наведе тачан назив општег акта који оспорава, број и датум доношења истог и број службеног гласила у коме је оспорени општи акт објављен, односно достави овјерен препис акта, уколико исти није објављен, уз упозорење да уколико не поступи по тражењу Суда, иницијатива неће бити прихваћена.

Поступајући по налогу Суда давалац иницијативе је Суду доставио Приједлог одлуке о прихватању задужења Града Требиња код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту модернизације водних и санитарних услуга (93020-БА) и Приједлог одлуке о дугорочном кредитном задужењу, а који би требало да се разматрају на сједници Скупштине Града Требиње.

На основу наведеног, Суд је утврдио да давалац иницијативе није у остављеном року отклонио недостатке који онемогућавају поступање по датој иницијативи, јер није прецизирао назив општег акта чија се уставност, односно законитост оспорава, број и датум доношења истог и број службеног гласила у којем је објављен, односно није Суду доставио општи акт чија се уставност, односно законитост оспорава датом иницијативом.

Имајући у виду наведено, Суд на основу члана 37. став 1. в) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да дату иницијативу не прихвати.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                         УСТАВНОГ СУДА

       

                                                                                                        Мр Џерард Селман

 

Број: У-87/23

27. март 2024. године                                                                                 

 

Актуелно
29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

23.4.2024.
Дневни ред 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>