Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 12. јула 2023. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности члана 7. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Начелник Општине Модрича поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности члана 7. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16). У приједлогу се наводи да оспорена законска одредба није у сагласности са чланом 102. Устава Републике Српске и чланом 4. став 6. Европске повеље о локалној самоуправи. Предлагач, наиме, сматра да приликом закључивања посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Министарство управе и локалне самоуправе не може бити уговарач, јер ово министарство врши надзор над радом јединица локалне самоуправе, односно начелника/градоначелника, тако да су интереси локалних заједница веома често супротстављени интересима ресорног министарства. Такође је мишљења да Министарство управе и локалне самоуправе не може да без консултација са локалним заједницама преговара у њихово име и закључује посебни колективни уговор у овој области. Коначно, у приједлогу се тражи да Суд обустави од извршења Посебан колективни уговор о измјенама Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 8/22) до окончања поступка оцјене уставности оспорене законске норме.

У току поступка Суд је утврдио да Рјешењем овог суда број У-22/18 од 27. фебруара 2019. године („Службени гласник Републике Српске“ број 19/19) није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 7. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16). Овим рјешењем Суд је утврдио да је ова законска одредба у сагласности са Уставом Републике Српске.

Имајући у виду наведeно, односно да је Уставни суд Републике Српске већ одлучивао о уставности оспорене законске одредбе, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одбацио приједлог за оцјењивање уставности ове норме.

С обзиром на то да је овим рјешењем одлучено о предметном приједлогу, Суд, као беспредметан, није разматрао захтјев предлагача за обуставу од извршења Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 8/22) у смислу члана 58. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

                                                                                          

Број: У-22/22

12. јула 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

23.4.2024.
Дневни ред 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>