Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 26. априла 2023. године,  д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о оснивању Акционарског друштва - Комуналног предузећа „Комуналац“ Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“ бр. 11/11 и 6/13).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Начелник Општине Вишеград дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о оснивању Акционарског друштва - Комуналног предузећа „Комуналац“ Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“ број 11/11 и 6/13). Давалац иницијативе оспорава сагласност наведене одлуке са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11), Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и Законом о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају послове комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 50/10). Поред тога, давалац иницијативе наводи да постоји и међусобна неусаглашеност одредаба оспорене одлуке. Образлажући наведено давалац иницијативе износи разлоге несагласности оспорених одредаба Одлуке са појединим одредбама наведених закона, те предлаже да Суд утврди њену неуставност, односно незаконитост.

Оспорена Одлука о оснивању Акционарског друштва - Комуналног предузећа „Комуналац“ Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“ број 11/11 и 6/13), донесена је на основу члана 2. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04), члана 2. ст. 1. и 2. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08), члана 2. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају послове комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 50/10), чл. 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. Статута Општине Вишеград - пречишћени текст („Службени гласник Општине Вишеград“ бр. 10/08 и 3/11).

Овом одлуком утврђује се: 1. оснивач акционарског друштва, пословно име и сједиште акционарског друштва, дјелатност акционарског друштва, 2. облик и одговорност акционарског друштва, 3. износ основног капитала, уписаног и уплаћеног и начин њиховог уношења, односно облик у коме се уноси улог, 4. број акција и њихова номинална вриједност, врсте и класе акција које је друштво овлаштено да изда, као и право акција сваке класе, 7. идентификација оснивача који даје неновчане улоге, опис тих улога и број и врста акција за те улоге, 8. ограничење преноса акција, 9. трајање акционарског друштва, 10. органи, заступање и одлучивање у друштву, 11. трошкови оснивања акционарског друштва (члан 1).

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

По оцјени Суда, оспорена одлука, којом се оснива Акционарско друштво - Комунално предузеће „Комуналац“ Вишеград и регулишу питања која се односе на оснивача, фирму и сједиште овог предузећа, његову дјелатност, органе, заступање и представљање и томе сл., по својој садржини и правној природи не представља општи правни акт за чију оцјену уставности и законитости је, према члану 115. Устава, надлежан Уставни суд.

С обзиром на то да се у конкретном случају ради о оснивачком акту, који по својој правној природи не представља општи правни акт, Суд на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) због ненадлежности није прихватио ову иницијативу.

На основу изложеног одлучено је као у  изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-24/22

26. априла 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

23.4.2024.
Дневни ред 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>