Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
28.2.2024.

Utvrđuje se da Odluka o dugoročnom zaduženju opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 2/23) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 i 90/21).

Podnosilac inicijative: Vujo Marković i dr. iz Ugljevika
Datum podnošenja: 26.06.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Локална самоуправа
28.2.2024.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 186. stav 5. tačka 4) i člana 188. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 63/18 i 55/23).
Podnosilac inicijative: Aleksandar Knjeginjić iz Prijedora
Datum podnošenja: 18.04.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Кривично законодавство
28.2.2024.
Utvrđuje se da Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih i odgovornih lica u "Željeznicama Republike Srpske" a.d. Doboj br. I-2-20546/08 od 10. jula 2008. godine i I-2-9238/09 od 8. aprila 2009. godine nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o javnim preduzećima  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11).
Podnosilac inicijative: Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske
Datum podnošenja: 13.03.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Дисциплинска и материјална одговорност
28.2.2024.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Posebnih uslova za kolektivno osiguranje korisnika kredita - prečišćeni tekst, broj: UO-22/2015 od 12. februara 2015. godine, koje je donio Upravni odbor akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje“ Milići.
Podnosilac inicijative: Drago Ćosović iz Bijeljine
Datum podnošenja: 22.02.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Осигуравајућа друштва
28.2.2024.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 18. stav 8, člana 39. st. 3. i 4, člana 40. st. 2. i 3. i člana 42. stav 2. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 57/22).
Podnosilac inicijative: Vesna Popović iz Banjaluke
Datum podnošenja: 08.02.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Здравствена заштита
28.2.2024.
Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 10. i 11. Odluke o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 2/23).
Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina
Datum podnošenja: 30.01.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Обустава поступка
28.2.2024.
Utvrđuje se da tačka IV Odluke o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj: 01-421-25/22/R-443 od 15. decembra 2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 125/22) koju je donijela Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Podnosilac inicijative: Nebojša Vukanović i dr.
Datum podnošenja: 13.01.2023
Datum okončanja postupka: 28.02.2024
Kategorija: Електрична енергија
31.1.2024.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 34. stav 1. i st. 3. Pravila studiranja na trećem ciklusu studija , te Pravila o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na trećem ciklusu studija, koje je donio Senat Univerziteta u Banjaluci.
Podnosilac inicijative: Sanja Jovanović
Datum podnošenja: 03.04.2023
Datum okončanja postupka: 31.01.2024
Kategorija: Образовање
31.1.2024.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19).
Podnosilac inicijative: Jovan Dragić
Datum podnošenja: 27.02.2023
Datum okončanja postupka: 31.01.2024
Kategorija: Пензијско инвалидско осигурање
31.1.2024.
Utvrđuje se da član 16. stav 4. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Podnosilac inicijative: Mirko Kajganić
Datum podnošenja: 16.02.2023
Datum okončanja postupka: 31.01.2024
Kategorija: Права бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
Strana: 2/144 (ukupno 1433 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>