Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Izbor i razrješenje

  Predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidate za predsjednika i sudije Ustavnog suda na predlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (člana 80. Ustava Republike Srpske i član 24. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH).

  Prilikom predlaganja i izbora sudija Ustavnog suda uzimaju se u obzir godine iskustva u radu kao sudije, tužioci, advokati ili drugo relevantno pravno iskustvo nakon položenog pravosudnog ispita, akademsko iskustvo i dostignuća kandidata i ostale informacije koje se smatraju relevantnim za podobnost kandidata  da rade kao sudije Ustavnog suda. Profesori i docenti pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini iz predmeta Ustavno pravo, Međunarodno pravo, Krivično ili Krivično-procesno pravo, Građansko ili Građansko-procesno pravo, Upravno, Privredno i Porodično pravo – mogu biti imenovani za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske bez položenog pravosudnog ispita, pod uslovom da imaju najmanje 10 godina iskustva u radu kao profesori ili docenti (član 24. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine).

  Predsjednik Suda jedan je od sudija imenovanih u Ustavni sud Republike Srpske, koji ima dokazane rukovodne i organizacijske sposobnosti bitne za funkcionisanje ovog suda.

  Sud ima dva potpredsjednika, koji su iz reda drugih naroda u odnosu na predsjednika Suda. Potpredsjednike bira Sud na period od četiri godine i mogu biti birani najviše dva puta uzastopno.

  Sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija i kada to sam zatraži.

  Sudija Ustavnog suda se razrješava dužnosti kada bude osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije, kada trajno izgubi sposobnost da obavlja funkciju, kao i iz drugih razloga utvrđenih Ustavom i zakonom (član 118. Ustava Republike Srpske).

  Kada je sudija pravosnažno osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije, Sud će odmah obavijestiti predsjednika Republike Srpske, koji će Narodnoj skupštini predložiti donošenje odluke o razrješenju sudije.

  Sud, na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene organizacije, ocjenjuje da li je sudija trajno izgubio sposobnost za obavljanje sudijske funkcije i o tome odmah obavještava predsjednika Republike koji će Narodnoj skupštini predložiti donošenje odluke o razrješenju sudije. Pod trajnim gubitkom sposobnosti, u smislu ovog zakona, smatra se gubitak fizičke ili mentalne sposobnosti za obavljanje sudijske funkcije.

  Predsjedniku i sudijama prestaje funkcija kada navrše 70 godina života.

  Sudija Ustavnog suda ne može vršiti nikakvu drugu javnu funkciju. Sudija ne može biti narodni poslanik, odbornik, član političke stranke, vršiti političke i upravne funkcije, niti može vršiti drugu službu, posao ili dužnost koja bi mogla uticati na njegovu samostalnost i nezavisnost ili koja bi umanjila njegov ugled ili ugled Suda.

  Predsjednik i sudije Ustavnog suda uživaju imunitet kao i narodni poslanici. O imunitetu odlučuje Ustavni sud (član 117. Ustava Repulike Srpske).

  Za obavljanje stručnih i drugih poslova za svoje potrebe Sud formira Službu Suda.

  Organizacija, zadaci i rad Službe uređuje se aktima Suda. Nadzor nad radom Službe vrši Sud.

    
   Aktuelno
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja