Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
30.9.2020.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 72. stav 2.  u dijelu koji glasi: "ili u ugostiteljskim objektima" Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/19).
Podnosilac inicijative: "Joker Game" d.o.o Banja Luka, koje zastupa direktor Mlađan Životić
Datum podnošenja: 17.06.2019
Datum okončanja postupka: 30.09.2020
Kategorija: Игре на срећу
30.9.2020.
Utvrđuje se da članovi 6. i 11. Pravilnika o usklađivanju, ovjeri, evidentiranju  i registraciji redova vožnje („Službeni glasnik Opštine Prnjavor“ br. 33/17) nisu u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 47/17).
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti članova 2. tačka v) podtačka 1, člana 10. stav. 2. tačka 4) i 21. stav 1. tačka 4) Pravilnika o usklađivanju, ovjeri, evidentiranju  i registraciji redova vožnje („Službeni glasnik Opštine Prnjavor“  br. 33/17).
Podnosilac inicijative: Preduzeće za prevoz putnika i turizam „Jelić-Tours“ d.o.o. Prnjavor
Datum podnošenja: 18.06.2019
Datum okončanja postupka: 30.09.2020
Kategorija: Акти града/општине
30.9.2020.
Ne prihvata se  inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 61. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16).
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje saglasnosti člana 61. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) sa čl. 19, 20, 21, 22, 23, 24. i 25. i članom 39. stav 5. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18), te članom 1. stav 2. i članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/09 i 66/16).
Podnosilac inicijative: Miroslav Janjić iz Teslića
Datum podnošenja: 02.07.2019
Datum okončanja postupka: 30.09.2020
Kategorija: Радни односи
30.9.2020.
Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Zaključka broj: 01-022-92/19 od 21. juna 2019.  (''Službeni glasnik Grada Prijedora" broj 4/19).
Podnosilac inicijative: Javna zdravstvena ustanova "Dom zdravlja" Prijedor
Datum podnošenja: 29.07.2019
Datum okončanja postupka: 30.09.2020
Kategorija: Оспорени акт није општи правни акт
30.9.2020.
Utvrđuje se da članovi 8, 9. i 11. Uredbe o uslovima za davanje saglasnosti JP „Lutrija Republike Srpske“ a.d. Banja Luka za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/19) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 22/19) i Zakonom o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/08).
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 3. stav 1. tačka 4. Uredbe o uslovima za davanje saglasnosti JP „Lutrija Republike Srpske“ a.d. Banja Luka za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/19). Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje  saglasnosti člana 2. stav 3. Uredbe o uslovima za davanje saglasnosti JP „Lutrija Republike Srpske“ a.d. Banja Luka za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/19) sa članovima 3. i 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14).
Podnosilac inicijative: „Mozzart“ d.o.o. i „Joker Game“ d.o.o, oba iz Bane Luke
Datum podnošenja: 01.08.2019
Datum okončanja postupka: 30.09.2020
Kategorija: Игре на срећу
30.9.2020.
Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 5. stav 1. tač. 2), 3) i 4) i člana 22. Odluke o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Opštine Prnjavor" broj 16/18).
Podnosilac inicijative: Vitomir Dvorančić iz Orašja, opština Prnjavor
Datum podnošenja: 07.08.2019
Datum okončanja postupka: 30.09.2020
Kategorija: Акти града/општине
30.9.2020.
Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti čl. 5. stav 1. tač. 1) i 2) i člana 40. Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 61/19).
Podnosilac inicijative: „Joker game“ d.o.o. Banja Luka i „Mozzart“ d.o.o. Banja Luka
Datum podnošenja: 20.08.2019
Datum okončanja postupka: 30.09.2020
Kategorija: Игре на срећу
30.9.2020.

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 12. stav 4. Zakona o učeničkom standardu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 72/12).

Podnosilac inicijative: Srednjoškolski dom Banja Luka
Datum podnošenja: 11.09.2019
Datum okončanja postupka: 30.09.2020
Kategorija: Непотпуна иницијатива/приједлог
30.9.2020.
Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti člana 23. st. 4, 5, 7, 8. i 9. Zakona o notarima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 i 68/17).
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i  zakonitosti Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor notara od 19. jula 2018. godine, koji je donijela Konkursna komisija za izbor notara, u vezi sa Javnim konkursom objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 43/18 od 22. maja 2018. godine, u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 22. maja 2018. godine i u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 23. maja 2018. godine.
Podnosilac inicijative: Ivana Ivanović iz Bijeljine
Datum podnošenja: 23.09.2019
Datum okončanja postupka: 30.09.2020
Kategorija: Нотари
16.9.2020.
Ne prihvataju se inicijative za ocjenjivanje ustavnosti člana 9. tačka 4. podtačka 1. Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 11/19 i 105/19).
Podnosilac inicijative: Jelka Vranješ, Zorka Vračar-Janičić, Radojka Vučković... i drugi
Datum podnošenja: 27.03.2019
Datum okončanja postupka: 16.09.2020
Kategorija: Плате
Strana: 1/115 (ukupno 1141 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>