Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
26.9.2018.

Ne prihvata se  inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti članova 11, 12, 13, 14. i 15. Zakona o nasljeđivanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/09, 55/09 i 91/16).

Podnosilac inicijative: Rosanda Krsmanović iz Istočne Ilidže
Datum podnošenja: 24.07.2017
Datum okončanja postupka: 26.09.2018
Kategorija: Пресуђена правна ствар
26.9.2018.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 2. tačka a) stav 2. Naredbe o regulisanju saobraćaja na području grada Banjaluke („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 3/07, 10/7, 18/07, 16/08, 15/12, 22/13, 38/14, 7/15, 8/16, 28/17, 33/17 i 9/18).

Podnosilac inicijative: Sredoje Đaković iz Banje Luke
Datum podnošenja: 25.07.2017
Datum okončanja postupka: 26.09.2018
Kategorija: Саобраћај на путевима
26.9.2018.

Utvrđuje se da član 19. alineja 5, u dijelu koji glasi „...i Statutarne komisije...“, član 19. alineja 11, član 20. stav 2. alineja 6, u dijelu koji glasi „... i usvaja završni račun...“, i član 67. Statuta Saveza sindikata Republike Srpske broj: 05-782/09 od 2. jula 2009. godine nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” 52/01 i 42/05).

Utvrđuje se da Izmjene i dopune Statuta Saveza sindikata Republike Srpske broj: 05-655-1/18 od 11. maja 2018. godine  nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” 52/01 i 42/05).

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti čl. 15, 16, 17, 19. alineja 5. u dijelu koji glasi „u toku mandata bira predsjednika, potpredsjednike, članove Nadzornog odbora...“, člana 20. stav 1. u dijelu koji glasi „Predsjedništvo Saveza sindikata je organ kojeg verifikuje Generalno vijeće,...“, te člana 20. stav 2. alineja 6. u dijelu koji glasi „donosi finansijski plan...“ Statuta Saveza sindikata Republike Srpske broj: 05-782/09 od 2. jula 2009. godine.

Podnosilac inicijative: Sindikat uprave Republike Srpske
Datum podnošenja: 03.08.2017
Datum okončanja postupka: 26.09.2018
Kategorija: Статут удружења/фондације/организације
26.9.2018.

Odbija se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 438. Zakona o privrednim  društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09,  100/11, 67/13 i 100/17).

Podnosilac inicijative: Udruženje "Spas pivare UMA Banja Luka" iz Banje Luke
Datum podnošenja: 30.08.2017
Datum okončanja postupka: 26.09.2018
Kategorija: Привредна дрштва
26.9.2018.

    Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 31. Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/07, 116/09, 1/11, 1/12 i 116/12).

Podnosilac inicijative: Bojan Peulić, advokat iz Banje Luke
Datum podnošenja: 14.11.2017
Datum okončanja postupka: 26.09.2018
Kategorija: Плате
26.9.2018.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 12. stav 5. i člana 166. stav 3. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18).

Podnosilac inicijative: Davor Majstorović iz Banje Luke i Nemanja Kostovski iz Čelinca
Datum podnošenja: 16.11.2017
Datum okončanja postupka: 26.09.2018
Kategorija: Извршни поступак
26.9.2018.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 28/17 i 107/17).

Podnosilac inicijative: Milivoje Lazić iz Teslića, zastupan po advokatu Mili Antoniću iz Banje Luke
Datum podnošenja: 04.12.2017
Datum okončanja postupka: 26.09.2018
Kategorija: Радни односи
26.9.2018.

         Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 3. st. 1. i 3, člana 4. stav 2, člana 5. stav 3, člana 6. stav 1. tačka a), člana 12. stav 1, člana 13. stav 4. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08, 49/09, 67/13 i 63/14) i člana 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 66/18).

         Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 4. stav 1. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08, 49/09, 67/13 i 63/14).

Podnosilac inicijative: Stefan Mačkić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 27.12.2017
Datum okončanja postupka: 26.09.2018
Kategorija: Таксе
29.8.2018.

Utvrđuje se da  Odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT 3 i CT 4 u Tesliću ("Službeni glasnik Opštine Teslić" broj 2/17) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 40/13, 106/15 i 3/16).

Podnosilac inicijative: Republička uprava za inspekcijske poslove ‒ Sektor urbanističko-građevinske i ekološke inspekcije, Odjeljenje Doboj
Datum podnošenja: 04.09.2017
Datum okončanja postupka: 29.08.2018
Kategorija: Регулациони план
11.7.2018.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 33. stav 3. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 i 79/15).

Podnosilac inicijative: Dario i Ljubinka Jeremić, Monika Junački i Dušan Dekić, svi iz Stanara
Datum podnošenja: 30.05.2017
Datum okončanja postupka: 11.07.2018
Kategorija: Експропријација
Strana: 1/98 (ukupno 971 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2018. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>