Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
25.9.2019.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 4, članova 28, 55. i 63. stav 1. i 2. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 2/18, 40/18 i 12/19).

Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 22. stav 1. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ br. 2/18 i 40/18).  

Podnosilac inicijative: Udruženje za borbu protiv korupcije Transparency International u Bosni i Hercegovini
Datum podnošenja: 22.02.2018
Datum okončanja postupka: 25.09.2019
Kategorija: Топлотна енергија
25.9.2019.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti člana 13. stav 1, člana 14. stav 2. i  člana 15. stav 1. Zakona o dječjoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 114/17), te člana 15. stav 2. Zakona o dečijoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 15/96, 10/98, 26/01, 61/01, 17/08 i 1/09).

Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti člana 58. Zakona o dječjoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 114/17).

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 2. Odluke o nominalnim iznosima materinskog dodatka i dodatka na djecu i cenzusima za ostvarivanje navedenih prava u 2017. godini broj: O-195/2016-7 od 8. decembra 2016. godine.

Podnosilac inicijative: Helena i Bogdan Zakaljuk iz Banje Luke
Datum podnošenja: 28.03.2018
Datum okončanja postupka: 25.09.2019
Kategorija: Закони
25.9.2019.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/18).

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 6/05) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Opštine Foča" broj 7/09), u vrijeme njihovog važenja.    

Podnosilac inicijative: Mile Čajević, advokat iz Foče
Datum podnošenja: 24.07.2018
Datum okončanja postupka: 25.09.2019
Kategorija: Градско грађевинско зељиште
25.9.2019.

Utvrđuje se da Pravila o postupku pred Republičkom komisijom za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i način kontrole finansijskih izvještaja („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/09, 33/09, 61/09 i 13/15) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 73/08 i 52/14).

Podnosilac inicijative: Miloš Đurić, Branislav Đurić i Nada Milić, svi iz Modriče
Datum podnošenja: 23.08.2018
Datum okončanja postupka: 25.09.2019
Kategorija: Правила
25.9.2019.

Utvrđuje se da Pravilnik o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Teslić ("Službeni glasnik Opštine Teslić" br. 3/18 i 7/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 97/16 i 36/19).

Podnosilac inicijative: Stanojević Stanislav
Datum podnošenja: 28.08.2018
Datum okončanja postupka: 25.09.2019
Kategorija: Плате
25.9.2019.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 1, 3, 11, 12, 13, 14. i 15. Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor notara od 19. jula 2018. godine, koji je donijela Konkursna komisija za izbor notara, u vezi Javnog konkursa objavljenog u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 43/18 od 22. maja 2018. godine, u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 22. maja 2018. godine i dnevnom listu "Glas Srpske" dana 23. maja 2018. godine. 

Podnosilac inicijative: Jelena Bulatović i Radmila Medaković iz Banje Luke
Datum podnošenja: 25.09.2018
Datum okončanja postupka: 25.09.2019
Kategorija: Избор и разрјешење
25.9.2019.

Ne prihvata se inicijativa  za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 2. i  člana 3. stav 2. tač. 1. i 4. i stav 4. Pravilnika o naknadama i nagradama za rad stečajnog upravnika i članova odbora povjerilaca  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 30/18).

Podnosilac inicijative: Veljko Đukić iz Ljubije
Datum podnošenja: 28.09.2018
Datum okončanja postupka: 25.09.2019
Kategorija: Акти министарстава и других републичких органа
11.9.2019.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika za polaganje prijemnog ispita za upis na master studije na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini i Pravilnika za upis na master studije na Pravnom fakultetu Pale.

Podnosilac inicijative: Nenad Tešić iz Loznice
Datum podnošenja: 11.02.2019
Datum okončanja postupka: 11.09.2019
Kategorija: Непотпуна иницијатива/приједлог
11.9.2019.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za  ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke 176. Liste procenta vojnog invaliditeta koja je sastavni dio Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta  ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj  22/93).

Podnosilac inicijative: Mile Perać iz Podrašnice, opština Mrkonjić Grad
Datum podnošenja: 02.04.2019
Datum okončanja postupka: 11.09.2019
Kategorija: Нису испуњене процесне претпоставке за вођење поступка
11.9.2019.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti - poništenje Rješenja o dodjeli na korišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta državne svojine broj 01-475-172/00 od 24. marta 2000. godine, koje je donijela Skupština Opštine Čelinac.

Podnosilac inicijative: Dane Pašalić iz Čelinca
Datum podnošenja: 06.06.2019
Datum okončanja postupka: 11.09.2019
Kategorija: Оспорени акт није општи правни акт
Strana: 1/106 (ukupno 1058 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>