Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: UV- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
17.1.2020.
Utvrđuje se da Zakonom o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama broj: 02/1-021-1195/19, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 28. novembra 2019. godine, nisu povrijeđeni vitalni nacionalni interesi bošnjačkog i hrvatskog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda i Klub delegata hrvatskog naroda
Datum podnošenja: 23.12.2019
Datum okončanja postupka: 17.01.2020
Kategorija: Витални интерес
18.12.2019.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključcima u vezi sa Informacijom  o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 12. novembra 2019. godine, pod brojem: 02/1-021-1125/19.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 11.12.2019
Datum okončanja postupka: 18.12.2019
Kategorija: Витални интерес
24.9.2018.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključcima u vezi sa Informacijom o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 14. avgusta 2018. godine pod brojem: 02/1-021-847/18.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 17.09.2018
Datum okončanja postupka: 24.09.2018
Kategorija: Витални интерес
13.9.2018.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o zaštiti žrtava ratne torture, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 21. juna 2018. godine.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 31.07.2018
Datum okončanja postupka: 13.09.2018
Kategorija: Витални интерес
25.4.2018.
Utvrđuje se da Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 22. februara 2018. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 28.03.2018
Datum okončanja postupka: 25.04.2018
Kategorija: Витални интерес
4.12.2017.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Rezolucijom o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Dvadeset drugoj redovnoj sjednici, održanoj 18. oktobra 2017. godine, pod brojem: 02/1-021-1094/17.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 27.11.2017
Datum okončanja postupka: 04.12.2017
Kategorija: Витални интерес
25.4.2017.
Utvrđuje se da Odlukom o konstatovanju rezultata republičkog referenduma broj: 02/1-021-122/17, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 9. februara 2017. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 27.03.2017
Datum okončanja postupka: 25.04.2017
Kategorija: Витални интерес
25.4.2017.
Utvrđuje se da Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 09. februara 2017. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 27.03.2017
Datum okončanja postupka: 25.04.2017
Kategorija: Витални интерес
3.4.2017.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Odluci o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 9. februara 2017. godine pod brojem: 02/1-021-123/17.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 27.03.2017
Datum okončanja postupka: 03.04.2017
Kategorija: Витални интерес
3.4.2017.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku o usvajanju Informacije o Zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore broj: 02/1-021-201/17, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 27. februara 2017. godine.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 27.03.2017
Datum okončanja postupka: 03.04.2017
Kategorija: Витални интерес
Strana: 1/9 (ukupno 87 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
22.5.2020.
Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

20.5.2020.
Saopštenje za javnost sa 256. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

19.5.2020.
Dnevni red 256. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

29.4.2020.
Obavještenje o obustavi postupka javne nabavke - Nabavka radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

7.4.2020.
Saopštenje za javnost sa 255. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

7.4.2020.
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku fotokopir aparata

7.4.2020.
Odluka za nabavku kancelarijskog materijala u 2020. godini

7.4.2020.
Odluka o prihvatanju ponude za održavanje vozila

7.4.2020.
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku motornog goriva u 2020. godini

7.4.2020.
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za održavanje higijene u 2020. godini

12
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>