Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Pitanja nadležnosti za postupanje

  Ustavni sud će posebnim rješenjem odrediti lice ovlašćeno lice za odnose sa javnošću (potrparola).

  U Ustavnom sudu vodiće se poseban Registar o vrsti informacija koje su pod kontrolom Ustavnog suda.

  Ako Ustavni sud ocijeni da nije nadležan za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama, odnosno utvrdi da ne raspolaže traženom informacijom ili je tražena informacija pod kontrolom drugog javnog organa za čiji je slobodan pristup potrebna saglasnost tog organa, bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana, proslijediće zahtjev nadležnom javnom organu i o tome pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva.

    
   Aktuelno
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja