Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Поступак

  Поступак пред Уставним судом, правно дејство његових одлука и друга питања његове организације и рада уређени су Законом о Уставном суду Републике Српске.

  Свако може дати иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости.

  Поступак пред Уставним судом могу, без ограничења, покренути предсједник Републике, Народна скупштина и Влада, а остали органи, организације и заједнице под условима  утврђеним законом.

  Поступак пред Судом могу покренути:

  1. Предсједник Републике Српске;
  2. Народна скупштина;
  3. Вијеће народа о питањима из оквира Уставом утврђених надлежности;
  4. Влада Републике Српске;
  5. Суд, ако се питање уставности и законитости постави у поступку пред судом;
  6. Републички тужилац, ако се питање уставности и законитости постави у раду јавног тужилаштва;
  7. Општина, град, предузеће, политичка организација, односно удружење грађана и друга организација, ако је повријеђено њихово право  утврђено Уставом или законом; и
  8. Орган који је по Уставу и закону овлашћен да обустави извршење прописа и другог општег акта због његове несагласности са Уставом и законом.

  Суд може и сам покренути поступак за оцјењивање уставности и законитости (члан 4. Закона о Уставном суду).

  Кад Уставни суд утврди да закон није у сагласности са Уставом или да други пропис или општи акт није у сагласности са Уставом или законом, тај закон, пропис или општи акт престају да важе са даном објављивања одлуке Уставног суда (члан 120. Устава Републике Српске).

  Учесници у поступку су:

  1. органи и организације овлашћени за покретање поступка из члана 4. став 2. Закона о Уставном суду,
  2. свако по чијој се иницијативи води поступак
  3. доносилац закона, другог прописа и општег акта чија се уставност, односно законитост оцјењује;
  4. политичка организација или удружење грађана чији се општи акт оцјењује;
  5. државни органи између којих постоји сукоб надлежности о којој одлучује Суд, као и свако ко због прихватања, односно одбијања надлежности није могао да оствари своје право (члан 24. Закона о Уставном суду).

  У поступку пред Судом могу учествовати и друга лица која Суд позове. Учесници у поступку пред Судом, као и дуга заинтересована лица, могу, у складу са Пословником о раду Уставног суда, тражити увид у списе предмета и вршити препис тих списа, осим списа који су разлог за искључење јавности у раду Суда.

  Учесник у поступку пред Судом има право и дужност да у току поступка и на расправи даје предлоге, пружа потребне податке и обавјештења, износи и образлаже свој став и разлоге, даје одговоре на наводе и разлоге других учесника у поступку, као и да доноси доказе и предузима друге радње од значаја за одлучивање Суда.

  Учесници у поступку пред Судом сносе своје трошкове (члан 29. став 1. Закона о Уставном суду).

    
   Актуелно
   17.7.2024.
   Саопштење за јавност са 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

   16.7.2024.
   Дневни ред 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

   10.7.2024.
   Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   9.7.2024.
   Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   26.6.2024.
   Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

   25.6.2024.
   Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   25.6.2024.
   Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

   24.6.2024.
   Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   24.6.2024.
   Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења