Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за измјену пројектне документације која се односи на темељење пројектоване зграде Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ- 342/20                                                                                         

  Бања Лука, 25. новембар 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3 и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015 године, на сједници одржаној 25. новембра 2020. године, Уставни суд Републике Српске донио је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ИЗМЈЕНУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ТЕМЕЉЕЊЕ ПРОЈЕКТОВАНЕ ЗГРАДЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  1. Прихвата се понуда Института за грађевинарство „ИГ“ Бањалука за набавку измјене дијела пројектне документације који се односи на темељење пројектоване зграде Уставног суда Републике Српске.

  2. Уставни суд Републике Српске ће са понуђачем закључити уговор о набавци из тачке 1 ове одлуке у износу од 5.900,00 КМ, односно 6.903,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.

  3. Расходи за плаћање измјене дијела пројектне документације који се односи на темељење пројектоване зграде Уставног суда Републике Српске вршиће се из одобрених средстава по пројекту „Изградња зграде Уставног суда Републике Српске“.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

              Имајући у виду резултате геомеханичких испитивања тла на којем ће се градити зграда Уставног суда Републике Српске и потребе измјене тог дијела пројекта због његових својстава, покренут је поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за измјену дијела пројектне документације који се односи на темељење пројектоване зграде Уставног суда Републике Српске. У циљу избора најповољнијих услова за закључење уговора за предметну набавку приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача Институт за грађевинарство „ИГ“ Бањалука. С обзиром на то да је понуда у укупном износу од 6.903,00 КМ наведеног понуђача прихватљива Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                               УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                    Мр Џерард Селман

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења