Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ-124-2/20

  Бања Лука, 29. април  2020. године

   

  ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА –НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЗГРАДЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Предмет: Обавјештење о обустави поступка јавне набавке, доставља се

   

   

  Овим путем Уговорни орган обавјештава потенцијалне понуђаче (привредне субјекте) који су преузели Тендерску документацију број: 895-1-3-6-3-3/20 од 14.04.2020. године у отвореном поступку јавне набавке радова – Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске за потребе Уставног суда Републике Српске (Обавјештење о набавци број: 895-1-3-6-3-3/20 објављено на Порталу јавних набавки дана 14.04.2020. године) да се предметни поступак обуставља, из разлога што је један од потенцијалних понуђача изјавио жалбу на исту.

  Сходно наведеном, Уговорни орган је Закључком број: СУ-124-1/20 од 29.04.2020. године обуставио предметни поступак до окончања жалбеног поступка.

  О наставку поступка набавке привредни субјекти ће бити благовремено обавијештени путем Портала јавних набавки, као и путем званичне странице Уговорног органа:  www.ustavnisud.org.

   

   

                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                     УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                      Мр Џерард Селман с.р.

                                                                                                 

  Достављено:                                                                                    

  - путем Портала јавних набавки

  -а/а

   

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења