Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака

  Број: СУ- 207/16                                                                                        

  Бања Лука, 22. јун 2016.

   

              На основу члана 70. ст. 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 21. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2015. годину, Уставни суд Републике Српске је на приједлог Комисије за набавке на сједници одржаној 22. јуна 2016. године, донио

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ПИЋА И ОСВЈЕЖАВАЈУЋИХ НАПИТАКА У ЧАЈНУ КУХИЊУ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Георг Комерц“ д.о.о. из Бање Лука за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске.

  2. Са понуђачем „Георг Комерц“ д.о.о. Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима доставе, у трајању од годину дана од дана потписивања уговора на годишњем нивоу у износу од 6.817,61КМ.

  3. Расходи за набавку освјежавајућих напитака вршиће се са позиције групе конта 412900 – Раходи по основу репрезентације у земљи.

   

  Образложење

   

              Комисија за набавке Уставног суда Републике Српске разматрала је, 2. јуна 2016. године, двије приспјеле понуде по предметном конкурентском захтјеву. Руководећи се методологијом најниже цијене, Уставни суд Републике Српске је, на приједлог Комисије за набавке, у складу са чланом 70. ст. 1 и 3. Закона о јавним набавкама и члана 21. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

  Против ове одлуке незадовољан учесник у поступку има право жалбе Уреду за разматрање жалби БиХ путем овога Суда у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

   

  ПРЕДСЈЕДНИК

  УСТАВНОГ СУДA

  Мр Џерард Селман, с.р.

   

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења