Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost sa 147. i 148. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Banja Luka, 8. avgust 2023.

   

  VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST


   

                 Danas su u Banjoj Luci održane Stotinu i četrdeset i sedma i Stotinu i četrdeset i osma sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće).

              Predmet odlučivanja na Stotinu i četrdeset i sedmoj sjednici Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Odluci o izboru člana Komisije za žalbe broj: 02/1-021-694/23 koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Trećoj redovnoj sjednici održanoj 21. juna 2023. godine.

              Vijeće je, dakle, raspravljalo o prihvatljivosti navedenog zahtjeva, odnosno o postojanju uslova za meritorno odlučivanje o tome da li je osporavanom odlukom  došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

              Odlučujući o prihvatljivosti zahtjeva, Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju predmetni zahtjev prihvatljiv s obzirom na to da je provedena procedura saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je dopunjen član 70. Ustava, kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevu. Vijeće će meritornu odluku o zahtjevu donijeti u Ustavom određenom roku u narednih 30 dana.

            Na Stotinu i četrdeset i osmoj sjednici Vijeća predmet odlučivanja je bilo pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske broj: 02/1-021-812/23, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na ednici održanoj 20. jula 2023. godine.

              Prilikom odlučivanja o prihvatljivosti ovog zahtjeva, Vijeće je utvrdilo da isti nije prihvatljiv, jer ne sadrži pravnu argumentaciju u smislu relevantnih normi i garancija Ustava Republike Srpske o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda, već podnosilac zahtjeva u konkretnom slučaju, prevashodno, ukazuje na povredu državnih atributa Bosne i Hercegovine, kao i moguću povredu Ustava Bosne i Hercegovine.  

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja