Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Саопштење за јавност са 297. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Бања Лука, 29. март 2023.

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 297. СЈЕДНИЦЕ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Данас је, 29. марта 2023. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и деведесет и седма сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивао, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима, о сагласности прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске, те о сукобу надлежности између органа извршне и судске власти.

  Уставни суд је на данашњој сједници, између осталих одлука, донио и одлуку у предмету број У-26/22 којом је утврдио да члан III Одлуке о цијенама и начину наплате комуналних услуга на подручју града Зворника није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима. Овакву одлуку Уставни суд је донио темељем тога што је оспореним прописивањем, којим је одређено да је обрачунски период за накнаду за одржавање мјерног мјеста -  водомјера један (1) мјесец, те утврђена висина накнаде зависно од промјера водомјера, доносилац одлуке изашао из оквира законских овлашћења и прописао накнаду која није у сагласности са Законом о комуналним дјелатностима. Уставни суд је оцијенио, наиме, да је наведена одредба неуставна и незаконита јер закон прописује да се средства за обављање комуналних дјелатности индивидуалне комуналне потрошње обезбјеђују из цијене комуналне услуге, те да се из ове цијене обезбјеђују и средства за покриће укупних расхода даваоца комуналне услуге и унапређење постојећих комуналних објеката и уређаја.

  Уставни суд је на данашњој сједници такође донио и одлуку у предмету број У-54/22. Овом одлуком утврђено је да Правилник о начину и условима коришћења средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2022. години, који је донио Управни одбор Аграрног фонда Града Бијељина, у вријеме важења, није био у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним путевима и Законом о комуналним дјелатностима. Сукус разлога за овакву одлуку своди се на чињеницу да је доносилац спорног општег акта оваквим нормирањем изашао из законских оквира будући да дјелатност асфалтирања макадамских путева и изградња јавне расвјете спада у законом прописану изворну надлежност јединице локалне самоуправе у области вршења комуналних дјелатности, а не Аграрног фонда Града Бијељина.

  Поред наведених одлука, Уставни суд је данас донио и одлуке у предметима број У-23/22, У-25/22, У-37/22, У-49/22, У-20/23, У-21/23, У-23/23 и У-25/23 којима је одбацио приједлоге и није прихватио иницијативе за покретање поступка за оцјену уставности Закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима, односно за оцјену уставности и законитости оспорених појединих подзаконских нормативних аката. У предмету број У-1/23 Уставни суд је донио одлуку о сукобу надлежности између Основног суда у Бањалуци и Одјељења за просторно уређење Општине Лакташи и Министарства за урбанизам и стамбено-комуналне дјелатности, грађевинарство и екологију у Влади Републике Српске. Уставни суд је, такође, донио и одлуке у предметима број У-17/22 и У-30/22, а којима је због недостатка процесних услова обуставио даљњи поступак оцјене уставности и законитости оспорених аката.

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења