Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Саопштење за јавност са 296. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Бања Лука, 22. фебруар 2023.

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 296. СЈЕДНИЦЕ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Данас је, 22. фебруара 2023. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и деведесет и шеста редовна сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, одлучивано о уставносудским предметима који се тичу сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске, као и о другим стварима из области функционисања и редовног пословања Уставног суда.

  Уставни суд је на овој сједници, међу осталим одлукама, донио и одлуку у предмету број У-6/22, а њоме је одлучено да Одлука о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске коју је донијела Влада Републике Српске није у сагласности са Уставом, Законом о влади и Законом о раду. Истом одлуком је такође утврђено и да Посебни колективни уговор о измјенама Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду. Неуставност наведених аката произлази из чињенице, право, да Влада Републике Српске није имала овлашћење да донесе оспорену одлуку и да њоме уређује питање примјене посебног колективног уговора, јер је то искључиво право потписница уговора које сагласном изјавом воља могу регулисати питање продужења његовог важења, па тиме и примјене тог акта. У односу на Посебни колективни уговор о измјенама Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске Уставни суд је утврдио да је исти закључен супротно релевантној одредби Закона о раду, односно након престанка важења Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, чиме је, по оцјени Суда, оспореним прописивањем нарушено и уставно начело законитости аката.

  Уставни суд је на данашњој сједници донио и одлуку у предмету број У-13/22. Уставни суд је овом одлуком утврдио да Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника којег је донио Управни одбор Јавне установе Службени гласник Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду. Имајући у виду да су, по оцјени Уставног суда, наведеним Правилником уређена питања која се, сагласно релевантним одредбама Закона о раду, уређују колективним уговором, а само под одређеним условима и правилником о раду, Суд је оцијенио да оспорени Правилник у цјелини није у сагласности са законом и уставним начелом законитости.

  Уставни суд је такође донио и одлуку број У-33/22 којом је утврђено да Одлука о доношењу Регулационог плана "Југ 3", коју је донијела Скупштина града Бања Лука, није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу. Наиме, Уставни суд је оцијенио да Скупштина Града Бања Лука у поступку припреме, израде и доношења оспорене одлуке није поступала сагласно одредбама Закона о уређењу простора и грађењу јер је, прво, пропустила да у одлуци о ревизији оспореног Регулационог плана утврди рок израде плана. Поред тога, Уставни суд је утврдио и то да је доносилац акта учинио и друге повреде закона у процедури његовог доношења што је резултовало повредом уставног начела законитости аката.

  Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-77/21, У-14/22 и У-34/22, којим су одбијени приједлози, односно нису прихваћене иницијативе за оцјењивање уставности и законитости појединих одредаба подзаконских општенормативних аката. Уставни суд је, напосљетку, у предмету број У-19/21 донио рјешење којим је обуставио уставносудски поступак јер су престали постојати процесни разлози за његово даљње вођење, а одлучивао је и о другим питањима из домена свога пословања.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења