Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 117. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa
117. sjednica Vijeća

Banja Luka, 13. septembar 2018.

 

VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

 

Danas je u Banjoj Luci održana Stotinu i sedamnaesta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće).

            Predmet odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o zaštiti žrtava ratne torture koju je Narodna skupština Republike Srpske donijela na sjednici održanoj 21. juna 2018. godine. Vijeće je u vezi sa navedenim zahtjevom Kluba delegata bošnjačkog naroda donijelo rješenje kojim je odlučeno da predmetni zahtjev nije prihvatljiv.

            Ovakvu odluku Vijeće je donijelo s obzirom na činjenicu da Klub delegata bošnjačkog naroda nije postupio u skladu sa odredbom člana 48. stav 1. alineja 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske, odnosno nije naveo, niti obrazložio koji je od vitalnih nacionalnih interesa povrijeđen Zakonom o zaštiti žrtava ratne torture, odnosno u čemu se u konkretnom slučaju ogleda povreda vitalnog nacionalnog intresa bošnjačkog naroda. Stoga, Vijeće je ocijenilo da nije prihvatljiv predmetni zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda, jer nisu ispunjene procesne pretpostavke za odlučivanje da li se osporeni zakon odnosi na vitalni nacionalni intres bošnjačkog naroda.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja