Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 240. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-33/19

  Banja Luka, 5. februar 2019.

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske,  zakazujem

   

  DVIJE STOTINE I ČETRDESETU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 27. februara 2019. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Dvije stotine i trideset i devete sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 30. januara 2019. godine.

   

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

      2.1.  U-6/18.

      2.2. U-9/18.

      2.3. U-11/18.

      2.4. U-14/18.

      2.5. U-15/18.

      2.6. U-16/18.

      2.7. U-17/18 i U-99/18.

      2.8. U-18/18.

      2.9. U-21/18.

      2.10. U-22/18.

   

  3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2018. godinu.

  4. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskog izvještaja Ustavnog suda Republike Srpske za 2018. godinu.

  5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za popis za 2018. godinu.

  6. Prijedlog dluke o usvajanju Programa rada Ustavnog suda Republike Srpske za 2019. godinu.

  7. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskog plana Ustavnog suda Republike Srpske za 2019. godinu.

  8. Tekuća pitanja.

                                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                   USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

                                                                                                       Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja