Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за систематски преглед запослених у Уставном суду Републике Српске

  Број: СУ- 271/21                                                                             

  Бања Лука, 29. септембар 2021.                                                                                                              

   

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 29. септембра 2021. године, д о н и о  јe

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

  ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАВНОМ СУДУ РЕПУБЛИКЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Deamedica“ Banjaluka за систематски преглед запослених у Уставном суду Републике Српске.

  2. Са понуђачем „Deamedica“ Banjaluka Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор за систематски преглед радника у износу од  3.825,00 КМ.

  3. Расходи за плаћање систематског прегледа радника вршиће се са позиције 412900 – Остали непоменути расходи.

   

  Образложење

   

              Уставни суд Републике Српске је планом набавки за 2021. годину планирао систематски преглед запослених у процјењеној вриједности до 5.000,00 КМ путем директног споразума. У циљу избора најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Deamedica“ Banjaluka. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Deamedica“ Banjaluka у укупном износу од 3.825,00 КМ, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                             УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења