Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

   

   

  Р.б.

   

   

  Опис и Ознака по ЈРЈН

  Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

   

  Подаци о добављачу/

  добављачима у оквирном споразуму  (Назив, ИД број, мјесто)

  Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност без ПДВ-а, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)

   

  Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

  Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

   

  Датум закључења уговора/

  оквирног споразума

  Датум потпуне  реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

   

  Напомена (образложење)

   

  1.

   

  Услуге осигурања моторних возила: 66514110-0

   

  Директни споразум: 895-8-2-1/21

  WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИГ АД (4400590750002) Бања Лука

  Вриједност: 2.014,84 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање по испостављеној фактури

  Уговор на годину дана

   

   

   

  28.01.2021

   

  Реализација

  у току

   

   

  2.

   

  Производи за чишћење и полирање: 39800000-0

   

  Директни споразум: 895-8-1-7/21

   

  КЕЦКОМ Д.О.О. БАЊА ЛУКА (4400846220006)

  Вриједност:

  2.536,55 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање по испостављеној фактури

  Уговор до 31.12.2021.

   

   

   

  07.04.2021

   

  Реализација

  у току

   

   

  3.

  Разна канцеларијска опрема и потрепштине: 30190000-7

  Директни споразум: 895-8-1-5/21

  ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА А. Д. БАЊА ЛУКА (4403395230001)

  Вриједност:

  6.000,00 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање по испостављеној фактури

  Уговор на годину дана

   

   

   

  07.04.2021

   

  Реализација

   у току

   

   

  4.

   

  Горива: 09100000-0

  Конкурентски захтјев: 895-7-1-2/21

  НЕСТРО ПЕТРОЛ А.Д. 4400959260004 Бања Лука

  Оквирни споразум

  10.205,40 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање по испостављеној фактури

  Уговор на годину дана

   

   

   

  08.04.2021

   

  Реализација

  у току

   

   

  5.

  Услуге поправљања и одржавања за моторна возила: 50110000-9

  Директни споразум: 895-8-2-6/21

  АУТОКОМЕРЦ В.С. ДОО (4400952840005)  БањаЛука

  ВРИЈЕДНОСТ:

  4.273,50 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  Плаћање по испостављеној фактури

  Уговор на годину дана

   

   

   

  08.04.2021

   

  Реализација

  у току

   

   

  6.

  Рачунарска опрема и потрепштине: 30200000-1

  Директни споразум: 895-8-1-4/21

  БИСЦОММЕРЦЕ ДОО (4401575810003) Бања Лука

  ВРИЈЕДНОСТ:

  4.994,29 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА: Плаћано по испостављеној фактури

   

   

   

  07.04.2021

   

  Реализован

   

  7.

  Гуме за аутомобиле: 34351100-3

  Директни споразум: 895-8-1-3/21

  АУТОЦЕНТАР-МЕРКУР Д.О.О. 4400841420007 Бања Лука

  ВРИЈЕДНОСТ:

  2..336,28 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА: Плаћано по испостављеној фактури

   

   

   

  07.04.2021

   

  Реализован

   

   

  Мр Џерард Селман с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења