Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
План набавки за 2021. годину

   

                                                                                                                                                                                              

  Број: СУ - 16/21

  Бања Лука, 27. јануар 2021.                      

  На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), члана 3. став 1. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 27. јануара 2021. године, д о н и о  ј е

  ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА

  УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                   

  РЕДНИ БРОЈ

  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

  ШИФРА ЈРЈН

  ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (са укљученим ПДВ-ом)

  ВРСТА ПОСТУПКА

  ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

  ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

  ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (економски код)

  НАПОМЕНЕ

  РОБЕ

               

  1.

  Набавка моторног горива еуро-дизел

  09100000-0

  12.000,00

  Конкурентски захтјев за достављање понуда

  Фебруар 2021

  Април 2021

  Буџет 2021 позиција 412600

   

  2.

  Набавка освјежавајућих пића у чајну кухињу

  15000000-8

  7.020,00

  Директни споразум

  Мај 2021

  Јули 2021

  Буџет 2021 позиција 412900

   

  3.

  Набавка канцеларијског материјала

  30190000-7

  7.020,00

  Директни споразум

  Фебруар 2021

  Март 2021

  Буџет 2021 позиција 412300

   

  4.

  Набавка  материјала за одржавање хигјене

  39800000-0

  3.000,00

  Директни споразум

  Фебруар 2021

  Март 2021

  Буџет 2021 позиција 412300

   

  5.

  Набавка рачунаре опреме

  30200000-1

  7.000,00

  Директни споразум

  Март 2021

  Април 2021

  Буџет 2021 позиција 511300

   

  6.

  Набавка ауто гума

  34351100-3

  4.000,00

  Директни споразум

  Април 2021

  Мај 2021

  Буџет 2021 позиција 511600

   

   

  УКУПНО:

   

  40.040,00

   

   

   

   

   

  УСЛУГЕ

               

  1.

  Осигурање возила

  66514110-0

  3.000,00

  Директни споразум

  Јануар 2021

  Јануар 2021

  Буџет 2021 позиција 412700

   

  2.

  Осигурање имовине

  66515200-5

  1.500,00

  Директни споразум

  Октобар 2021

  Новембар 2021

  Буџет 2021 позиција 412700

   

  3.

  Осигурање лица

  66512100-3

  750,00

  Директни споразум

  Октобар 2021

  Новембар 2021

  Буџет 2021 позиција 412700

   

  4.

  Штампање Билтена Уставног суда Републике Српске

  79810000-5

  5.000,00

  Директни споразум

  Мај 2021

  Јуни 2021

  Буџет 2021 позиција 412700

   

  5.

  Систематски преглед радника

  85121000-3

  5.000,00

  Директни споразум

  Септембар

  2021

  Октобар 2021

  Буџет 2021 позиција 412900

   

  6.

  Услуге одржавања возила

  50112000-3

  5.000,00

  Директни споразум

  Фебруар 2021

  Март 2021

  Буџет 2021 позиција 412500

   

   

  УКУПНО

   

   

  20.250,00

   

   

   

   

   

               

   

   

   

   

   

   

   
             

  ПРЕДСЈЕДНИК

             

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                   
             

  Мр Џерард Селман

   

   

   

   

   

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења