Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о покретању поступка јавне набавке фотокопир апарата

   

                                                                                                             

   

  Број:  СУ- 41/20                                                      

  Бања Лука, 11. фебруар 2020.                                                                                                                            

                        

  На основу члана 87. став 1 тачка а) и члана 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 39/14), члана 12. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, и Плана набавки роба и вршења услуга за 2020. годину, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 11. фебруара 2020. године, д о н и о  ј е

   

  О Д Л У К У

  О  ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ФОТОКОПИР АПАРАТА

   

  I

  1. Покреће се поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем конкурентског захтјева за набавку фотокопир апарата до 20.000,00 КМ.

  2. Набавка и плаћања набављене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 511300 - Издаци за набавку постројења и опреме.

   

  II

   

  Поступак набавке и одабира понуђача проводиће Комисија за набавке Уставног суда Републике Српске, у складу са критеријима који су предвиђени Законом о јавним набавкама и Правилником о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске.

   

  III

   

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

   

                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                        

                                                                                                 УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                     Мр Џерард Селман

   

   

  Достављено:

  1. Члановима комисије,
  2. Архиви,
  3. Рачуноводству.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  ____________________________________________________________________________________________

  Краља Алфонса XIII број 11 • 78 000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговинa

  Тел/факс: + 387 51 217 390; + 387 51 217 970 • www.ustavnisud.org • e-mail:  ustsudrs@inecco.net

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења