Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
23.12.2020.
U-95/19
Подносилац иницијативе: Војислав Петровић из Дворова

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање  законитости Одлуке о усвајању измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/19).

23.12.2020.
U-97/19
Подносилац иницијативе: Дарио Сандић из Бањалуке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности  члана 114. став 1. тачка 3. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20),

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости чланова 11. и 12. ставови 1, 3. и 4. Правилника о нормативима и критеријумима за финансирање основних школа („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19).

23.12.2020.
U-99/19
Подносилац иницијативе: Цвјетко Савић из Бијељине

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 74. став 2. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17).

23.12.2020.
U-102/19
Подносилац иницијативе: Митар Перушић из Зворника

Утврђује се да Правилник о поступку избора, именовања и разрјешења декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву број 01-C-183-XXIX/14 од 10. јуна 2014. године, Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку избора, именовања и разрјешења декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-7622-1-VII/15 од 24. децембра 2015. године и Правилник о допуни Правилника о поступку избора, именовања и разрјешења декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-6-1-XLI/18 од 25. јануара 2018. године, које је донио Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20).

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности Одлуке о расписивању интерног конкурса за избор декана Технолошког факултета Зворник број 1958/19 од 15. новембра 2019. године, коју је донијело Научно-наставно вијеће Технолошког факултета Зворник.

23.12.2020.
U-104/19
Подносилац иницијативе: Дарио Сандић из Бањалуке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности  члана 47. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19).

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање сагасности члана 47. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) са чланом 371. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89  и  „Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04).

23.12.2020.
U-109/19
Подносилац иницијативе: Момир Паприца из Фоче

Не прихвата се иницијатива за  оцјењивање уставности и законитости члана 3.  став 1. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 52/13, 53/14 и 6/19).

23.12.2020.
U-110/19
Подносилац приједлога: Jaвно предузеће шумарства Републике Српске „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, Шумско газдинство „Бања Лука“ из Бања Луке

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 10. став 1. Правилника о службеној легитимацији, наоружању и униформи чувара шума („Службени гласник Републике Српске“ број 13/09).

23.12.2020.
U-5/20
Подносилац иницијативе: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group а.д. Бања Лука

Утврђује се да члан 1. ст. 1 и 2 и члан 7. став 2. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним  правима ("Службени гласник Републике Српске" број 107/19)  нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

25.11.2020.
U-88/19
Подносилац иницијативе: Јована Бојанић из Бијељине
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе број: 02/12-20/18 („Службени билтен Општине Угљевик“ број 7/18).
25.11.2020.
U-90/19
Подносилац иницијативе: Мирко Ерић из Источног Новог Сарајева
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 38. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 37. и 39. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15).
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
27.1.2021.
Саопштење за јавност са 265. сједнице Уставног суда Републике Српске
265. сједница Данас, 27. јануара 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и пета сједница Уставног суда Републике Српске.

25.1.2021.
Дневни ред 265. сједнице Уставног суда Републике Српске
  Сједница ће се одржати у сриједу, 27. јануара 2021. године, са почетком у 9,00 часова.

  23.12.2020.
  Саопштење за јавност са 264. сједнице Уставног суда Републике Српске
   Данас, 23. децембра 2020. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и четврта сједница Уставног суда Републике Српске.
   22.12.2020.
   Дневни ред 264. сједнице Суда
    Сједница ће се одржати у сриједу, 23. децембра 2020. године, са почетком у 9,00 часова.
    25.11.2020.
    Саопштење за јавност са 263. сједнице Уставног суда Републике Српске
    263. сједница Суда Данас, 25. новембра 2020. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и трећа сједница Уставног суда Републике Српске.
    24.11.2020.
    263. сједница Суда
     Сједница ће се одржати у сриједу, 25. новембра 2020. године, са почетком у 9,00 часова.
     28.10.2020.
     Саопштење за јавност са 262. сједнице Уставног суда Републике Српске
     262. сједница Суда Данас, 28. октобра 2020. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и друга сједница Уставног суда Републике Српске.
     27.10.2020.
     Дневни ред 262. сједнице Уставног суда Републике Српске
      Сједница ће се одржати у сриједу, 28. октобра 2020. године, са почетком у 9,00 часова.
      © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења