Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
27.9.2021.
UV-1/21
Подносилац иницијативе: Клуб делегата бошњачког народа
Утврђује се да Законом о допуни Кривичног законика Републике Српске број 02/1-021-586/21 и Одлуком о пријевременом ступању на снагу Закона о допуни Кривичног законика Републике Српске број 02/1-021-585/21, које је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 30. јула 2021. године, није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.
27.9.2021.
UV-2/21
Подносилац иницијативе: Клуб делегата бошњачког народа
Утврђује се да Одлуком о пријевременом ступању на снагу Закона о непримјењивању Одлуке високог представника којом се доноси Закон о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине, број 02/1-021-583/21 и Законом о непримјењивању Одлуке високог представника којом се доноси Закон о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине, број 02/1-021-584/21, које је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Двадесетој посебној сједници, одржаној 30. јула 2021. године, није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.
8.9.2021.
U-39/20
Подносилац иницијативе: Дарио Сандић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 14. став 2. Правилника о дисциплинском поступку ("Службени гласник Републике Српске“ број 8/17).
8.9.2021.
U-47/20
Подносилац иницијативе: Грозда Јаковљевић из Братунца
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 16. став 1. Закона о  ликвидационом поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 64/02), у вријеме његовог важења, те члана 4. Закона о ликвидационом поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 82/19).
8.9.2021.
U-57/20
Подносилац иницијативе: Републичка управа за инспекцијске послове, Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције – Одјељење Добој
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање законитости члана 3. Одлуке о измјени Одлуке о приступању изради Регулационог плана експлoатационих поља „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ („Службени гласник Општине Станари“ број 3/20).
8.9.2021.
U-82/20
Подносилац иницијативе: Жељко Вучић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине Бања Лука“ бр. 1/92, 5/95 и „Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 3/01 и 5/12) и пресуде Основног суда у Бањој Луци број: 71 0 П049454 12 П од 24. јуна 2013. године.
8.9.2021.
U-104/20
Подносилац приједлога: Универзитетски клинички центар Републике Српске из Бање Луке
Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости тачке II дио Д) „Економска валоризација плана“ Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана Паприковац – Петрићевац - зона „Д“ (“Службени гласник Града Бања Лука” број 3/18).
14.7.2021.
U-26/20
Подносилац иницијативе: Дарио Сандић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20) и Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20).
14.7.2021.
U-27/20
Подносилац иницијативе: Милан Благојевић из Бањалуке
Утврђује се да члан 9. став 2. Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.  37/20 и 53/20)  није у сагласности са Уставом Републике Српске.
14.7.2021.
U-33/20
Подносилац иницијативе: Драшко Станивуковић и Игор Црнадак из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности  Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске"  број 37/20), Уредбе са  законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 38/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 40/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" 42/20), Уредбе са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за финансирање "хитног пројекта COVID-19 за БиХ" (П173809) ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута коридор 5Ц кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута "9. јануар" Бања Лука - Добој ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о  здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о гарантном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 46 /20) и Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 46 /20).
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
29.9.2021.
Саопштење за јавност са 273. сједнице Уставног суда Републике Српске
  У Бањој Луци је данас, 29. септембра 2021. године, одржана Двије стотине и седамдесет и трећа сједница Уставног суда Републике Српске.
  28.9.2021.
  Дневни ред 273. сједнице Уставног суда Републике Српске
   Сједница ће се одржати у сриједу, 29. септембра 2021. године са почетком у 9,00 часова.
   27.9.2021.
   Саопштење за јавност са 134. и 135. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
    У Бањој Луци је данас, 27. септембра 2021. године, одржана 134. и 135. сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
    24.9.2021.
    Сазив за 135. сједницу Вијећа за заштиту виталног националног интереса
     Сједница Вијећа одржаће се у понедељак  27. септембра 2021. године, са почетком у 11,30 часова.
     24.9.2021.
     Сазив за 134. сједницу Вијећа за заштиту виталног интереса
      Сједница Вијећа одржаће се у понедељак  27. септембра 2021. године, са почетком у 11,00 часова.
      8.9.2021.
      Саопштење за јавност са 272. сједнице Уставног суда Републике Српске
       Данас је, 8. септембра 2021. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и седамдесет и друга сједница Уставног суда Републике Српске.
       7.9.2021.
       Дневни ред 272. сједнице Уставног суда Републике Српске
        Сједница ће се одржати у сриједу, 8. септембра 2021. године са почетком у 9,00 часова.
        30.8.2021.
        Саопштење за јавност са 132. и 133. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
         Данас су у Бањој Луци одржане Стотину и тридесет и друга и Стотину и тридесет и трећа сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
         © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења