Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
26.5.2021.
U-30/20
Подносилац иницијативе: Арсеније Балтић из Бањалуке
Утврђује се да члан 58. став 1. тачка б) у дијелу који гласи „оригиналан“ и члан 58. став 2. Правилника о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16, 83/16, 109/17, 115/17, 17/18, 53/18, 59/18, 112/18, 17/19, 98/19, 21/20 и 19/21) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), Законом о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15) ) и Законом о здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 110/16, 94/19 и 44/20).
Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 1. тачка в) у дијелу који гласи „оригиналну“ и у дијелу који гласи „оригиналан“ и члана 22. став 1. тачка д) у дијелу који гласи „оригиналан“ Правилника о коришћењу здравствене заштите изван Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/11, 72/12, 58/17 и 102/17).
26.5.2021.
U-44/20
Подносилац иницијативе: Љубинка Смиљанић из Зворника
Утврђује се да члан 7. став 4. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 26/19 и 77/20) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 7. ст. 2. и 3. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 26/19 и 77/20).
26.5.2021.
U-45/20
Подносилац иницијативе: Стефан Мачкић из Бањалуке
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности Амандмана LXVI-XCI на Устав Републике Српске, Одлуке о измјенама и допунама Устава Републике Српске број: 150/02 и Амандмана LXVI-XCII на Устав Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 21/02), Одлуке о амандманима на Устав Републике Српске број: 162/02 („Службени гласник Републике Српске“ број 31/02), Одлуке о измјенама и допунама Устава Републике Српске број: 37/02 („Службени гласник Републике Српске“ број 69/02), Одлуке којом се доносе измјене и допуне Устава Републике Српске број: 131/03 („Службени гласник Републике Српске“ број 31/03) и Одлуке о измјенама и допунама Устава Републике Српске број: 388/05, односно Амандмана на Устав Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 115/05).
26.5.2021.
U-50/20
Подносилац иницијативе: Дориано Араповић из Шамца, заступан по пуномоћнику Марку Писаревићу, адвокату из Шамца
Утврђује се да члан 3. став 2. Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ("Службени гласник Републике Српске" број 31/18) није у сагласности са Уставом Републике Српске.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности чланова 12. и 13. Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ("Службени гласник Републике Српске" број 31/18).
26.5.2021.
U-51/20
Подносилац приједлога: "Хидро-Монт" д.о.о Нови Град и "Зоинг" д.о.о Нови Град
Одбија се приједлог  за утврђивање незаконитости Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине Нови Град" број 12/18) у односу на члан 13. став 11. Закона о пореском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 62/17).
Обуставља се поступак за оцјењивање законитости Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине Нови Град" број 12/18) у односу на чланове 5. и 10. Закона о пореском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 62/17).
26.5.2021.
U-54/20
Подносилац иницијативе: Рајко Николић из Бијељине
На прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 5. ст. 1, 2. и 3. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада („Службени гласник Града Бијељина“ број 5/13).
26.5.2021.
U-18/21
Подносилац приједлога: Окружни суд у Бијељини
Одбацује се приједлог Окружног суда у Бијељини за рјешавање сукоба надлежности између Основног суда у Бијељини, Одјељење Лопаре, и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
29.4.2021.
U-17/20
Подносилац иницијативе: Милош Кајганић из Станара
Утврђује се  да члан 32. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Станари ("Службени гласник Општине Станари" број 9/19), Прилог 01 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу", под 01.2 "Табеларни преглед систематизације Одјељења за општу управу", у дијелу којим је под редним бројем 1. утврђена стручна спрема за радно мјесто "начелник Одјељења за општу управу" и гласи: "ВСС-магистар екологије", те Прилог  03 -"Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију", под 03.2 "Табеларни преглед систематизације радних мјеста у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију" у дијелу којим је  за радно мјесто под редним бројем 1. "самостални стручни сарадник за комуналне накнаде, комуналне послове и екологију" утврђена стручна спрема која гласи: "ВСС - магистар екологије", те  радно мјесто под редним бројем 2. "самостални стручни сарадник за комуналну инфраструктуру и послове саобраћаја"  за које је утврђена стручна спрема која гласи: "ВСС- магистар саобраћаја и телекомуникација" није у сагласности с Уставом Републике Српске, Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" број  97/16) и  Законом о звањима која се стичу завршетком високог образовања ("Службени гласник Републике Српске" бр 33/14 и 63/14).
Утврђује се да члан 5. став 1. тач. 3, 16, 18, 19. и 20,  члан 6. и члан 32. - Прилог 01 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу" дио 01.3.3 "Опис послова Одсјека територијалне ватрогасне јединице и радних мјеста" Правилника из става 1. изреке нису у сагласности с Уставом Републике Српске и Законом о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број  94/19).
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 32. - Прилог 02 - "Организација послова и систематизација радних мјеста у Одјељењу за привреду и финансије" дио 02.2 "Табеларни преглед систематизације радних мјеста Одјељења" у дијелу којим је под редним бројем 1. за радно мјесто "начелник Одјељења за привреду и финансије" утврђена  стручна спрема која гласи: "ВСС - дипломирани инжењер електротехнике".
29.4.2021.
U-24/20
Подносилац иницијативе: Дарио Сандић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/20).
29.4.2021.
U-25/20
Подносилац иницијативе: Дејан Савановић из Бањалуке
Утврђује се да Закључак о ограничењу и забрани кретања на територији Републике Српске број: 16-3/20 од 6. априла 2020. године који је донио Републички штаб за ванредне ситуације, у вријеме важења, није био у сагласности с Уставом Републике Српске, Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17).
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
23.6.2021.
Саопштење за јавност са 270. сједнице Уставног суда Републике Српске
  Данас, 23. јуна 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и седамдесета сједница Уставног суда Републике Српске.

  21.6.2021.
  Дневни ред 270. сједнице Уставног суда Републике Српске
   Сједница ће се одржати у сриједу, 23. јуна 2021. године са почетком у 9,00 часова.

   26.5.2021.
   Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске
   269. Сједница Уставног суда РС Данас је, 26. маја 2021. године, у Бањој Луци Уставни суд Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) одржао Двије стотине и шездесет и девету редовну сједницу.
   25.5.2021.
   Дневни ред 269. сједнице Уставног суда Републике Српске
    Сједница ће се одржати у сриједу, 26 маја 2021. године са почетком у 9,00 часова.
    29.4.2021.
    Саопштење за јавност са 268. сједнице Уставног суда Републике Српске
    268. сједница Данас, 29. априла 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и осма сједница Уставног суда Републике Српске.

    27.4.2021.
    Дневни ред 268. сједнице Уставног суда Републике Српске
     Сједница ће се одржати у четвртак, 29. априла 2021. године са почетком у 9,00 часова, у Бањој Луци, у просторијама Уставног суда Републике Српске, Улица Краља Алфонса XIII број 11/II.
     31.3.2021.
     Саопштење за јавност са 267. сједнице Уставног суда Републике Српске
     267. сједница Суда Данас, 31. марта 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и седма сједница Уставног суда Републике Српске.
     29.3.2021.
     Дневни ред 267. сједнице Уставног суда Републике Српске
      Сједница ће се одржати у сриједу, 31. марта 2021. године са почетком у 9,00 часова.
      © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења