Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
31.3.2021.
U-21/20
Подносилац иницијативе: Игор Дукић из Бијељине, кога заступа Ђорђе Васић, адвокат из Бијељине
Утврђује се да Одлука о паркирању у граду Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“ бр. 22/06, 23/07, 3/11 и 7/14) и Правилник о јавним паркиралиштима у граду Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“ број 24/07 и „Службени гласник Града Бијељина“ бр. 17/15 и 21/17) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17).
31.3.2021.
U-22/20
Подносилац иницијативе: Борис Стојановић из Бања Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 16. став 3, у дијелу који гласи „...путем ваучера (бонова)...“, став 4. тач. 1), 2), 3) и 5) и став 5. Правилника о приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19 и 104/19).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 16. став 4. тачка 4. Правилника о приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19 и 104/19).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 16. став 3. Правилника о приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19 и 64/19).
31.3.2021.
U-28/20
Подносилац иницијативе: „ПРОИЗВОДЊА ДУШАНИЋ“ д.о.о Прњавор, које заступају Зоран Бубић и Бојана Дука Бубић, адвокати из Бање Луке
Утврђује се да члан 16. ст. 5. и 6. Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији општине Прњавор („Службени гласник Општине Прњавор“ број 24/17) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17).
31.3.2021.
U-31/20
Подносилац иницијативе: Душан Перић из Бијељине
Утврђује се да Одлука о финансијској подршци породици за свако новорођено дијете на територији Општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 1/20) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19).
31.3.2021.
U-32/20
Подносилац иницијативе: Стефан Мачкић из Бањалуке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 15. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 36/09 и 91/16), члана 11. став 1. Закона о извршном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18), члана 24. Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 53/12, 91/17 и 66/18), чл. 11. и 12. Закона о ликвидационом поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 82/19), члана 13. Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13), члана 95. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17), чл. 6. и 36. став 3. Закона о управним споровима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 109/05 и 63/16) и члана 79. ст. 1. и 2. и члана 112. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 63/14, 110/16 и 100/17).
31.3.2021.
U-42/20
Подносилац иницијативе: Стефан Мачкић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 11. став 1. тачка 2), члана 36. став 4, члана 105. став 4, члана 120. став 1. тачка 1), члана 121. став 1. и члана 157. став 1. Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 63/14 и 110/16) и члана 7. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 100/17).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 148. ст.1, 3, 4, 6, 7. и 9. Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 63/14 и 110/16).
24.2.2021.
U-9/20
Подносилац приједлога: „Mozzart“ д.о.о. Бања Лука, коje заступа др Предраг Барош, адвокат из Бањалуке
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 16. став 4. тачка 4. Правилника о приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19, 104/19).
24.2.2021.
U-12/20
Подносилац иницијативе: Младен Убовић из Бање Луке
Утврђује се да члан 191. став 5. Закона о прекршајима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 63/14, 110/16 и 100/17) није у сагласности са Уставом Републике Српске.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 127. став 2. тачка 3) Закона о прекршајима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 63/14, 110/16 и 100/17).
24.2.2021.
U-13/20
Подносилац иницијативе: Мира Раљић из Бањалуке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности  члана 3. став 2, члана 7, члана 10. став 1. и 4. и члана 16. став 1. Закона о легализацији бесправно изграђених објеката  („Службени гласник Републике Српске“ број 62/18).
24.2.2021.
U-14/20
Подносилац иницијативе: Жељко Бубић из Бање Лукe
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности чл. 71, 79. и 198. Закона о премјеру и катастру Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске" бр.  6/12, 110/16 и 62/18), те члана 113. ст. 4. и 5. Закона о извршном поступку  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12,  67/13 и 98/14).
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
29.4.2021.
Саопштење за јавност са 268. сједнице Уставног суда Републике Српске
268. сједница Данас, 29. априла 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и осма сједница Уставног суда Републике Српске.

27.4.2021.
Дневни ред 268. сједнице Уставног суда Републике Српске
  Сједница ће се одржати у четвртак, 29. априла 2021. године са почетком у 9,00 часова, у Бањој Луци, у просторијама Уставног суда Републике Српске, Улица Краља Алфонса XIII број 11/II.
  31.3.2021.
  Саопштење за јавност са 267. сједнице Уставног суда Републике Српске
  267. сједница Суда Данас, 31. марта 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и седма сједница Уставног суда Републике Српске.
  29.3.2021.
  Дневни ред 267. сједнице Уставног суда Републике Српске
   Сједница ће се одржати у сриједу, 31. марта 2021. године са почетком у 9,00 часова.
   24.2.2021.
   Саопштење за јавност са 266. сједнице Уставног суда Републике Српске
    Данас је, 24. фебруара 2021. године, одржана Двије стотине и шездесет и шеста сједница Уставног суда Републике Српске.
    22.2.2021.
    Дневни ред 266. сједнице Уставног суда Републике Српске
    266. сједница Суда Сједница ће се одржати у сриједу, 24. фебруара 2021. године са почетком у 9,00 часова.
    27.1.2021.
    Саопштење за јавност са 265. сједнице Уставног суда Републике Српске
    265. сједница Данас, 27. јануара 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и пета сједница Уставног суда Републике Српске.
    25.1.2021.
    Дневни ред 265. сједнице Уставног суда Републике Српске
     Сједница ће се одржати у сриједу, 27. јануара 2021. године, са почетком у 9,00 часова.
     © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења