Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
15.7.2020.
UV-3/20
Подносилац иницијативе: Клуб делегата бошњачког народа

Утврђује се да Одлуком о потврђивању Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-429/20 од 23. маја 2020. године, Одлуком о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-430/20 од 23. маја 2020. године, Одлуком о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-431/20 од 23. маја 2020. године и Одлуком о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-432/20 од 23. маја 2020. године, које је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Тринаестој посебној сједници, одржаној 23. маја 2020. године није, повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.

15.7.2020.
UV-7/20
Подносилац иницијативе: Клуб делегата бошњачког народа

Утврђује се да Одлуком о потврђивању Уредбе са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље ‒ Брчко и Брчко ‒ Рача, број: 02/1-021-433/20, Одлуком о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље ‒ Брчко и Брчко ‒ Рача, број: 02/1-021-434/20, Одлуком о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље ‒ Брчко и Брчко ‒ Рача, број: 02/1-021-435/20 и Одлуком о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље ‒ Брчко и Брчко ‒ Рача, број: 02/1-021-436/20 које је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 2020. године, није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.   

13.7.2020.
UV-13/20
Подносилац иницијативе: Клуб делегата бошњачког народа

Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закључцима које је Народна скупштина Републике Српске, под бројем: 02/1-021-494/20,  изгласала на Четрнаестој посебној  сједници одржаној 1. јуна 2020. године, а у вези разматрања Информације о "Резолуцији о поштовању жртава фашистичког режима и покрета" усвојеној на 8. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

24.6.2020.
U-12/19
Подносилац иницијативе: Милош Ђурић из Модриче
Утврђује се да тачка I Одлуке о висини трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске број: ИО-09-12-01/2018 од 19. јануара 2019. године („Службени гласник Републике Српске“ број 6/19) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“  број 80/15).
24.6.2020.
U-22/19
Подносилац иницијативе: Спаса Свитлица из Бањалуке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 10. ставови  3, 4. и 7. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15, 5/16 и 66/18).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка оцјењивања сагласности члана 10. ставови 4. и 7. Закона о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15, 5/16 и 66/18) са чланом 58. у вези са члановима 2. и 5. истог закона.
24.6.2020.
U-29/19
Подносилац иницијативе: Владимир Цвијановић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 2. став 1. тачка 23) подтачка 1. алинеја 1. и члана 269. став 3. Закона о банкама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске " бр. 4/17, 19/18 и 54/19).
24.6.2020.
U-35/19
Подносилац иницијативе: Александар Гаврић из Бањалуке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости чланова 9. и 17. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/09, 31/12 и 24/15).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање сагласности члана 17. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/09, 31/12 и 24/15) са чланом 1. став 2, чланом 9. и чланом 11. истог правилника.
24.6.2020.
U-40/19
Подносилац иницијативе: Рајко Шобот из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 123. став 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање сагласности члана 123. став 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15) са чланом 147. ст. 1. и 2. Закона о општем управнм поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
24.6.2020.
U-42/19
Подносилац иницијативе: Заједничка адвокатска канцеларија Ђукић из Бањалуке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 27. став 2. тачка 4. Закона о обавезним осигурањима у саобраћају („Службени гласник Републике Српске“ број 82/15).
24.6.2020.
U-55/19
Подносилац иницијативе: Дренка Угрен из Српца
Утврђује се да члан 24. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Србац број: 1779/17 од 28.06.2017. године није у сагласности са Уставом Републике Српске.
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
130. сједница Вијећа Данас је у Бањој Луци одржана Стотину и тридесета сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
  Сједница Вијећа одржаће се у сриједу 29. јула 2020. године, са почетком у 10,00 часова.

  15.7.2020.
  Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске
  128. сједница Вијећа У Бањој Луци је данас, 15. јула 2020. године, одржана 128. и 129. сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
  15.7.2020.
  Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске
  259. сједница Суда Данас, 15. јула 2020. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и педесет и девета сједница Уставног суда Републике Српске.
  13.7.2020.
  Саопштење за јавност са 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
  127. сједница Вијећа Данас је у Бањој Луци одржана Стотину двадесет и седма сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
  13.7.2020.
  Дневни ред 259. сједнице Уставног суда Републике Српске
   Сједница ће се одржати у сриједу, 15. јула 2020. године са почетком у 9,00 часова.
   13.7.2020.
   Дневни ред 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
    Сједнице Вијећа одржаће се у сриједу 15. јула 2020. године, са почетком у 10,30 часова, у просторијама Уставног суда Републике Српске, Улица Краља Алфонса XIII број 11/II.
    9.7.2020.
    Дневни ред 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
     Сједница Вијећа одржаће се у понедељак 13. јула 2020. године, са почетком у 11,00  часова.
     © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења