Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki za 2023. godinu

  Na osnovu člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 7. Odluke o organizaciji Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/12), Plana javnih nabavki za 2023. godinu, broj SU-506/22 od 7. decembra 2022. godine, Prve dopune Plana javnih nabavki broj: SU-82/23 od 22. februara 2023. godine, Druge dopune Plana javnih nabavki broj: SU-286/23 od 27. septembra 2023. godine,  na sjednici održanoj 28. februara 2024. godine, Ustavni sud Republike Srpske usvojio je

  IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA JAVNIH NABAVKI

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2023. GODINU

   

  U 2023. godini Ustavni sud Republike Srpske (u danjem tekstu: Ustavni sud) sproveo je ukupno 91 direktni sporazum za nabavku roba i usluga sa navedenim dobavljačima:

  1. Nabavka tepiha za opremanje poslovnog objekta Ustavnog suda: prihvaćena je ponuda ponuđača „Sintelon LUX“ Banja Luka, JIB 4502529810008,  sa kojim je zaključen ugovor u vrijednosti od 5.828,40 KM bez PDV-a, odnosno 6.819,23 KM sa PDV-om;

  2. Nabavka kosilice za travnjake: prihvaćena je ponuda ponuđača „Agromehanika comerc“ Banja Luka u vrijednosti od 673,31 KM bez PDV-a, odnosno 787.77KM sa PDV-om;

  3. Nabavka usluge za održavanje i servis lifta u zgradi Ustavnog suda: prihvaćena je ponuda ponuđača „Imperium“ d.o.o. Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor u vrijednosti od 1.200,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.404,00 KM sa PDV-om;

  4. Nabavka usluga zaštite na radu (izrada akata o procjeni rizika, ispitivanje uslova radne sredine, obuka radnika ZNR-a) od ponuđača „IM FIRE SECUTITY“ doo Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 1.290,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.509,30 KM sa PDV-om;

  5. Nabavka prenosivih aparata za gašenje požara za opremanje poslovnog objekta Ustavnog suda: prihvaćena je ponuda ponuđača “IM FIRE SECUTITY“ doo Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 3.545,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.147,65 KM sa PDV-om.

  6. Nabavka Službenih glasnika Republike Srpske: prihvaćena je ponuda ponuđača JU„Službeni glasnik Republike Srpske“ Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 3.820,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.469,40 KM sa PDV-om.

  7. Nabavka usluga servisiranja protivpožarnih aparata, ispitivanje hidrantske mreže vatrodojavnog sistema, kao i obuke radnika po ZOP-a: prihvaćena je ponuda ponuđača „IM FIRE SECUTITY“ doo Banja Lukasa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 1.266,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.481,22  KM sa PDV-om;

  8. Objava ugovora za nabavku usluga čišćenja poslovnih prostorija u Ustavnom sudu: prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  9. Objava ugovora za nabavku usluga ovezbjeđenja objekta Ustavnog suda: prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  10. Objava obavještenja za nabavku goriva za potrebe Ustavnog suda: prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  11. Nabavka folija za ulazna vrata, biblioteku i sale za sastanke u zgradi Ustavnog suda: prihvaćena ponuda ponuđača „Studio desing“ doo Banja Luka po cijeni 528,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 617,76 KM);

  12. Redovno osiguranje škode super b registarske oznake 056-J-072: prihvaćena ponuda ponuđača „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Banja Luka po računu od 319,05 KM (oslobođeno PDV-a);

  13. Kasko osiguranje škode super b registarske oznake 056-J-072: prihvaćena ponuda ponuđača „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Banja Luka po računu od 589,72 KM (oslobođeno PDV-a);

  14. Nabavka robe za opremanje zgrade Ustavnog suda: prihvaćena ponuda ponuđača „Centrum trade” ad Banja Luka po računu od 255,10 KM bez PDV-a (sa PDV-om 298,46 KM);

  15. Nabavka usluga koričenja službenih glasnika: prihvaćena je ponuda ponuđača JU„Službeni glasnik Republike Srpske“ Banja Luka po cijeni od 700,00 KM bez PDV-a, odnosno 819,00 KM sa PDV-om.

  16. Nabavka slika za opremanje poslovnih prostorija Ustavnog suda: prihvaćena je ponuda ponuđača uramljivačka radnja „ART“ Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 5.926,00 KM (ponuđač nije u sistemu PDV-a).

  17. Kotizacija za seminar – prihvaćena je ponuda ponuđača „Savez računovođa i revizora Republike Srpske“ Banja Luka po cijeni od 119,66 KM bez PDV-a, odnosno 140,00 KM sa PDV-om.

  18. Nabavka časopisa „Sudska praksa“: prihvaćena je ponuda ponuđača „Privredna štampa“ doo Sarajevo po cijeni od 200,00 KM bez PDV-a, odnosno 234,00 KM sa PDV-om.

  19. Nabavka usluga stručnog usavršavanja na Zlatiboru - prihvaćena je ponuda ponuđača „Udruženje za evropsko pravo“ Kragujevac- Srbija po cijeni od 782,33 KM bez PDV-a, odnosno 915,32  KM sa PDV-om.

  20. Nabavka usluga hotelskog smještaja u hotelu Agape na Zlatiboru - prihvaćena je ponuda ponuđača „Ikonić turs“ doo Zlatibor- Srbija po cijeni od 227,11 KM bez PDV-a, odnosno 265,72 KM sa PDV-om.

  21. Nabavka usluga hotelskog smještaja u hotelu Agape na Zlatiboru - prihvaćena je ponuda ponuđača „Ikonić turs“ doo Zlatibor- Srbija po cijeni od 372,74  KM bez PDV-a, odnosno 463,10 KM sa PDV-om.

  22. Nabavka usluga hotelskog smještaja u hotelu MONC na Zlatiboru - prihvaćena je ponuda ponuđača Izgradnja Monc doo Zlatibor- Srbija po računu od 181,50 KM bez PDV-a, odnosno 212,35 KM sa PDV-om.

  23. Usluge osiguranja imovine - prihvaćena ponuda ponuđača „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od od 5.788,05 KM (oslobođeno PDV-a);

  24. Nabavka časopisa „Finrar“ – prihvaćena je ponuda ponuđača "Finrar" doo Banja luka po cijeni od 277,78 KM bez PDV-a, odnosno 325,00 KM sa PDV-om.

  25. Nabavka Windows 11 pro licence – prihvaćena je ponuda ponuđača "SIRIUS 2010" Informacioni inžinjering Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 6.000,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 7.000,00 KM);

  26. Nabavka komunikacione opreme – prihvaćena je ponuda ponuđača "SIRIUS 2010" Informacioni inžinjering Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 2.905,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 3.398,85 KM);

  27. Nabavka materijala za održavanje higijene - prihvaćena ponuda „KECKOM“ d.o.o. Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci roba po cijeni od 4.548,75 KM bez PDV-a (sa PDV-om 5.322,04 KM);

  28. Nabavka nosača za protivpožarne aparate: prihvaćena je ponuda ponuđača „IM FIRE SECUTITY“ doo Banja Luka po računu od 602,00 KM bez PDV-a, odnosno 704,34 KM sa PDV-om;

  29. Objava ugovora za nabavku goriva - prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  30. Nabavka kancelarijskog namještaja - prihvaćena ponuda ponuđača „Enterijeri Vrbas“ d.o.o. Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci robe po cijeni od 5.999,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 7.018,83 KM);

  31. Nabavka usluge popravljanja i održavanja motornih vozila: prihvaćena ponuda “AUTOKOMERC” V.S. DOO Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci usluga po cijeni od 4.299,97 KM bez PDV-a (sa PDV-om 5.030,96  KM);

  32. Nabavka ugostiteljskih usluga - prihvaćena je ponuda ponuđača „Lovački“ s.p. Banja Luka po računu od 804,27 KM bez PDV-a, odnosno 941,00 KM sa PDV-om;

  33. Objava obavještenja za nabavku opreme za proširivanje informacione infrastrukture - prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  34. Nabavka usluga održavanja kopir aparata i prinetra: prihvaćena je ponuda “Biro.kip“ doo Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci usluga u vrijednosti od 2.000,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 2.340,00 KM);

  35. Objava obavještenja za nabavku štampača/printera - prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  36. Objava obavještenja za nabavku računarske opreme - prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  37. Nabavka razne kancelarijske opreme i potrepština: prihvaćena ponuda “CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLjAVANjE INVALIDA“ A.D. Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci robe po cijeni od 5.919,80 KM bez PDV-a (sa PDV-om 6.926,17KM);

  38. Objava obavještenja za nabavku videokonferencijske opreme - prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  39. Nabavka proizvoda vrtlartsva i rasadničarstva: prihvaćena je ponuda ponuđača „Rasadnik Arboretum“ s.p. Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci robe po cijeni od 5.997,64 KM (oslobođeno PDV-a);

  40. Nabavka usluga pranja službenih vozila: prihvaćena je ponuda ponuđača „LULE“ s.p. Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci usluga u vrijednosti od 1.000,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 1.170,00 KM);

  41. Objava ispravke obavještenja za nabavku opreme za proširivanje informacione infrastrukture - prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  42. Objava obavještenja za nabavku službenog putničkog automobila - prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  43. Nabavka usluga hotelskog smještaja u hotelu Kardijal -Teslić - prihvaćena je ponuda ponuđača ZTC „Banja Vrućica“ po računu od 193,29 KM bez PDV-a, odnosno 226,15 KM sa PDV-om;

  44. Kotizacija za seminar – prihvaćena je ponuda ponuđača “Savez računovođa i revizora Republike Srpske“ Banja Luka po računu od 320,51 KM bez PDV-a, odnosno 375,00 KM sa PDV-om;

  45. Nabavka materijala za održavanje zgrade – prihvaćena je ponuda ponuđača „Mile – Čivić compani“ s.p. Banja Luka po računu 305,81 KM bez PDV-a, odnosno 357,80 Km sa PDV-om;

  46. Objava obavještenja za dodjelu ugovora za nabavku štampača - prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  47. Objava obavještenja za dodjelu ugovora za nabavku računarske opreme - prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  48. Nabavka usluga kasko osiguranje škode rapid registarske oznake J06-E-020 – prihvaćena je ponuda ponuđača „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Banja Luka po računu od 352,72 KM (oslobođeno PDV-a);

  49. Nabavka usluga redovnog osiguranja škode rapid registarskih oznaka J06-E-020 – prihvaćena je ponuda ponuđača „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Banja Luka po računu  od 318,62 KM (oslobođeno PDV-a);

  50. Nabavka daljinskih ključeva za garažu – „Festa“ doo Tešanj prema računu o nabavci robe po cijeni od 217,95 KM bez PDV-a (sa PDV-om 255,00 KM);

  51. Nabavka materijala za održavanje zgrade: prihvaćena ponuda ponuđača „Centrum trade” ad Banja Luka po računu od 142,78 KM bez PDV-a (sa PDV-om 167,05 KM);

  52. Nabavka pića za čajnu kuhinju: prihvaćena je ponuda ponuđača “GEORG KOMERC” doo Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci robe po cijeni od 6.000,00 KM bez PDV-a (sa PDV- od 7.020,00 KM);

  53. Nabavka usluge štampanja Biltena Ustavnog suda broj 27: prihvaćena je ponuda poniđača „Masterprint“ doo Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 5.029,60 KM bez PDV-a (sa PDV-om 5.884,63 KM);

  54. Nabavka usluga hotelskog smještaja – Slovenska plaža Budva: prihvaćena je ponuda ponuđača „Novi Astakos“ Beograd – Srbija po računu od 505,19 KM bez PDV-a (sa PDV-om 591,07 KM);

  55. Nabavka usluga hotelskog smještaja – Slovenska plaža Budva: prihvaćena je ponuda „Novi Astakos“ Beograd – Srbija po računu od 505,19 KM bez PDV-a (sa PDV-om 591,07 KM);

  56. Nabavka usluga hotelskog smještaja – Slovenska plaža Budva: prihvaćena je ponuda „Novi Astakos“ Beograd – Srbija po računu od 308,04 KM bez PDV-a (sa PDV-om 360.41 KM);

  57. Usluge kotizacije za seminar u Budvi - prihvaćena je ponuda „Novi Astakos“ Beograd – Srbija  po računu od 308,04 KM bez PDV-a (sa PDV-om 360.41 KM);

  58. Usluge kotizacije za seminar u Budvi - prihvaćena je ponuda „Novi Astakos“ Beograd – Srbija po računu od 308,04 KM bez PDV-a (sa PDV-om 360.41 KM);

  59. Polugodišnja pretplata za Službeni glasnik BiH i Službene novine Federacije BiH - prvo polugodište prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 196,58 KM bez PDV-a, odnosno 230,00 KM sa PDV-om;

  60. Objava obavještenja za dodjelu ugovora za nabavku opreme za proširivanje informacione infrastrukture - prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  61. Objava obavještenja za dodjelu ugovora za nabavku opreme videokonferencijski sistem - prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  62. Nabavka ugostiteljskih usluga - prihvaćena je ponuda ponuđača “Slap“ Hajderpašić Admir s.p. u vrijednosti od 463,30 KM bez PDV-a, odnosno 542.06 KM sa PDV-om;

  63. Objava obavještenja za dodjelu ugovora za nabavku putničkog službenog automobila - prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 83,76 KM bez PDV-a, odnosno 98,00 KM sa PDV-om;

  64. Usluga kotizacije za seminar na Jahorini - prihvaćena je ponuda ponuđača „Udruženje sudija Republike Srpske“ Banja Luka u vrijednosti od 100,00 KM.

  65. Nabavka usluga redovnog osiguranja automibila Škoda super b registarske oznake 016-T-722: prihvaćena je ponuda ponuđača „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Banja Luka po računu od 621,46 KM (oslobođeno PDV-a);

  66.Nabavka usluga kasko osiguranje automobila Škoda super b registarske oznake 016-T-722: prihvaćena je ponuda ponuđača „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Banja Luka po računu od 1.191,24 KM (oslobođeno PDV-a);

  67. Nabavka usluga kasko osiguranje automobila Škoda super b registarskih oznaka A87-K-234: prihvaćena je ponuda ponuđača „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Banja Luka po računu  od 2.163,66 KM (oslobođeno PDV-a);

  68. Nabavka usluga redovnog osiguranja automobila Škoda super b registarske oznake A87-K-234: prihvaćena je ponuda ponuđača „WIENER OSIGURANjE VIG” ad Banja Luka po računu od 621,46 KM (oslobođeno PDV-a);

  69. Usluge objave čitulje - prihvaćena je ponuda ponuđača „Glas srpske“ a.d. Banja Luka po računu od 256,41 KM bez PDV-a, odnosno 300,00 KM sa PDV-om;

  70. Nabavka hotelskih usluga – hotel Posavina - prihvaćena je ponuda ponuđača ZTC „Banja Vrućica“ po računu 244,40 KM bez PDV-a, odnosno 285.95 KM sa PDV-om;

  71. Nabavka usluga kotizacije za seminar u Neumu - prihvaćena je ponuda ponuđača „STECH“ doo Sarajevo po računu 537,99 KM bez PDV-a, odnosno 629.45 KM sa PDV-om;

  72. Nabavka hotelskih usluga hotel Sunce u Neumu - prihvaćena je ponuda ponuđača „STECH“ doo Sarajevo po računu 543,59 KM bez PDV-a, odnosno 636.00 KM sa PDV-om;

  73. Nabavka usluga ljekarskih sistematskih pregleda: prihvaćena ponuda „Deamedica“ Banja Luka sa kojim je zaključen iugovor o nabaci usluga po ukupnoj cijeni od 3.993,00 KM (oslobođeno PDV-a);

  74. Nabavka Windows server licenci – prihvaćena je ponuda ponuđača „SIRIUS 2010“ Informacioni inžinjering Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 6.000,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 7.000,00 KM);

  75. Nabavka Vm Ware licence – prihvaćena je ponuda ponuđača SIRIUS 2010“ Informacioni inžinjering Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 3.372,94 KM bez PDV-a (sa PDV-om 3.946,34 KM);

  76. Nabavka VEEM licence – prihvaćena je ponuda ponuđača „SIRIUS 2010“ Informacioni inžinjering Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 5.999,62 KM bez PDV-a (sa PDV-om 7.019,56 KM);

  77. Nabavka zimskih auto guma - prihvaćena je ponuda ponuđača “Autocentar Merkur“ doo Banja Luka po računu od 1.323, 36 KM bez PDV-a, sa PDV-om 1.548,33 KM.

  78. Nabavka robe za opremanje zgrade Ustavnog suda RS: prihvaćena ponuda ponuđača „Centrum trade” ad Banja Luka po računu od 798,49 KM bez PDV-a (sa PDV-om 934.23KM);

  79. Nabavka hotelskih usluga – seminar na Jahorini- prihvaćena ponuda ponuđača „Ski fenix” Pale po računu od 394,61 KM bez PDV-a (sa PDV-om 461.69 KM);

  80. Nabavka usluga osiguranja lica: prihvaćena ponuda ponuđača “WIENER OSIGURANjE” ad Banja Luka po računu od 910,81 KM (oslobođeno PDV-a);

  81. Polugodišnja pretplata za Službeni glasnik BiH i Službene novine Federacije BiH - Drugo polugodište: prihvaćena je ponuda ponuđača JP NIO “Službeni list BiH“ Sarajevo u vrijednosti od 196,58 KM bez PDV-a, odnosno 230,00 KM sa PDV-om;

  82. Nabavka zastava za zgradu Ustavnog suda: prihvaćena ponuda ponuđača štamparija „Desing“ Čelinac prema računu o nabaci po cijeni od 420,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 491,40 KM);

  83. Kotizacija za seminar – prihvaćena je ponuda ponuđača “Savez računovođa i revizora Republike Srpske“ Banja Luka po računu od 320,51 KM bez PDV-a (sa PDV-om 375,00 KM);

  84. Nabavka daljinskih upravljača za garažna vrata: prihvaćena ponuda „Festa“ doo Tešanj prema računu o nabavci robe po cijeni od 85,47 KM bez PDV-a (sa PDV-om 100,00 KM);

  85. Nabavka usluga hotelskog smještaja u hotelu „Kardijal“ Teslić - prihvaćena je ponuda ponuđača ZTC „Banja Vrućica“ po računu od 419.49 KM bez PDV-a, odnosno 490,80  KM sa PDV-om;

  86. Nabavka robe za opremanje zgrade Ustavnog suda: prihvaćena ponuda ponuđača „Centrum trade” ad Banja Luka po računu od 136,77 KM bez PDV-a (sa PDV-om 160,02 KM);

  87. Nabavka robe za opremanje zgrade Ustavnog suda: prihvaćena ponuda ponuđača „Centrum trade” ad Banja Luka po računu od 102,99 KM bez PDV-a (sa PDV-om 120.50 KM);

  88. Nabavka poklona za odlazak u penziju: prihvaćena ponuda ponuđača „Tempo gradnja“ doo Banja Luka prema računu o nabavci po cijeni od 1.709,40 KM bez PDV-a (sa PDV-om 2.000,00 KM);

  89. Nabavka poklona za odlazak u penziju: prihvaćena ponuda ponuđača BITLABBanja Luka prema računu od 854,70 KM bez PDV-a (sa PDV-om 1.000,00 KM);

  90. Nabavka ugostiteljskih usluga - prihvaćena je ponuda ponuđača “Citadela“ p.o. Banja Luka po računu od 2.714,61 KM bez PDV-a, odnosno 3.176,10 KM sa PDV-om;

  91. Nabavka novogodišnjih čestitki: prihvaćena je ponuda „Masterprint“ doo Banja Luka po računu od 318,00 KM bez PDV-a, odnosno 372,06 KM sa PDV-om;

  U pogledu postupaka javnih nabavki roba i usluga putem konkurentskih zahtjeva, sprovedeno je 6 (šest) postupaka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i Pravilnikom o javnim nabavkama Ustavnog suda i to:

  1. Nabavka pogonskog goriva za automobile Ustavnog suda: prihvaćena je ponuda “NESTRO PETROL” a.d. Banja Luka sa kojim je zaključen okvirni sporazum o nabavci po cijeni od 12.671,30 KM bez PDV-a (sa PDV-om 14.825,42 KM);

  2. Nabavka računarske opreme: prihvaćena je ponuda ponuđača „SIRIUS 2010“ Informacioni inžinjering Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 49.881,50 KM bez PDV-a (sa PDV-om 58.361,36 KM);

  3. Nabavka štampača: prihvaćena je ponuda ponuđača „SIRIUS 2010“ Informacioni inžinjering Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 32.635,94 KM bez PDV-a (sa PDV-om 38.184,05  KM);

  4. Nabavka opreme za videokonferencije: prihvaćena je ponuda ponuđača „SIRIUS 2010“ Informacioni inžinjering Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 8.545,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 9.997,65 KM);

  5. Nabavka usluga obezbjeđenja nove zgrade Ustavnog suda za 2023 godinu: prihvaćena je ponuda ponuđača „Sector security“ doo Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni 29.508,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 34.524,36 KM).

  6. Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija Ustavnog suda za 2023 godinu: prihvaćena je ponuda ponuđača „PERFECT CLEAN“ doo Banja Luka, sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni 29.000,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 33.930,00 KM).

  Pored nabavki roba i usluga putem direktnih sporazuma i konkurentskih zahtjeva Ustavni sud je u toku izvještajnog perioda proveo i postupke javnih nabavki putem otvorenih postupaka koja su sprovedena u dva slučaja i to:  

  1. Nabavka opreme za proširivanje informacione infrastrukture: prihvaćena je ponuda ponuđača „SIRIUS 2010“ Informacioni inžinjering Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 63.245,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 73.996,65 KM);

  2. Nabavka službenog putničkog automobila: prihvaćena je ponuda ponuđača “AUTOKOMERC” V.S. DOO Banja Luka sa kojim je zaključen ugovor o nabavci po cijeni od 83.000,00 KM bez PDV-a (sa PDV-om 97.110,00 KM);

   

   

                                                                                                    PREDSJEDNIK

                                                                                    USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE
   

                                                                                                 Mr Džerard Selman

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja