Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Izjava o nepostojanju sukoba interesa

  Broj: SU-1/24

  Banja Luka: 4. januar 2024.

   

  U skladu sa članom 52.  stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 39/14 i 59/22), ja, mr Džerard Selman, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske dajem

   

  IZJAVU  O NEPOSTOJANjU SUKOBA INTERESA

   

  Istovremeno sa obavljanjem dužnosti predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, ne obavljam upravljačke poslove u bilo kojem  privrednom subjektu, da nisam  vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno  drugih  prava na osnovu kojih se učestvuje u upravanju, odnosno u kapitalu privrednog subjekta sa više od 0,5% kao i da sa mnom povezane osobe (srodnik po krvi u pravoj liniji ili pobočnoj liniji do trećeg stepena, srodnik po tazbini do drugog stepena, bračni drug) ne obavljaju upravljačke poslove u privrednim subjektima.

   S obzirom na navedeno, ne postoje privredni subjekti sa kojima Ustavni sud Republike Srpske ne bi mogao sklapati ugovore o javnoj nabavci, zbog postojanja sukoba interesa.

   

                                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                        Mr Džerard Selman, s.r.

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja