Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Plan nabavki za 2024. godinu

  Broj:  SU-384/23                                                     

  Banja Luka, 20. decembar 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14 i 59/22), Ustavni sud Repulike Srpske, na sjednici održanoj 20. decembra 2023. godine,

  d o n i o  j e

   

   

                                                                                                                   PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

          ROBE

   

  Red.

  Br.

   

   

  PREDMET NABAVKE

   

  ŠIFRA JRJN

   

  PROCJENjENA VRIJEDNOST

   (bez PDV-a)

   

  VRSTA POSTUPKA

   

  Lot

  DA/

  NE

   

  VRSTA UGOVORA

   

  Ugovor o nabavci/

  Okvirni sporazum

   

  Period trajanja ugovora/

  Okvirni

  sporazum

   

  OKVIRNI DATUM POKRETANjA POSTUPKA

   

  IZVOR FINANSIRANjA (ekonomski kod)

   

  Dodatne napomene

  1.

  Nabavka motornog goriva

  euro-dizel

   

  09100000-0

   

  12.800,00

  Konkurentski zahtjev

   

  NE

   

  Robe

   

  Okvirni sporazum

   

   

  1 godina

  Januar 2024

  Budžet 2024

  pozicija

   412600

   

  2.

  Nabavka osvježavajućih pića u čajnu kuhinju

  15000000-8

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Ugovor

   

  1 godina

  Maj 2024

  Budžet 2024

  pozicija

  412900

   

   

  3.

  Nabavka kancelarij-skog materijala

  30190000-7

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Ugovor

   

  1 godina

  Februar 2023

  Budžet 2024

  pozicija

  412300

  Rezervisani ugovor

  4.

   

  Nabavka  materijala za održavanje higijene

  39800000-0

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Ugovor

   

  1 godina

  Februar 2024

  Budžet 2024

   pozicija

  412300

   

  5.

  Nabavka tepiha, podnih prostirača i otirača

  39530000-6

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Račun

   

   

  Jednokratno

  Januar 2024

  Budžet 2024

  Pozicija

  511 300

   

   

   

  6.

  Nabavka i postavlja-nje šipki za držanje staza (Proizvodi za unutrašnje opremanje)

  39200000-4

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

   

  NE

   

   

  Robe

   

   

  Račun

   

   

   

  Jednokratno

  Januar 2024

  Budžet 2024

  Pozicija

  511 300

   

   

   

   

  7.

   

  Nabavka tonera za laserske štampače

  30125110-5

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Računi

   

   

  Jednokratno

  U toku godine 2024

  Budžet 2024

  Pozicija

  412 300

   

   

   

   

  8.

   

  Nabavka zastava

  35821000-5

  800,00

   

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Računi

   

  Jednokratno

  U toku godine 2024

   

  Budžet 2024

  Pozicija

  412 400

   

   

   

  9.

   

  Nabavka stručne literatura

  22110000-4

  1.700,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Račun

   

   

  Jednokratno

  U toku godine

  2024

   

  Budžet 2024

  pozicija

  412 300

   

   

  10.

  Nabavka auto guma

  34351100-3

  3.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Račun

   

  Jednokratno

  Mart 2024

  Budžet 2024

  pozicija

  516100

   

   

  11.

  Nabavka materijala za održavanje objekta

  44500000-5

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Računi

   

  Jednokratno

  Januar 2024

  Budžet 2024

  Pozicija

  412 500

   

   

   

  12.

  Službeni glasnici

  22211100-3

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Račun

   

   

  1 godina

  Januar 2024

  Budžet 2024

  Pozicija

  412 300

   

   

   

  13.

  VM ware

  licence za vizueliza-ciju

  48000000-8

  3.500,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Ugovor

   

  Jednokratno

  oktobar 2024

  Budžet 2024

  pozicija

  412700

   

   

  14.

  VEEAM licenca

  48780000-9

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Ugovor

   

  Jednokratno

  oktobar 2024

  Budžet 2024

  pozicija

  412700

   

   

  15.

  Nabavka licence za Check Point

  i Firewall

   

   

  30211300-4

  5.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Ugovor

   

  Jednokratno

  avgust 2024

  Budžet 2024

  pozicija

  412700

   

  16.

  Nabavka poklona za odlazak u penziju

   

   

  18530000-3

  854,70

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Račun

   

   

  Jednokratno

  Decembar

  2024

  Budžet 2024

  pozicija

  412900

   

  17.

  Novogodišnji paketići

   

  15842000-2

  600,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Račun

   

   

  Jednokratno

  Decembar

  2024

  Budžet 2024

  pozicija

  412900

   

   

   

  UKUPNO:

   

   

   82.254,70

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  USLUGE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

   

  Kasko osiguranje vozila

  66515000-3

  3.800,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Usluge

   

  Računi

   

  Jednokratno

  Januar  2024

  Budžet 2024

  pozicija

  412700

   

  2.

  Obavezno osiguranje vozila

  66514110-0

  2.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Usluge

   

  Računi

   

  Jednokratno

  Januar 2024

  Budžet 2024

  pozicija 412700

   

  3.

  Osiguranje imovine

  66515200-5

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Usluge

   

  Ugovor

   

  1 godina

  Januar 2024

  Budžet 2024

  pozicija 412700

   

  4.

  Osiguranje lica

  66512100-3

  1.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Usluge

   

  Račun

   

  Jednokratno

  Oktobar 2024

  Budžet 2024

   pozicija

  412700

   

  5.

  Štampanje Biltena Ustavnog suda Republike Srpske

  79810000-5

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

   

  NE

   

   

  Usluge

   

   

  Ugovor

   

   

  Jednokratno

  Maj 2024

  Budžet 2024

   pozicija

  412700

   

  6.

  Sistemat-ski pregled zaposlenih

  85121000-3

  4.500,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Usluge

   

  Ugovor

   

  Jednokratno

  Septembar

  2024

  Budžet 2024

  pozicija

   412900

   

   

   

  7.

   

  Usluge održavanja vozila

  50112000-3

  4.300,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Usluge

   

  Ugovor

   

  1 godina

  Mart 2024

  Budžet 2024

  pozicija

   412500

   

  8.

   

  Usluge održavanja kopir aparata i printera

  50313100-3

  2.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Usluge

   

  Ugovor

   

  1 godina

  Mart 2024

  Budžet 2024

  pozicija

  412500

   

  9.

   

  Usluge pranja motornih vozila

  50112300-6

  1.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Usluge

   

  Ugovor

   

  1 godina

  Mart 2024

  Budžet 2024

   pozicija

  412500

   

  10.

   

  Usluge čišćenja poslovnih prostorija USRS

  90910000-9

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Usluge

   

  Ugovor

   

  2 mjeseca

  Decembar

   2023

  Budžet 2024

  pozicija

  412200

   

  11.

   

  Usluge obezbjeđe-nja poslov-nog objekta USRS

  (fizičko - tehničko obezbjeđe-nje objekta)

  79710000-4

  6.000,00

  Direktni sporazum

   

   

   

  NE

   

   

   

  Usluge

   

   

   

  Ugovor

   

   

   

  2 mjeseca

  Decembar

   2023

  Budžet 2024

  pozicija

  412200

   

  12.

   

   

   

  Usluge održavanja lifta

  50750000-7

  1.400,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Usluge

   

  Ugovor

   

  1 godina

  Januar 2024

  Budžet 2024

   pozicija

  412500

   

   

  13.

   

  Usluge servisira-nja i održavanja pp aparata, hidrantske mreže, ispitivanje sistema vatrodojave 

  50413200-5

   

  1.500,00

  Direktni sporazum

   

   

  NE

   

   

  Usluge

   

   

  Ugovor

   

   

  1 godina

  Januar 2024

  Budžet 2024

   pozicija

  412500

   

   

  14.

  Usluge hotelskog smještaja

  55110000-4

  6.000,00

  Aneks 2

   

  Ne

   

  Usluge

   

   Račun

   

  Jednokratno

  Januar 2024

  Budžet 2024

   Pozicija

  412600

   

   

  15.

  Usluge stručnog usavršavanja

  80530000-8

  6.000,00

  Aneks 2

   

  Ne

   

  Usluge

   

  Račun

   

   

  Jednokratno

  Januar 2024

  Budžet 2024

   Pozicija

  412900

   

   

   

   

   

  16.

   

  Ugostitelj-ske usluge

  55000000-0

  6.000,00

  Aneks 2

   

  Ne

   

  Usluge

   

  Račun

   

   

  Jednokratno

  Januar 2024

  Budžet 2024

   Pozicija

  412900

   

   

  17.

   

  Objave oglasa, sažetka TD

  79340000-9

  1.500,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Usluge

   

  Račun

   

   

  Jednokratno

  U toku godine 2024

  Budžet 2024

   pozicija

  412700

   

   

   

  18.

   

  Tapacira-nje vrata

  39114100-5

  3.000,00

  Direktni sporazum

   

   

  NE

   

   

  Usluge

   

   

  Ugovor

   

   

   

  Jednokratno

  Mart 2024

  Budžet 2024

   pozicija

  511300

   

  19.

  Usluge razne štampe

  79800000-2

  5.000,00

  Direktni sporazum

   

   

  NE

   

   

  Usluge

   

   

  Računi

   

   

   

  Jednokratno

  U toku godine 2024

  Budžet 2024

   pozicija

  412700

   

   

   

  UKUPNO:

   

   

  73.000,00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                      

  Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju obrazloženog zahtjeva zasnovanog na odredbama Zakona o javnim nabavkama, dopuni kao i da izmjeni Plan javnih nabavki (promjeni procijenjenu vrijednost nabavke), na osnovu obrazloženja zasnovanog na ekonomskim i drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti, smanjenja ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i slično.

  Plan javnih nabavki za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine.

   

   

                                                                                                                                                                                  PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                                                                                                Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja