Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-40/24

  Banja Luka, 5. februar 2024.

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

  TRI STOTINE I DEVETU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

             Sjednica će se održati u srijedu, 28. februara 2024. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, ulica Draška Božića broj 2.

             Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI  RED

   

              1. Usvajanje Zapisnika sa Tri stotine i sedme sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 31. januara 2024. godine, i Tri stotine i osme sjednice održane 20. februara 2024. godine.

              2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

              2.1. U-3/23. Inicijativa Nebojše Vukanovića i Đorđa Vučinića iz Trebinja za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tački I, II, IV i V Odluke o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj: 01-421-25/22/R-443 od 15. decembra 2022. godine („Službeni glasnik republike Srpske“ broj 125/22) i tački I, II, IV i V Odluke o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj broj: 01-599-2/22/R-58-445 od 15. decembra 2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 125/22), koje je donijela Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, inicijative Zorice - Zore Mlađenović iz Banjaluke, Stefana Blagića iz Banjaluke, Daria Lj. Sandića iz Banjaluke i Miloša Košpića iz Banjaluke za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj broj: 01-599-2/22/R-58-445 od 15. decembra 2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 125/22) koju je donijela Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske i inicijativa Milorada Ilića iz Šipova za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tački I, II, III, IV i V Odluke o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj: 01-421-25/22/R-443 od 15. decembra 2022. godine („Službeni glasnik republike Srpske“ broj 125/22) i tački I, II, III, IV i V Odluke o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj broj: 01-599-2/22/R-58-445 od 15. decembra 2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 125/22), koje je donijela Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.

              2.2. U-12/23. Prijedlog gradonačelnika Grada Bijeljina za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 10. i 11. Odluke o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 2/23).

              2.3. U-17/23. Inicijativa Vesne Popović iz Banje Luke za ocjenjivanje ustavnosti člana 18. stav 8, člana 39. st. 3. i 4, člana 40. st. 2. i 3. i člana 42. stav 2. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 57/22).

              2.4. U-22/23.Inicijativa Drage Ćosovića iz Bijeljine zastupanog po punomoćniku Igoru Ostojiću, advokatu iz Bijeljine, za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Posebnih uslova za kolektivno osiguranje korisnika kredita, broj UO-22/2015 od 12. februara 2015. godine, koje je donio Upravni odbor akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje“ Milići.

             2.5. U-27/23. Prijedlog Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske koga zastupaju Advokatske kancelarije Cvijanović iz Banje Luke za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 7. i člana 8. tač. 7. i 11. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih i odgovornih lica u Željeznicama Republike Srpske a.d. Doboj broj I-2-20546/08 od 10. jula 2008. godine.

             2.6. U-40/23. Inicijativa Aleksandra Knjeginjića iz Prijedora za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 186. stav 5. tačka 4) i člana 188. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/18 i 55/23).

             2.7. U-55/23. Inicijativa Voje Markovića i dr. iz Ugljevika, koje zastupa Jelena Petrović, advokat iz Bijeljine, za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o dugoročnom zaduženju opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 2/23).

             3. Raspravljanje i odlučivanje o procesnim pitanjima:

             3.1. Prijedlog Rješenja o spajanju predmeta broj U-1/24 i broj U-7/24.

             4. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu.

             5. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskog izvještaja Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu.

             6. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji plana javnih nabavki Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu.

             7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa rada Ustavnog suda Republike Srpske za 2024. godinu.

             8. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskog plana Ustavnog suda Republike Srpske za 2024. godinu.

             9. Prijedlog odluke o isplati povodom 8. marta međunarodnog praznika dana žena.

            10. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za nabavke Ustavnog suda Republike Srpske.

            11. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja komisije za popis za 2023. godinu.

            12. Tekuća pitanja.

   

                                                                                                                                                                                               PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                            USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                                                                                                           Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja